بهینه سازی آزمایشگاهی طرح تثبیت ماسه ساحل دریای بابلسر با سیمان، پودر ضایعات سنگ مرمر و الیاف سلولزی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1745

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

به دلیل فراوانی خاک ماسه ای در مناطق ساحلی کشور و اینکه ماسه ساحل به عنوان یکی از خاکهای مساله دار به علت تخلخل بالا، ظرفیت باربری کم و احتمال روانگرایی مطرح م ی باشد، نیاز به بهسازی این خاکها امری ضروری به شمار می رود. اصلاح خاکهای ماسه ای با استفاده از روش تثبیت ، از متداولترین روشهای بهسازی آنها می باشد. در این تحقیق با انتخاب خاک ماسه ای شهرستان بابلسر به عنوان خاک پایه و از نوع ماسه بد دانه بندی شده (SP)، که برای تثبیت آن از سیمان، پودر ضایعات سنگ مرمر و الیاف سلولزی با هم که به صورت درصد وزنی به خاک ماسه ای اضافه شدند، استفاده گردید. چگالی دانه های این خاک برابر ۷۲/۲ بوده است . در این تحقیق برای تثبیت ماسه بابلسر از درصدهای وزنی ۱، ۳، ۵ و ۷ درصد برای سیمان، درصدهای وزنی ۱، ۳، ۵ و ۷ درصد برای پودر ضایعات سنگی (ضایعات سنگ مرمر) و درصدهای وزنی ۲۵/۰، ۵/۰، ۷۵/۰ و ۱ درصد برای الیاف سلولزی استفاده شد که جایگزین خاک پایه شدند. سپس با استفاده از روش تاگوچی ، طرح تثبیت معرفی و نمونه سازی انجام شد و به منظور بررسی خواص مقاومتی ماسه تثبیت شده نیز ابتدا آزما یش تراکم استاندارد و سپس آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های ساخته شده انجام گرفت .

نویسندگان

میثم ابراهیمی لاکمه سری

دانشجوی دکتری مهندسی عمران _ مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ، ایران

لیلی اسماعیلی نوشیروانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک ، موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان ، ایران

محدثه کلائی موخر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه آموزش عالی لامعی ، ا یران