خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 151
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 630
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 52
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی

بررسی باکتریهای شایع در استخرهای ماهیان گرمابی استان گیلان نوشته منیره فئید و محدث قاسمی و فخرالدین میرهاشمی نسب و مهرداد اصغرنیابررسی پروبیوتیک بومی بر روی پارامترهای رشدی ماهی قزلآلا(Oncorhynchus mykiss) نوشته منیره فئید و محمد صیاد بورانی و صاحبعلی قربانی و جواد دقیق روحیتعیین عملکرد رشد و راندمان تولید ماهیان سردآبی ماهی قزل آلا و ماهی (آزاددر قفسهای مستقر در سواحل دریای کاسپین نوشته محمد صیاد بورانی و عادل حسینجانی و شهرام بهمنش و جواد دقیق روحیزیست پالائی پساب آبزی پروری با ریز جلبکها نوشته رودابه روفچائی و امید ایمنی تملیمقایسه کیفی و پروفیل اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده ماهی سیم ( Abramis brama ) تلفیقی با گوشت قرمز نگهداری شده در دمای یخچال (oc ۴) نوشته قربان زارع گشتیارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس(Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل زمستان نوشته علی اصغر خانی پورتاثیر فرآیند حرارتی بر ارزش تغذیه ای ماهی کلیکای معمولی (Clupeonella engrauliformis) قبل و بعد از کنسرو کردن نوشته فاطمه نوغانیAnisakis Allergy نوشته Mehrdad Asgharnia و Javad Daghigh Roohi و Monireh FaeedShort communication: Species inventory of the Rotatoria in the Anzali Wetland, Iran نوشته S BagheriResearch Article: The adjuvant effect of Myrtle, Myrtus communis, extract on hematological, Immuno-physiological, antioxidant responses, and tissue histomorphology of gill and liver in juvenile Siberian sturgeon, Acipenser baerii نوشته M. Ahmadnezhadبررسی مقایسه ای دو پروبیوتیک بومی بر پارامترهای خونی ماهی سوف سفید ( Sander (lucioperca نوشته منیره فئیدکاربرد زیست لایه در صنعت آبزی پروری بمنظور توسعه پایدار نوشته منیره فئیدمطالعه شاخصهای رسیدگی جنسی ماهی اسبله Silurus glanis L., ۱۷۵۸ در تالاب بین المللی انزلی نوشته شهرام بهمنش و محدثه احمدنژادتاثیر قطع غذادهی و تغذیه مجدد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر میزان ترشح هورمون کورتیزول و پایش میزان رشد نوشته اکبر پورغلامی و سیدمحمد صلواتیان و اسماعیل صادقی نژاد و مهدی مرادی چافیبررسی تاثیر سم دیازینون بر برخی از پارامترهای خونی ماهی سفید دریای خزر (rutilus frisii kutum) نوشته علیرضا ولی پورطراحی مجتمع الگویی تولیدی و تفریحی ماهیان زینتی شهرستان محلات بمنظور یکپارچه سازی واحدهای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی نوشته شهرام بهمنش و عادل حسینجانی و غلامرضا مهدی زادهبررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای ۱۳۷۴تا ۱۳۹۰ نوشته شهرام عبدالملکی و کامبیز خدمتیبررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی) نوشته مریم فلاحی کپورچالیبررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی مدت نگهداری در یخچال نوشته علی اصغر خانی پوربررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران نوشته کیوان عباسی