خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی علامه امینی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 90
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 734
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 174
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی علامه امینی

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق کاری بر عملکرد معلمان در مدارس ابتدایی پسرانه شهر بابلسر نوشته شهربانو باقرپور دوغیتاثیر سرمایه انسانی و استراتژی های رقابتی در مقابل عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط نوشته قاسم طالبی کناریتبیین نابرابری های فضایی و مدیریت در انجام برنامه ریزی مبتنی بر ارتقاع کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهر فریدونکنار) نوشته قاسم طالبی کناریاثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر افسردگی دانش آموزان پسر تک والد نوشته مسعود طالبی شلیمکیرابطه تاب آوری با عملکرد تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه بخش بندپی غربی شهرستان بابل نوشته سعید گری زادفیروزجا و حسین دایی زادهارزیابی ومدیریت کارایی انرژی در مقیاس محلها با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی:شهر فریدونکنار) نوشته مرتضی صباغیبررسی تاثیر سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه : معلمان ابتدایی شهر بابل) نوشته بهنام جاشیبررسی نقش مدیریت سرمایه اجتماعی در مشارکت شهروندان در اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار) نوشته مرتضی صباغیتاثیر افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و مقایسه پذیری حسابداری بر تداوم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حسین جعفریراه اندازی مجدد اقتصاد به روش مقاومتی : ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت برای شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوران COVID-۱۹ نوشته حسین جعفرینگاهی بر کاربرد و تاثیر هوش مصنوعی در نظام آموزش و پرورش نوشته عالمه داداشپور کلیجیعدم اطمینانی سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی و نقدینگی نوشته ابوالفضل رمضانی ورزنهبررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی با تعهد سازمانی (مورد مطالعه : ادارات آموزش و پرورش استان مازندران) نوشته مسعود طالبی شلیمکی و جلال قنبری جلودارتاثیر اخلاق بازاریابی اسلامی و بازاریابی همگرایی بر مزیت رقابتی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش سواد دیجیتالی نوشته زهرا شاهپوری و مهدی روشنگرتاثیر مولفه های تعارض شغلی، ناامنی و منفی بافی بر پنهان سازی دانش و عملکرد شغلی در پرتو رهبری تحول آفرین در دوره همه گیری کرونا (مورد مطالعهکارکنان بانک ملی استان مازندران) نوشته زهرا شاهپوریکاربرد هوش مصنوعی و سیستم های خبره در سیستم های حسابرسی و حسابداری نوشته حسین جعفریمطالعه تاثیر انگیزه کاری و رهبری برعملکردشغلی با توجه به رضایت شغلی (موردمطالعه : کارکنان دانشگاه مازندران) نوشته هدی خوئینی و رضا رستگارروشنبررسی تاثیر سبک رهبری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و درگیری شغلی (مورد مطالعه : معلمان آموزش متوسطه اول شهرستان بابل ) نوشته خاطره گرجی زاده بائیمطالعه کیفی مولفه های تاثیرگذار در درآمد پایدار شهرداری ها نوشته قادر بی کس گردآلودآسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون سپاری خدمات شهری نوشته محمد احمدی

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی علامه امینی

تاکنون 1 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی علامه امینی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی علامه امینی به صورت زیر است: