خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 437
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 445
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 53
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه

اثر مالکیت خانوادگی بر روابط بین ویژگی های هیئت مدیره و نوآوری شرکت نوشته فاطمه مردی و علی غدیری شیرازی و فرزین خوشکاراثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرایندهای خانواده در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای نوشته سیده منصوره موسویتاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت نوشته دانیال دالوند و فرزین خوشکار و مجید مرادیرقابت در بازار محصول با مدیریت سود واقعی و مقایسه پذیری حسابداری نوشته مجید مرادی و مهین گرمینقش رشته طراحی دوخت در ایجاد کارآفرینی نوشته مرضیه حسنیتبیین اثر سواد مالی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت آفتاب) نوشته حانیه خطیبیتاثیر تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود نوشته فرهاد امانی و فرزین خوشکارتاثیر شایستگی حسابرسان ، اخلاق حرفه ای و تنوع حسابرسان امضا کننده گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار از نظر کارکنان سازمان حسابرسی تهران نوشته سامان سیفی و داود گرجی زاده و فرزین خوشکارتاثیر استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر رابطه مسئولیت اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت ها نوشته محمد کاظم سبزی و فرزین خوشکارتاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرسی نوشته طاهره عاقلی و فرزین خوشکار و داود گرجی زادهرابطه کیفیت سیستم های گزارشگری مالی (FRSQ) و سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته سید امین صمدی و فرزین خوشکارتغییرات حسابداری شرکت ها با تکامل فناوری نوشته افسانه علیمحمدیاثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر سازگاری زناشویی در زوجین ناسازگار نوشته سیده منصوره موسویمدل مناسب مدیریت تحول برای ارتقای کارآمدی آموزش در مدارس نوشته خدیجه سیسیانتوانمند سازی دانش آموزان برای مواجهه با چالش های روزمره و مشکلات اجتماعی نوشته خدیجه سیسیاننقش آموزش علوم و فناوری در توسعه تفکر کارآفرینانه و نوآوری در دانش آموزان نوشته خدیجه سیسیانحقوق و وظائف غیرنظامیان و جنگجویان در جنگ از منظر فقه، حقوق و اخلاق اسلامی نوشته محمدعلی ابراهیمیتاثیر دانش مالی و اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران بر هموارسازی سود های تقسیمی نوشته معصومه روستایی گرایلورابطه کار تیمی با چابکی سازمانی در پرستاران بیمارستان شهید چمران ساوه نوشته بی تا پارسا و مجید فاتح پور و محمود آقاگلیتحلیل و بررسی نمادها و نقوش دستبافته های شاهسون مغان نوشته شیما نوبخت

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه

تاکنون 4 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه به صورت زیر است: