خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه قوه قضائیه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 1285
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 67
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه قوه قضائیه در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: