خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی هشت بهشت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 137
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 634
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 128
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی هشت بهشت

تعیین نقش میانجی تاب آوری در رابطه با اضطراب ناشی از کرونا با تعامل والد- فرزند و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان اوتیسم خمینی شهر نوشته فاطمه رستمیبررسی رابطه افسردگی و خود ارزشمندی با اعتیاد به عشق در زنان متاهل شهر اصفهان در سال ۱۴۰۰ نوشته طیبه سادات رسول زاده حسینی و فائزه عابدیمروری بر مفهوم و نظریات ذهنی سازی و نقش آن در روابط خانواده نوشته لطبفه سادات مدنیانرویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری نوشته مهدی نصر اصفهانیرابطه بین طرحواره ناسازگار اولیه ، سبک های دلبستگی و پنج عامل شخصیت با نشانگان ضربه عشق در جوانان شهر اصفهان نوشته مهناز عدالت پناهبررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و قابلیت مقایسه صورت های مالی نوشته مجتبی حاجی اکبری سهی و محسن رحیمی دستجردیتعیین تاثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قابلیت مقایسه صورت های مالی نوشته مجتبی حاجی اکبری سهی و محسن رحیمی دستجردیبررسی تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رابطه ساختار رقابتی ارزش بازار و عملکرد شرکت ها نوشته کامران حسن پورتاثیر عشق و شناخت پیش از ازدواج بر روی کیفیت زندگی زوج های شهرکرد نوشته زهره آقابابائی و زهرا کیانیمطالعه تطبیقی ساز وکار حقوقی فعالیت سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نوشته میلاد برزیده دهکردیتاثیر افشای اختیاری ابعاد مختلف سرمایه فکری بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی نوشته احمد همتیمطالعه رابطه بین مسئولیت اجتماعی و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته احمد همتیتعیین تاثیر محدودیت فروش کوتاه مدت بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته مجید بالائی چریانینقش سبک زندگی در بزه دیدگی افراد نوشته حسین قدرتیجرم شناسی جرایم اقتصادی (با رویکردی بر عوامل تاثیر گذار در جرم اقتصادی) نوشته حسین قدرتیبررسی اثر بخشی زوج درمانی به روش دایمند بر طرحواره های عشق و خود متمایز سازی زوجین در معرض طلاق نوشته نیلوفر ابراهیمیاثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه توسط موسسات حسابرسی فعال در ایران نوشته زهرا رفیعیان بروجنیتاثیر عدم افزایش متناسب در حق الزحمه حسابرسی در طول بحران اقتصادی بر کیفیت حسابرسی نوشته زهرا رفیعیان بروجنیآیا فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برندها اهمیت دارد؟ تحلیل تعدیل کنندگی نوشته زهره سعادتتغییر سبک زندگی سالمندان در رسانه نوشته متینه فرضی پور

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی هشت بهشت

تاکنون 1 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی هشت بهشت برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی هشت بهشت به صورت زیر است: