خلاصه فعالیتهای علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 586
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 616
رتبه علمی در کل کشور: 368
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 26
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

بررسی موانع توسعه کشاورزی در روستاها نوشته جواد جدی دلشادبررسی مقایسه ای سیستم حسابداری ناب و سنتی نوشته جواد جدی دلشادتنوع ژنتیکی در قدرت بذر سینگل کراس ها و هیبریدهای تاپ کراس چغندرقند نوشته محمدرضا میرزاییبررسی تاثیر پوشش فعال بر پایه کربوکسی متیل سلولز (CMC) حاوی اسانس پوست گردو و پوست لیمو بر ماندگاری قارچ خوراکی نوشته Sepideh Bahrami و Mohamad Abdolahian-NoghabiPresence of Multiple cry Genes in Bacillus thuringiensis Isolated from Dead Cotton Bollworm Heliothis armigera نوشته F. RouzbehDevelopment of an SNP Marker for Sugar Beet Resistance/Susceptible Genotyping to Root-Knot Nematode نوشته S. B. MahmoudiIdentification of Sugar Beet Flowering Genes Based on Arabidopsis Homologous Genes نوشته S. B. Mahmoudiبررسی کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم در کشت پاییزه چغندرقند نوشته ثریا قاسمیاثر تنش خشکی و روش کشت نشایی بر صفات زراعی، عملکرد کمی و کیفی و راندمان مصرف آب ارقام مختلف چغندرقند در کشت پاییزه نوشته سعید صادق زاده حمایتیمقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان نوشته ولی اله یوسف آبادیمدل لجستیکی برآورد مقدار محصول چغندرقند پاییزه در استان خوزستان نوشته مصطفی حسین پوربررسی امکان تفکیک ژنوتیپهای چغندرقند از نظر مقاومت به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) بر اساس علائم فنوتیپی در شرایط گلخانه نوشته سیدباقر محمودی و مژده کاکوئی نژادارزیابی بازار شکر از منظر نوسانات قیمت و پیامدهای آن در سطح جهان نوشته پرویز فصاحت و مژده کاکوئی نژادارزیابی تنوع ژنتیکی در هیبریدهای چغندرقند (Sugar beet L.) از نظر عملکرد، صفات کیفی و جوانه زنی نوشته فرحناز حمدی و داریوش طالقانیتلفیق کنترل ژنتیکی و شیمیایی: رویکردی برای مدیریت بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند نوشته مهدی حسنی و علی صارمی رادپایا، هیبرید جدید ذرت با مقاومت نسبی به بیماری سیاهک و عملکرد دانه و علوفه مناسب نوشته ثریا قاسمیاکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا نوشته سید باقر محمودی و محسن آقایی زاده و محمد رضا اوراضی زادهشکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست نوشته سیدباقر محمودی و محسن آقایی زاده و فرشید مطلوبی و سعید واحدی و رحیم محمدیان و محمد عبدالهیان نوقابی و پیمان نوروزی و سعید صادق‎زاده حمایتی و محمدرضا اوراضی‎زاده و اباذر رجبیتربت، رقم جدید چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا مناسب کشت در شمال شرق کشور نوشته سعید واحدیپایا، اولین رقم چغندرقند متحمل به خشکی در ایران نوشته محمدرضا اوراضی زاده و اباذر رجبی و داریوش فتح اله طالقانی و سعید واحدی و محسن آقایی زاده و سیدیعقوب صادقیان مطهر و محمدعلی چگینی و ولی اله یوسف آبادی و سعید صادق زاده حمایتی و محمد عبدالهیان نوقانی و رحیم محمدیان و محمدرضا فتحی و شهرام خدادادی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

گزارش نهایی هاروی - ای - بروبیکر (1342)طرح بررسی توسعه نیشکر (1348)پیشرفت طرح توسعه کشت چغندر و عملیات انجام شده و وضع چغندرکاری کشور (1346)گزارش مسافرت ‮‭14‬ روز به آلمان و یونان از ‮‭67/6/21‬ لغایت ‮‭67/7/3‬ (1367)گزارش شرکت در هشتمین اصلاح نباتات واگنینگن هلند (1357)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ (1367)زراعت چغندرقند (1363)اثر مصرف کود سرک درکمیت و کیفیت بذر چغندرقند (1364)کلونه کردن ژن در قارچها و گیاهان (1368)بررسی امکان کشت و توسعه چغندرقند در استان سیستان و بلوچستان (1365)گزارش پژوهشی بخش بررسیهای به نژادی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1373)گزارش نهایی بررسی اثرات منابع ومقادیر کودهای ازته برروی عارضه زردی چغندرقند (1374)قطعنامه گردهم آیی مشترک کارشناسان موسسه تحقیقات چغندرقند و مسیولین کشاورزی کارخانجات قند کشور ‮‭29‬ لغایت ‮‭31‬ تیرماه ‮‭1364‬ ()گزارش شرکت در سیزدهمین کنگره یوکارپیا‭XIIIth Eucarpia congres Reproductive Bioloogy and plant breeding‬ششم تا پانزدهم ژوییه ‮‭1992‬ شهر آنژه فرانسه (1371)نتایج سه ساله طرح روند رشد چغندرقند مغان سالهای ‮‭1368 - 69 - 70‬ (1372)گزارش پژوهشی بخش به نژادی سال ‮‭1370‬ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند ()گزارش نهایی طرح بررسی فیزیولوژیکی رگه های نتاج ( لاین ها ) متحمل به شوری چغندرقند (1375)گزارش نهایی طرح بررسی انشعاب ریشه چغندرقند از نظر ژنتیکی و محیطی و رابطه آن با عملکرد و عیار قند (1375)گزارش نهایی طرح تعیین فاکتورقلیایی و رابطه آن بادرصد استحصال شکر (1376)گزارش نهایی طرح بررسی اصلاح مقاومت به خشکی ارقام چغندرقند از طریق غربال لاینها (1377)گزارش نهایی بررسی اثر زیرشکنی بر روی توسعه ریشه و تغییرات کمی و کیفی محصول چغندرقند (1377)خلاصه اقدامات انجام شده و برنامه های جاری بنگاه اصلاح وتهیه بذر چغندر قند (1357)گزارش نهایی وضعیت و چگونگی بروز پدیده بولتینگ و اثرات آن در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند (1378)گزارش پژوهشی سال ‮‭1375‬ بخش تحقیقات بهزراعی موسسه تحقیقات چغندرقند ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1375‬ بخش بهنژادی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1376)گزارش نهایی بررسی اصلاح مقاومت به خشکی ارقام چغندرقند از طریق غربال لاینها (1378)گزارش نهایی تعیین تناوب مناسب چغندر قند وباقیمانده مواد غذایی محصولات مختلف (1378)گزارش نهایی بررسی و مقایسه منابع مختلف ترکیبات روی ،آهن و بر در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند ()گزارش نهایی مقایسه کیفی دو روش نگهداری نمونه های خمیر چغندرقند در شرایط انجماد خشک و مرطوب (1380)گزارش نهایی طرح تهیه ارقام تریپلویید (جهت کشت بهاره و پاییزه) با استفاده از روش آزمایشگاهی (1381)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: