خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 36
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
رتبه علمی در کل کشور: 794
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 66
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی الگوی مکانیزاسیون در مزارع منتخب دومنظوره استان مرکزی نوشته علی نکوئی فرد و مسعود صیدگرمطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus) نوشته آرش سام نژادتولید سوریمی از ماهی سیم سد ارس و تعیین فاکتورهای کیفی آن نوشته یوسفعلی اسدپور و سیاوش گنجیمقایسه اثرات تغذیه ای آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) غنی شده با سلکوی وارداتی و ساخت داخل بر میزان رشد، بقاء و ناهنجاری های مرحله لاروی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) نوشته یوسفعلی اسدپورمطالعه تاثیرپذیری جوامع فیتوپلانکتونی سد ارس از عوامل هواشناسی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نوشته فریدون محبیشناسایی ماهیان رودخانه زاب استان آذربایجان غربی نوشته میریوسف یحیی زاده و صابر شیریشناسایی ماهیان رودخانه های حوزه آبریز غرب دریاچه ارومیه نوشته میریوسف یحیی زاده و صابر شیریبررسی تاثیر عوامل فیزیکی – شیمیایی آب بر پرورش ماهی در قفس در سد ارس نوشته مسعود صیدگر و علی نکویی فرد و ژاله علیزاده اوصالو و فریدون محبیظرفیت برد قفس های پرورش ماهی در سد ارس نوشته فریدون محبی و علی نکویی فرد و مسعود صیدگر و علی محسن پورپرورش آرتمیا در اراضی شور و غیر قابل کشاورزی نوشته لطیف اسمعیلی دهشت و فریدون محبی و سیاوش گنجی و داود غنی نژادیتغذیه لارو آرتمیا با مخمرهای پروبیوتیک تازه شناسایی شده ی تیمار شده با 2 مرکاپتواتانول فاقد لایه مانن پروتیین به منظور بهبود رشد آرتمیا نوشته علی نکویی فردبررسی تأثیر عصاره آبی بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر Aeromonas hydrophila عامل سپتی سمی خونریزی دهنده باکتریایی قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی نوشته علی نکوئی فردمطالعه تغییرات کیفیت شیمیایی فیله شاه میگوی درازآب شیرین Astacus leptodactylus درطول نگهداری در دمای انجماد (18- درجه سانتی گراد) نوشته علی تکونی فردبررسی تغییرات اکسیژن، نیترات، نیتریت و فسفات آب دریاچه ارومیه در زمان خشکسالی نوشته لطیف اسمعیلی و یوسفعلی اسدپور و ژاله علیزادهبررسی اثر بازدارندگی عصاره زیره سیاه (Carum carvi) بر فساد باکتریایی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد نوشته علی نکوئی فرداستفاده از نانوذرات طلا برای اندازه گیری نقره نوشته ژاله علیزاده اوصالو و میریوسف یحیی زاده و صابر شیریاندازه گیری جیوه با استفاده از نانو ذرات طلای سنتز شده با اگزاکلد نوشته ژاله علیزاده اوصالو و میریوسف یحیی زاده و صابر شیریمدیریت یکپارچه و کلان مبتنی بر عقلانیت ضرورت امروز حوزه آبریز دریاچه ارومیه نوشته میریوسف یحیی زادهپسروی آب دریاچه ارومیه و پیامدهای اقتصادی آن برابزی پروری کشور نوشته میریوسف یحیی زادهبررسی تنوع گونه ای پلانگتونی رودخانه گدار در استان آذربایجان غربی نوشته میریوسف یحیی زاده و صابر شیری

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور