خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 219
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 259
رتبه علمی در کل کشور: 566
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 46
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

ویژگی‎های زیستی شب پره ی برگ خوار دو نواری (Streblote siva (Lefebvre روی دو گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی نوشته ناصر فرارتاثیر سرمایه ی فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه) نوشته نوذر منفردبرخی از مهم ترین آفات جنگلها و مراتع استان هرمزگان با تاکید بر آفات نوظهور نوشته ناصر فرارپیش آگاهی و هشدار آفات نوظهور در جوامع جنگلی و مرتعی ناحیه اکولوژی صحاری-سندی ایران نوشته سیدرضا گلستانه و ناصر فرارپایش آفات و بیماری های جنگل ها و مراتع ناحیە صحاری-سندی ایران نوشته سیدرضا گلستانه و ناصر فرارعوامل اقلیمی موثر بر تشدید پدیده گرد و غبار استان بوشهر نوشته غلامرضا راهیبررسی دادههای بادسنجی شهرستان برازجان با استفاده از گلباد، گل طوفان و گل ماسه نوشته غلامرضا راهیدرآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه های طبیعی ایران، چالش ها و راهبردها نوشته ناصر فرار و سیدرضا گلستانهتاثیر آموزش الکترونیکی سامیت بر بهبود عملکرد بخش کشاورزی مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی استان فارس نوشته مهناز امیر امینی خلف لوعوامل موثر بر پذیرش آبیاری قطره ای توسط نخل کاران شهرستان دشتستان نوشته پرویز بیاتسازه های موثر بر تغییر رفتار کشاورزان به سمت کشاورزی ارگانیک (جامعه نمونه کشاورزان استان بوشهر) نوشته نوذر منفردعامل های موثر در نیازسنجی آموزشی گوجه فرنگی کاران در بکار گیری سامانه آبیاری قطره ایی منطقه مورد مطالعه: شهرستان دیر استان بوشهر نوشته نوذر منفردتاثیر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان - استان بوشهر نوشته فرهاد فخریبررسی عوامل زمین شناختی موثر در تشکیل بیابانهای استان بوشهر و تعیین قلمرو آن نوشته فرهاد فخریبررسی تاثیر خاکهای مختلف بیابانی و پخش سیلاب بر روی برخی گونه های درختی مناطق خشک استان بوشهر نوشته فرهاد فخری و سید موسی صادقیتعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی Cenchrus ciliaris در مراحل مختلف رشد در سه مرتع دشتی استان بوشهر نوشته فرهاد فخریروش های بهبود جوانهزنی بذرگیاه لگجی (Capparis spinosa) نوشته پرویز بیاتنقش مدیریت دانش و اقدا م های راهبردی مدیریت منبع های انسانی بر عملکردسازمانی جهاد کشاورزی استان بوشهر نوشته نوذر منفردارزیابی معیار جامعیت در سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از جرم در قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ نوشته زینب نادری زادهتعیین اراضی مستعد جنگل کاری و زراعت چوب در حاشیه بندر گناوه با استفاده ازآب های نامتعارف نوشته محمدجواد رشیدی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

خلاصه گزارش کار کمیته های برنامه ریزی کشاورزی استان بوشهر (1360)معضل استفاده بی رویه کودهای ازته در استان بوشهر (1371)فسفر، شرایط وعوامل موثر بر تثبیت آن دراستان بوشهر (1372)گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد گوجه فرنگی (رقم امپریال) در کشت مخلوط با سیر، کاهو و تنباکو در استان بوشهر ((‮‭71-72‬)) (1374)گزارش نهایی تهیه منحنی شوری زدایی وسدیم زدایی خاکهای منطقه بنار (1374)گزارش پژوهشی سال زراعی ‮‭1372-73‬ بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات کشاورزی بوشهر (1375)پمپاژ رودخانه حله و اراضی تحت پوشش آن " استان بوشهر" (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1371)گزارش نهایی طرح تعیین بهترین عمق آب مورد نیازپیازتوده محلی سرکره برازجان (1374)گزارش نهایی طرح تحقیقی ترویجی بررسی عملکرد ارقام توصیه شده گوجه فرنگی امپریال ،کویین ،پریموارلی در شرایط زارعین (1371)گزارش نهایی طرح بررسی و تعیین نیاز کودی (ازت،فسفر) دو رقم گوجه فرنگی امپریال و پریموارلی (1373)نگاهی به سرگذشت تاریخی، مشخصات جغرافیایی و وضعیت نخیلات در استان بوشهر (1372)گزارش نهایی تعیین کارایی سم بازامید جهت کنترل نماتد ‭Meloidogyne javanica ‬در خزانه های گوجه فرنگی (1381)دستورالعمل فنی کاشت - داشت و برداشت گندم و جو دیم در استان بوشهر ()کولتیواتور( خاک ورزی ثانویه) (1375)آشنایی با سیستم آبیاری قطره ای ومدیریت آن (1375)گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد گوجه فرنگی (‮‭15‬رقم ) ‮‭1374-76‬ (1377)گزارش نهایی طرح مقایسه عملکرد وتعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام بامیه ‮‭1374-76‬ (1376)کاشت ، داشت کنجد (1377)شناخت، نحوه خسارت وکنترل علفهای هرز مزارع گندم در استان بوشهر (1377)گزارش نهایی بررسی اثرات عمق کاشت بر عملکرد غده و ویژگی های زراعی شش رقم سیب زمینی ‮‭1376-78‬ (1378)گزارش نهایی طرح جمع آوری، شناسایی، تعیین تراکم و پراکندگی علفهای هرز غالب و مهم نخیلات (1381)گزارش نهایی طرح اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزای زودرس در سال زراعی ‮‭1379-80‬ (1381)بررسی مقادیر و زمان مصرف ازت بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم کلزا (1382)بررسی اثرات تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم کلزا (1382)بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت دو رقم لوبیاسبز در کشت بهاره و پاییزه (1382)بازنگری در اولویت های تحقیقاتی مراکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان بوشهر (1382)شناسایی و مطالعه بیولوژی پروانه برگخوار کنار و شناسایی و تعیین کارایی دشمنان طبیعی آن در استان بوشهر (1383)بررسی وضعیت گاوداری دراستان بوشهر (1383)ارزیابی بعضی از سموم شیمیایی رایج، ‭IGR,Naturalis- L ‬ها و روغنها روی آلرودهای مرکبات و دشمنان طبیعی آنها در جنوب کشور (1382)