خلاصه فعالیتهای علمی سازمان بهره وری انرژی ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 185
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 588
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 44
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعه و بررسی تاثیر بار سرمایش در پیک مصرف نوشته الهام شاه حسینی و احمدرضا توکلیبررسی راهکارهای افزایش کارائی و کاهش مصرف انرژی مشترکین جدید اداری در افق ده ساله ۱۴۰۴ نوشته مهدی هرمزیچشم انداز کاهش انتشار نیروگاهی با ارتقاء کارایی انرژی مشترکین خانگی (مطالعه موردی مشترکین جدید خانگی استان های پرمصرف در افق ده ساله 1404) نوشته مهدی هرمزیبهبود شاخص انرژی صنعت سیمان با جایگزینی سیستم انتقال مواد نوشته هومن صادقیبهبود شاخص مصرف ویژه انرژی در صنعت ریخته گری نوشته هومن صادقیبررسی عوامل احتمالی تاثیر گذار بر شدت انرژی نوشته علی مددی و سید حسین سجادیعوامل موثر بر رفتار صرفه جویی انرژی در مشترکین خانگی نوشته اکبر صادقیلزوم بازنگری استاندارد برچسب انرژی برای الکتروموتورها و ارزیابی صرفه جویی های حاصله نوشته محمد اکبری سیاربازیافت حرارت از لامپهای LED همراه با سیستم تهویه مطبوع در ساختمان های اداری نوشته ابراهیم شیرویارزیابی و بهره گیری از نورخورشید با استفاده از فیبر نوری در سیستم روشنایی ساختمان نوشته ابراهیم شیرویمکان یابی ساختمان اداری صفر انرژی در شهر اصفهان با استفاده از روش AHP نوشته محمد اسماعیل صیادزادهساختمانهای انرژی صفر، ضرورتی بربهره وری انرژی و بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر نوشته احمدرضا توکلیارزیابی استاندارد 7966 اداره ملی استاندارد ایران در خصوص برچسب انرژی الکتروموتورهای سه فاز جهت بازنگری نوشته امیر دودابی نژادطراحی کنترلر صرفه جوئی انرژی یک سیستم روشنایی هوشمند با چراغهای LED نوشته ابراهیم شیروی و اکبر صادقی و هومن صادقی و محمداسماعیل صیادزادهتوسعه سیستم روشنایی روز مبتنی بر فیبر نوری با روشنایی یکنواخت در ساختمان های اداری نوشته ابراهیم شیروی و هومن صادقی و اکبر صادقی و محمداسماعیل صیادزادهاستفاده از سیستم بازیافت حرارت هوای تهویه در ساختمان های صفر انرژی نوشته محمداسماعیل صیادزاده و اکبر صادقی و هومن صادقی و ابراهیم شیرویساختمان های انرژی صفر از دیدگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی نوشته محمداسماعیل صیادزاده و هومن صادقی و ابراهیم شیروی و اکبر صادقیاثربخشی نرم افزار روشنایی در بهینه سازی مصرف انرژی نوشته اکبر صادقی و ابراهیم شیروی خوزانی و هومن صادقی و محمداسماعیل صیادزادهطراحی و کاربرد سیستم های سرمایش خورشیدی در ساختمان نوشته اکبر صادقی و محمداسماعیل صیاد زداه و هومن صادقی و ابراهیم شیروی خوزانیالگوی کنفوسیوسی رفتار سازمانی و توسعه اقتصادی معجزه آسا درشرق آسیا نوشته زهرا احمدی

کنفرانسهای برگزار شده سازمان بهره وری انرژی ایران

تاکنون 2 کنفرانس توسط سازمان بهره وری انرژی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای سازمان بهره وری انرژی ایران به صورت زیر است: