ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات توتون

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 108
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 623
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین پژوهشگاه دولتی: 46
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات توتون

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات توتون را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات توتون

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و مقاومت ژنوتیپ های مختلف توتون هواخشک بارلی نسبت به انگل گل جالیز
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
2ارزیابی تنوع مورفولوژیکی توتون های تیپ غربی با استفاده از تجزیه همبستگی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
3محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی باکتری های آزاد کننده پتاسیم از ریزوسفر توتون های گرمخانه ای شمال ایران
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
4محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی تاثیر منابع مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی توتون هواخشک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
5تعیین تبخیر - تعرق در شرایط استاندارد و اثر مدیریت کم آبیاری بر کارآیی مصرف آب توتون

چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1398
6اثر غلظت های مختلف یون کلر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در سه رقم توتون (Nicoiana tabacum)گرمخانه ای
فصلنامه زیست شناسی کاربردی1395
7تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم خانه ای (K326)
مجله تولید گیاهان زراعی1395
8تاثیر تلقیقی کودهای زیستی و شیمیایی پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توتون رقم (PVH(19
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
9بررسی تاثیر پرایمینگ در بهبود جوانه زنی بذر توتون رقم بارلی 21 با پلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری
دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
10مدیریت کم آبیاری با تعیین اثر مقدارآب و دور آبیاری بر روی عملکرد کمی و کیفی توتون رقم شرقی
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
11بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف توتون گرمخانه ای بااستفاده ازنشانگرISSRو رتروترانسپوزون
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
12شناسایی هیبریدهای متحمل به خشکی در توتون ویرجینیا
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
13تنوع ژنتیکی توتون های شرقی با استفاده از روش های آماری چند متغیره
فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
14مطالعه بین صفات زراعی ارقام مختلف توتون در شرایط دیم
دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
15مطالعهی قرابت ژنتیکی ارقام توتون با استفاده از نشانگرهای ISSR
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
16ارزیابی تنوع ژنتیکی 100ژنوتیپ توتون گرمخانه ای با استفاده از مارکرهای ISSR
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
17بررسی تاثیر انگل گل جالیز بر عملکرد توتون تحت کىترل شیمیایی علف های هرز
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
18ارزیابی و مزرعه ای و بررسی مولکولی ارقام مقاوم و حساس توتون نسبت به بیماری ویروس سیب زمینی (PVY) با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (SSP).

هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
19بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSR)
هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
20ISSR بررسی تنوع ژنتیکی واریتههای توتون با استفاده از نشانگر
هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
21بررسی پلی مورفیسم ارقام متحمل و حساس توتون نسبت به بیماری ویروس Yسیب زمینی(PVY)با SSR استفاده از نشانگرهای
هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
22بررسی امکان دستیابی به Marker-assisted selection(MAS)برای صفت مقاومت به بیماریPVYدر توتون با استفاده ازمارکرهای ریزماهواره.(Microsatellites)
هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
23ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های توتون از طریق نشانگرهای مولکولی
هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
24بررسی تلقیح برگ توتون با آگروباکتریوم رایزوژنز و افزایش متابولیت های ثانویه در گیاه تراریخت
هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
25بررسی اثر محلول های آلی و معدنی بر برخی صفات فیزیولوژیک توتون بارلی
اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
26بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توتون(Nicotiana tabacum L.) گرمخانهای با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
27برآورد هتروزیس و ترکیبپذیری در ارقام توتون (Nicotiana tabacum L.) هواخشک با استفادهاز روش لاین ×تستر
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
28بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف توتون گرم خانه ای ازطریق مارکرهای مرفولوژیکی ومولکولیISSR

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
29مقایسه کمیت و کیفیت ارقام امید بخش توتون تیپ ویرجینیا
هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
30بررسی اثر ژن ها و ترکیب پذیری صفات کمی و کیفی توتون های تیپ بارلی
هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات توتون

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات توتون برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات توتون به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات توتون

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات توتون در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات توتون

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات توتون تاکنون با 84 پژوهشگر از 31 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات توتون در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 66 مقاله نویسنده اول
   • 33 مقاله نویسنده دوم
   • 41 مقاله نویسنده سوم
   • 28 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات توتون در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,167,542 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی