خلاصه فعالیتهای علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 118
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 686
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 57
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بررسی رابطه بین نقدینگی تجهیز منابع وجوه و خطر پذیری درصنعت بانکداری ایران: شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته سیاوش گلزاریان پور و حمید ابوطالبینقش اخلاق در عملکرد نهادهای مالی نوشته حسین حشمتی مولاییبررسی کارآمدی مدل ارزیابی دیسک (DISC) در فرایند جذب و استخدام نوشته محسن اسدیتعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون نوشته رضا حبیبی و حامد عبداللهیسرمایه های فکری و پذیرش ریسک در بانکها نوشته محمد پورغلامعلی و سیاوش گلزاریان پوربررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه ای بانک های بورسی کشور نوشته حسن گلمرادی و سیاوش گلزاریان پور و شیوا علی اکبرتحلیل و بررسی تاثیر فناوری مالی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی ایران نوشته میلاد صارم صفاری و مریم ابراهیمیترکیب مدل های فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و برنامهریزی آرمانی جهت تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی (مطالعه موردی: بانک مرکزی ایران) نوشته رضا حبیبیبررسی تاثیر کیفیت و ارزش خدمات ادراک شده بر رضایت مشتریان شرکت مخابرات استان تهران نوشته محمد انور کرمیطراحی و اعتبارسنجی الگوی تجاری سازی دانش برای دانشگاه های صنعتی کشور نوشته ایمان عابدینیبررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران نوشته حسن گلمرادی آدینه وند و مرتضی علی صادقی نژادبررسی عوامل موثر بر انعطاف پذیری منابع انسانی نوشته محمد انور کرمیطراحی مدل توسعه یکپارچه ریسک های راهبردی در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: یکی از بانک های بزرگ تجاری) نوشته بهزاد کشانچیفراتحلیلی بر فرصت های آربیتراژ در معادله اختیار خرید-فروش نوشته رزماری اقاجانیعوامل موثر بر نقدینگی بانک پاسارگاد با تاکید بر نقش دستگاه‎های خودپرداز و پایانه‎های فروش با استفاده از مدل ARDL نوشته مریم ابراهیمیPoisson regression model with change points نوشته Reza Habibiسنجش عملکرد بانک ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله ای( مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران) نوشته رضا حبیبیعوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی نوشته مریم قره داغیرابطه تمرکز مالکیت با هموارسازی سود در بانک های بورسی ایران نوشته حامد فرجیبررسی تاثیر سن بازنشستگی بر نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای OECD نوشته مریم ابراهیمی

کنفرانسهای برگزار شده موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

تاکنون 5 کنفرانس توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: