خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 34
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 791
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 194
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد

ارتباط مستقیم مصرف آرد کینوا و کاهش قند نان نوشته مهدی سلمانی بنادکوکیتاثیر ویژگی های سیستم برند بر وفاداری، ریسک ادراک شده و تبلیغات دهان به دهان با توجه به نقش اعتماد به برند نوشته نازنین بختیاری و علی حاجی قاسمیارز یابی مقایسه ای پیش نیازها و پیامدهای دلبستگی برند مشتریان آنلاین در بین زنان و مردان نوشته سیدامین سالاریمدیریت قیمت در بازاریابی نوشته زینب دشتیبررسی انگیزه های خریداران وفادار به فروشگاه از طریق معیارهای جایگزین وفاداری رفتاری نوشته طیبه صادقی بهمنیبررسی بازاریابی رابطه مند نوشته زهرا زارع درهبررسی موانع بازاریابی صنایع دستی نوشته محمد رضا نعیم آبادیتاثیر اینترنت بر ارتباطات بازاریابی نوشته محمد هزارپیشهشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش کاراکترهای تبلیغاتی نوشته فیروزه جوادیبررسی نقش تبلیغات و ترویج فروش در ایجاد ارزش ویژه برند نوشته سید مصطفی عظیمی دخت شورکیچالش های بازاریابی اینترنتی در ایران نوشته فاطمه نوریبررسی تاثیر رسانه های اجتماعی و فناوری مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان بر تسهیم دانش خریداران (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه اینترنتی دی جی کالا در شهر یزد) نوشته ندا صالحی زاده یزدیاثر بازاریابی بر مشتری مداری درصنعت بیمه نوشته محسن سفالیبازاریابی در دوران کرونا نوشته جواد ذوالفقاریعوامل موفقیت در بازاریابی شبکه ای نوشته محسن دهقان چناریبررسی تاثیرکاربرد فناوری مدیریت ارتباط با مشتری و رسانه اجتماعی فروشنده در سازمان برتمایل خریدار به تسهیم اطلاعات (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه اینترنتی دی جی کالا در شهر یزد) نوشته ندا صالحی زاده یزدیتحلیل نقش تغییرات بازار در رابطه جهت گیری کنشگرایانه بازار ابعاد عملکرد شرکت نوشته سعید امید پناه و سید محمد طباطبایی و مریم احمدی و سید حمید رضا فاطمینقش بازاریابی داخلی در بهبود تعهد سازمانی با تاکید بر شناخت سازمان رضایت کارکنان نوشته سید محمد طباطبایی و مریم احمدی و هادی شیریزدانی و علی محمد دهقانیبررسی تاثیر ارزش ادراک شده از فروشگاه بر تبلیغات دهان به دهان نوشته حمیده ترنج بافبررسی تاثیر ارزش ادراک شده از فروشگاه بر تبلیغات دهان به دهان نوشته حمیده ترنج باف