خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 475
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 429
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 47
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 33 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس

ارزیابی پارامترهای موثرجهت پیش بینی عیار پتاسیم شورابه با استفاده از الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی (مطالعه موردی: پلایای شهرستان خور و بیابانک، استان اصفهان) نوشته بامشاد یغمایینقش پدیدارشناسی در هم آغازی فضا و بدن نوشته امین افتخاریبررسی نقش سبک های فرزند پروری ادراک شده در پیش بینی جامعه ستیزی در فضای مجازی نوشته رویا آزادیبررسی نقش منظر فراگیر در افزایش مشارکت شهروندان در اداره شهر نوشته مهسا داداش زاده بجندبررسی میزان پایداری پل های تاریخی اصفهان (نمونه موردی :پل خواجو و پل شهرستان) نوشته آیسان علی کوثرزادهآشوب، تحلیل شخصیت ها بر پایه رنگ لباس در سکانس تعیین جانشین امپراتور هیدتورا نوشته وحید رفیعی و احمد الستیتحلیل روانشناختی نگاه خیره در جامعه شهری فیلم ملنا بر اساس آرای لورامالوی نوشته ملیکا متولی پور و احمد الستیعوامل رشد و توسعه خوشه های صنعتی در ایران نوشته دانیال شلتوکی ریزیبررسی تغییرات اقلیمی برتاب آوری و توسعه شهری نوشته دانیال شلتوکی ریزیحفاظت از میراث بافت های ارزشمند تار یخی با رویکرد اکولوژی در راستای افزایش سرزندگی شهری مطالعه موردی محله ی عودلاجان نوشته مهدیه نودهیارزیابی تحقق پذیری هویت بخشی فضاهای شهری با توجه به الگوی ایرانی - اسلامی در طرح جامع شهرایوانکی نوشته نسیم حسنی میانرودیراهکارهای ایجاد پایداری در پروژه های مسکونی شهر تهران با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان همراه با بکارگیری استاندارد LEED نوشته محمدمهدی فرشادیان و فرهنگ شعفیشناخت و تبیین رویکردهای بومی جهت تحقق پایداری در معماری نوشته آیسان علی کوثرزادهبازشناسی سازمان وروابط فضایی درخانه مسکونی تفضلی (۱۳۲۷ه ش) اثرآرشیتکت وارطان هوانسیان به کمک روش نحوفضا۱ نوشته سعید لطفیعملکرد منابع انسانی در پیشبرد پروژه های عمرانی و ارتقا مدیریت پروژه نوشته علیرضا خانیپایداری در ساخت و ساز با استفاده از اصول مدیریت ناب برای کاهش اتلاف نوشته زهرا اندایش سرمروری بر مدیریت بهره برداری فضاهای درمانی و مراقبتی در بیمارستان-های کودک تهران نوشته آزاده قائمیان امیری و فرهنگ شعفیبهبود مدیریت بهره برداری از فضاهای درمانی و مراقبتی با شناسایی شاخص های کلیدی و ایجاد نشاط، جذابیت و حس مثبت در بیمارستانهای کودکان تهران نوشته آزاده قائمیان امیری و فرهنگ شعفیمروری بر فناوری های پایه دوقلوی دیجیتال در صنعت ساخت وساز نوشته فرهنگ شعفی و سارا صحرائی و فاطمه خنجریمروری بر اهمیت قراردادها در صنعت ساختمان و مدیریت پروژه و کاربرد هوش مصنوعی و فناوری های نوین در آن نوشته فرهنگ شعفی و فاطمه خنجری و سارا صحرائی