خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 116
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 683
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 147
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی هنر شیراز

بیان انتقادی در نمونه هایی از آثار تایپوگرافی متحرک نوشته سحر جعفریبررسی تطبیقی جایگاه شخصیت زنان در نمایشنامه های خانمچه و مهتابی اکبر رادی و مرگ در پاییز و خانه عروسک ایبسن نوشته لیدا امانی بابادیمطالعه تطبیقی روایت های سیاوش و رامایانا بر اساس نظریه گرمس نوشته حمیدرضا عالی زاده و نگار نوفلیبررسی تقابل طبقات اجتماعی در نمایشنامه های مرگ یزد گرد و چهارصندوق »بهرام بیضایی« براساس نظریهساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن نوشته رضا لطفیبررسی تنش های موجود طبقات جامعه در نمایشنامه خاطرات هنرپیشه نقش دوم » بهرامبیضایی « با تکیه بر آرای لوسین گلدمن نوشته رضا لطفیمطالعه تطبیقی روایت های سیاوش و رامایانا بر اساس نظریه گرمس نوشته حمیدرضا عالی زاده و نگار نوفلیتحلیل آراء رنه گنون و تیتوس بورکهارت از هنر مقدس و هنر اسلامی نوشته مسعود تکروی و علی اکبر جهانگردبررسی آماری میزان آگاهی شاعران و نویسندگان شیراز از موسیقی کلاسیک ایران نوشته مسعود تکرویمطالعه نشانه های بومی و محلی در شعر خوان هشتم اخوان ثالث نوشته رضا لطفی و لیلا فیجانیچگونگی تقابل طبقات جامعه در نمایشنامه های افرا و دنیای مطبوعاتی آقای اسراری»بهرام بیضایی« با تکیه بر آرای لوسین گلدمن نوشته رضا لطفی و نگار نوفلیبررسی تقابل طبقات اجتماعی در نمایشنامه های مرگ یزد گرد و چهارصندوق »بهرام بیضایی« براساس نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن نوشته رضا لطفی و نگار نوفلیگونه شناسی مقرنس در آثار تاریخی شاخص شهر شیراز نوشته فاطمه جاویدانی و قاسم کشاورزیجستاری در روانشناسی محیط با هدف مطلوبسازی فضای آموزشی کودکان بر مبنای نظریه روح مکان(شولتز) نوشته مهناز اسماعیل زاده و قاسم کشاورزیپژوهشی در سیستم ها ی آبرسانی و تاسیسات آبی شیراز قدیم تا دوره ی قاجاریه نوشته آمنه گلچین و قاسم کشاورزیراهکارهای اجرایی معماری پایدار در منازل و مجتمع های مسکونی شیراز با الهام از معماری سنتی نوشته محمدمهدی نقاشیان حقیقی و قاسم کشاورزیبررسی رابطه ی اضطراب ناشی از بیماری کووید-۱۹، سلامت روان و کیفیتزندگی در جمعیت جوان شیراز در دوران کرونا و پسا کرونا نوشته سیده مژده هاشمی نسب و مینا جلالیواکاوی زمینه های ارتباط معنا و رفتار در فضاهای شهری نوشته سپیده برزگرآیکونوگرافی نقش مایه ماهی در سفالینه های دوره سلجوقیبرپایه رویکرد مراحل سه گانه پانوسکی نوشته سعیده حسنیچگونگی تقابل طبقات جامعه در نمایشنامه های افرا و دنیای مطبوعاتی آقای اسراری «بهرام بیضایی» با تکیه بر آرای لوسین گلدمن نوشته رضا لطفی و نگار نوفلیبررسی ضرورت طراحی هویت بصری شهری و جایگاه تایپوگرافی در آن نوشته فهیمه منافی