خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 37
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 803
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 61
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

واکاوی الزامات تحقق سند الگوی پیشرفت؛ پس نگری موقعیتبخش تعاونی در تقسیم کار ملی نوشته داود فیاضیموانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه ها در سازمان های متولی زیرساخت های راه کشور نوشته محمد باقر نوبختگفتمان ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی: عرصه های تعامل ایران و روسیه نوشته Parvin Dadandishچگونگی فرهنگسازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین نوشته محسن سویزینقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران نوشته محمدرضا اکبری و امیرحسین سوهانکار و حمید حیدرینسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی نوشته ابراهیم حاجیانیطراحی مدل حکمرانی شرکت های دولتی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نوشته محمد باقر نوبختتعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی و مسئولیت بین المللی مرتبط با نقض تعهدات ؛ مطالعه موردی آلودگی دریای مازندارن نوشته مهرداد حلال خورالگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی نوشته مسلم شیروانی ناغانیمطالعه ای تطبیقی پیرامون مفهوم جوان و جوانی نوشته جعفر سطوتیمقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی نوشته محمدجواد ایروانیتاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم های اقتصادی نوشته علی احمدیمولفه ها و ویژگی های فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد نوشته محسن رضاییتحلیل رفتار بازیگران خارجی در بحران سوریه؛ همگرایی ها و واگرایی ها نوشته ابراهیم حاجیانیبررسی مهم ترین چالش ها و راهبردهای آموزش های مهارتی در ایران نوشته مهدی نویدادهم جستاری بر سیاست گذاری محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران نوشته سید محمد مجابیبررسی خصوصی سازی با رویکرد اقتصاد مقاومتی نوشته علی آقامحمدیچرایی چگونگی اقتصاد مقاومتی نوشته علی آقامحمدیاقتصاد مقاومتی: مفاهیم، قلمرو راهکارها نوشته داود دانش جعفریتحلیل مقایسه ای انقلاب های مخملی با توجه به شش جمهوری شوروی سابق نوشته ابراهیم حاجیانی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

تاکنون 6 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: