خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 30
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 797
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 60
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی و مسئولیت بین المللی مرتبط با نقض تعهدات ؛ مطالعه موردی آلودگی دریای مازندارن نوشته مهرداد حلال خورالگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی نوشته مسلم شیروانی ناغانیمطالعه ای تطبیقی پیرامون مفهوم جوان و جوانی نوشته جعفر سطوتیمقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی نوشته محمدجواد ایروانیتاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم های اقتصادی نوشته علی احمدیمولفه ها و ویژگی های فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد نوشته محسن رضاییتحلیل رفتار بازیگران خارجی در بحران سوریه؛ همگرایی ها و واگرایی ها نوشته ابراهیم حاجیانیبررسی مهم ترین چالش ها و راهبردهای آموزش های مهارتی در ایران نوشته مهدی نویدادهم جستاری بر سیاست گذاری محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران نوشته سید محمد مجابیبررسی خصوصی سازی با رویکرد اقتصاد مقاومتی نوشته علی آقامحمدیچرایی چگونگی اقتصاد مقاومتی نوشته علی آقامحمدیاقتصاد مقاومتی: مفاهیم، قلمرو راهکارها نوشته داود دانش جعفریتحلیل مقایسه ای انقلاب های مخملی با توجه به شش جمهوری شوروی سابق نوشته ابراهیم حاجیانیالزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران نوشته محمد حسین بوچانینقش آموزش های کارآفرینی در نظام های آموزشی و پرورشی 1404 جمهوری اسلامی ایران نوشته خسرو سلجوقیفراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر فضای مجازی بر اخلاق اجتماعی نوشته ابراهیم حاجیانینظارت و کنترل استراتژیک بر سیاست های کلی در دوره چشم انداز (با تاکید بر نقش آفرینی نظارت همگانی در کنار نهادهای نظارتی حکومتی) نوشته سید حمید قاسمیشاخص های استراتژیک: شاخص ترکیبی آینده نگراقتصاد ایران در سال 1385 (بر پایه اطلاعات 9 ماهه اول سال 1384) نوشته رویا طباطبایی یزدیسیاست های بهینه سازی و گسترش مشاغل خانگی توسط زنان نوشته زهرا بهبهانیشبیه سازی و پیش بینی رویدادهای آینده نوشته ابراهیم حاجیانی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

تاکنون 6 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: