خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی سنا

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 140
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 654
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 135
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی سنا

اصلاح ناهنجاری های برگشت پذیر دانش آموزان نوشته معصومه اندرزابررسی اثر ملاتونین و نانو ذره آهن بر روی برخی صفات مورفولوژیکی گیاه شنبلیله (.Trironella foenum graecum L) نوشته علی اصغر خالقی مقدم و مهیار گرامیاثر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride و نانوذرات آهن بر صفات مورفولوژیک و رویشی گیاه دارویی نعنا (.Menthe spicata L) تحت تنش شوری نوشته اعظم شکوری و مهیار گرامیتاثیر همزیستی قارچ تریکودرما و محلول پاشی نانوذره دی اکسیدتیتانیوم بر خصوصیات مورفولوژیک و رویشی گیاه دارویی مریم گلی (.Salvia officinalis L) در شرایط تنش شوری نوشته فاطمه تقی پورگرجی و مهیار گرامیاثرهمزیستی قارچ تریکودرما و محلول پاشی نانو ذره دی اکسید تیتانیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی مریم گلی (.Salvia officinalis L) تحت تنش شوری نوشته فاطمه تقی پورگرجی و مهیار گرامیمطالعه اثر همزیستی قارچ Trichoderma atoviride و نانوذرات آهن بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی نعنا (.Menthe spicata L) در شرایط تنش شوری نوشته اعظم شکوری و مهیار گرامیبررسی اثرات ویتا مین C بر اختلالات ژن تیکی ناشی از نانو ذرات آهن و رو ی بر سلول های نرمال بافت لثه به روش کامت نوشته آرزو کریمیمطالعه کیفی باکتری و میکروب های موجود در هوای آلوده و و بررسی شاخص ارزیابی آن نوشته آرزو کریمیارزیابی محتوای رنگیزه ها و صفات عملکردی گیاه کاملینا (Camelina sativa) تحت تاثیر محرک های رشد نوشته نجمه رضاییان و مهیار گرامیجداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت با توانایی افزایش رشد گیاهان زراعی از گیاه سالیکورنیا نوشته عاطفه نیکزاد المشیری و مهیار گرامیاثر عصاره گلبرگ زعفران بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ضدباکتریایی گوشت ماهی نوشته عاطفه نیکزاد المشیریبررسی جایگزینی نیتریت سدیم با عصاره کروسین در سوسیس آلمانی ۴۰ درصد گوشت مرغ و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و حسی نوشته بهرام باقری؛EMD با کمک نویز غالب (DEMD) : توسعه تجزیه حالت تجربی برای کاهش نویز با ترکیب نویز غالب و طبقه بندی عمیق نوشته سیده سارا نظام زاده قلعه سری و فاطمه زهرا محمدنژادارزیابی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی سیب زمینی شیرین با کاربرد جلبک دریایی و پتاسیم نوشته معصومه درخوشبررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر نشخوار فکری زنان تحت پوشش مالی بهزیستی نوشته بهناز فهیمی و ماندانا محمودجانلواثر جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم و پتاسیم بر برخی خصویات کمی و کیفی سیب زمینی شیرین نوشته معصومه درخوشمقایسه ترکیبات پلی ساکاریدی، فنولی و فلاونوئیدی عطاره متانولی و آبی قارچ Ganoderma lucidum برداشت شده از طبیعت و سالم پرورش قارچ نوشته مهدی جوزاک و مسعود آزادبختمقایسه اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی و عصاره آبی قارچ Ganoderma lucidum برداشت شده از طبیعت و سالن پرورش قارچ نوشته مهدی جوزاک و مسعود آزادبختاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس دختران نوجوان دارای نشانه های اضطراب اجتماعی نوشته ریحانه مرادی بیدهندیپاسخ ارقام مختلف سویا به تنش شوری در مرحله جوانه زنی نوشته مهیار گرامی و محمدمهدی علیزاده