خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 364
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 303
رتبه علمی در کل کشور: 445
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 35
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

درآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه های طبیعی ایران، چالش ها و راهبردها نوشته پریسا محمدپوراثرات تبدیل یک خاک جنگلی به شالیزار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تعیین شاخص های حساس به تغییر کاربری اراضی نوشته سید عبدالله موسوی کوپرتاثیر تغییرکاربری و احیای اراضی تخریب شده روی برخی از ویژگی های کیفی و فعالیت تعدادی آنزیم در خاک نوشته سید عبدالله موسوی کوپرتاثیر مدیریت آبیاری و الگوی کشت بر شاخص های کیفیت خاک (مطالعه موردی: عرصه های کشاورزی سمنان) نوشته کورش کمالیبررسی کارایی علف کش کوییزالوفوپ پی اتیل در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع بادام زمینی نوشته سمیه تکاسیمدل سازی و تعیین عوامل تاثیرگذار در انتشار گونه Festuca ovina با استفاده از روش آنتروپی حداکثر در مراتع نیمه شمالی استان اردبیل نوشته محمود بیدار لردمعرفی گونه هایی از خانواده گندمیان (Poaceae) به منظور حفاظت خاک محدوده آب بندان های جنوب شهرستان لنگرود نوشته کورش کمالیبهینه کردن مصرف آب سویا در شرایط خشکسالی نوشته پریسا شاهین رخسارتاثیر سایه بان های رنگی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، آگلونما و کروتون نوشته محمد نقی پاداشت دهکاییسطح آگاهی شالیکاران شهرستان لنگرود در زمینه کشاورزی ارگانیک نوشته فاطمه عسکری بزایه و فتح الله کشاورزاثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان نوشته معرفت مصطفوی راداثر تاریخ های برداشت بر ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa) cv. Hayward در استان گیلان نوشته ابراهیم فرزام و ابراهیم عابدی قشلاقی و معرفت مصطفوی رادارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با صفات اقتصادی شیر در گاوهای بومی استان گیلان نوشته هوشنگ دهقان زادهBiological Properties of Olive Oil نوشته Zahra Yousefiبرداشت مکانیزه درختان زیتون هرس شده به روش محور مرکزی نوشته زهرا یوسفی و پریسا شاهین رخسار احمدیارزیابی عملکرد دانه و تجمع نیتروژن در اندام های هوایی سه رقم ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنه نوشته امین نوبهار و معرفت مصطفوی رادشناسایی قارچ های مولد بیماری زنگ (Pucciniales) در پوشش گیاهی دشت اردبیل نوشته محمود بیدار لردتعیین تراکم بوته و زمان مناسب کاشت لوبیا لیما (Phaseolus lunatus) در استان گیلان نوشته معرفت مصطفوی راداطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین نوشته فاطمه عسکری بزایه و زهرا یوسفینظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن نوشته فاطمه عسکری بزایه

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

نقش مشارکت مردمی در حفاظت منابع آب مطالعه موردی شهرستان رشت (1392)شناسایی و بررسی اقتصادی زیتون در رودبار و طارم (1349)برنامه کارسال‮‭1368‬مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1368)زیتون (1362)گزارشی کوتاه از کشاورزی استان گیلان (1359)آموزش مسایل برنجکاری ()خزانه برنج (1363)بررسی میزان آلودگی کندوهای زنبور عسل استان گیلان به باکتری باسیلوس لاروا(عامل لوک آمریکایی) (1386)امکانات توسعه و اصلاح باغات زیتون (1370)گزارش کوتاهی از سیمای کشاورزی استان گیلان به مناسبت اولین گردهمایی زیتون ‮‭14 -12‬ مرداد ماه ‮‭1370‬ (1370)نگرشی برخلاصه فعالیت نمایشگاههای کشاورزی سال زراعی ‮‭1373‬ ()خلاصه گزارش عملکردیکساله مددکاران ترویجی استان گیلان ‮‭1373‬ ()برنامه کار سال ‮‭1369‬ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان (1369)گزارش آموزشی ‭FARMING SYSTEM RESEARCH COURSE :IRRI‬ (1371)گزارشات طرحهای تحقیقی - ترویجی استان گیلان (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان (1372)‭TYUAP ‬برنامه ترویجی توسعه فعالیتهای کشاورزی در ترکیه (1376)ره آورد حضور در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران - تفلیس ‮‭6 -16‬ شهریورماه ‮‭1376‬ ‭=28 Aug - 7 sep1997‬ (1376)‭I.P.M ‬مدیریت تلفیقی آفات برنج در گیلان ()آفات درختان زیتون (1377)سویا ‭Soya ‬و کشت آن روی مرز شالیکاری ()مزایای آبیاری بارانی در باغات چای (1375)گردش ازت در اراضی شالیکاری و تاثیر آن در راندمان تولید محصول برنج (1371)چگونه قارچ بکاریم (1365)گزارش آموزش جوانان روستایی استان گیلان (‮‭1374‬) (1374)آشنایی با باشگاه جوانان روستایی ()