Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 323
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 303
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 451
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 35
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1اثر خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر شدت وقوع بیماریهای مرگ گیاهچه و پژمردگی ورتیسیلیومی، عملکرد و اجزای عملکرد پنبه
فصلنامه علوم زراعی ایران1389
2شبیه سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره ای زیرزمینی با مدل های تجربی، تحلیلی و عددی
پژوهش آب در کشاورزی1394
3شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم آبیاری با کاربرد مدل WOFOST
پژوهش آب در کشاورزی1395
4بررسی استقرار و تعیین رابطه رویش قطری و ارتفاعی گونه های درختچه ای دارویی گیلان در شرایط دیم


پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1400
5مقایسه صفات کمی و کیفی چهار رقم نارنگی تجاری (Citrus reticualta Blanco)روی پایه فلائینگ دراگون (Poncirus trifoliata var. monstrosa)

مجله علوم باغبانی1394
6تعیین مقدار بهینه آب آبیاری گل گاوزبان در مراحل مختلف رشد با استفاده از طرح مرکب مرکزی
پژوهش آب در کشاورزی1401
7اثربخشی باکتری پروبیوتیکی Bacillus subtilis بر رشد و بازماندگی لارو ماهی کپورمعمولی در حوضچه های غیرخاکی

فصلنامه محیط زیست جانوری1400
8اثربخشی باکتری پروبیوتیکی Bacillus subtilis بر رشد و بازماندگی لارو ماهی کپورمعمولی در حوضچه های غیرخاکی

فصلنامه محیط زیست جانوری1400
9تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان

مجله تولید گیاهان زراعی1393
10تاثیر بسته بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و فعالیت آنزیمی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد
دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1400
11اثربخشی باکتری پروبیوتیکی Bacillus subtilis بر رشد و بازماندگی لارو ماهی کپورمعمولی در حوضچه های غیرخاکی

فصلنامه محیط زیست جانوری1400
12تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی
یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1400
13مروری بر شیوه ساخت سامانه های جمع آوری آب از مه


دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
14جمع آوری آب از مه در مناطق کوهستانی اشکورات رودسردهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
15برآورد میزان رسوبگذاری درایستگاه پخش سیلاب گناباد با استفاده از داده های راداری سنتینل
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
16بهینه یابی برنامه ریزی آبیاری گل گاوزبان ایرانی

کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی1400
17مقاله علمی - ترویجی: تعیین غلظت کشنده (LC۵۰) فرمالین بر ماهی دانیوی گورخری (Danio rerio)

مجله آبزیان زینتی1400
18Research Article: Optimum dietary protein requirement for maximum growth performance of Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) juveniles
مجله علوم شیلات ایران1400
19Study of some morphometric, meristic characters and length-weight relationship in wild and domestic populations of the eastern river prawn, Macrobrachium nipponense (De Haan, ۱۸۴۹) (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae), in Iranian Basin of the Caspian Sea
مجله علوم شیلات ایران1399
20تاثیر کاربرد برگی نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد شلتوک، مقدار و کارایی نیتروژن در برنج
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1394
21بررسی تاثیر برخی محیط کشت های پایه و تنظیم کننده های رشد گیاهی مختلف بر رشد درون شیشه ای فندق
مجله علوم باغبانی1395
22آبیاری قطره ای، روشی موثر برای بهبود شاخص های کمی و کیفی برگ سبز چای در شرایط تنش آبی
فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1401
23گزارشاتی از حضور گونه سیاه گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی
مجله علمی- تخصصی دانشجویی زیست سپهر1400
24برآورد زمان آبی گرمایی مورد نیاز سبزشدن دو علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch. ) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L.)
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1399
25بررسی تاثیر شرایط رویشگاهی برروی برخی مقاومت های مکانیکی Picea abies در دو منطقه پیسه سون و سیاهکل گیلان
فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران1385
26بررسی اثر چندین تنظیم کننده رشد گیاهی بر ویژگی های رشد ی،میزان کلروفیل و مقدار عناصر در فرفیون زینتی (Euphorbia lactea f. cristata)
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1397
27برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان


احمد قربانی
فصلنامه محیط زیست جانوری1394
28برخی ویژگی های جمعیت و تولیدمثلی میگو آب شیرین (۱۸۴۹(Macrobrachium nipponense De Haan, در تالاب انزلی
فصلنامه محیط زیست جانوری1395
29اثر متقابل روش کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک لاین های جدید بادام زمینی در گیلان
مجله تولید گیاهان زراعی1400
30بررسی تغییرات شوری خاک در اراضی کشاورزی متاثر از آبیاری بارانی (مطالعه موردی: دشت محمدشهر کرج)
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

ردیفعنوان طرحسال نشر
1نقش مشارکت مردمی در حفاظت منابع آب مطالعه موردی شهرستان رشت1392
2شناسایی و بررسی اقتصادی زیتون در رودبار و طارم1349
3برنامه کارسال‮‭1368‬مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان1368
4زیتون1362
5گزارشی کوتاه از کشاورزی استان گیلان1359
6آموزش مسایل برنجکاری
7خزانه برنج1363
8بررسی میزان آلودگی کندوهای زنبور عسل استان گیلان به باکتری باسیلوس لاروا(عامل لوک آمریکایی)1386
9امکانات توسعه و اصلاح باغات زیتون1370
10گزارش کوتاهی از سیمای کشاورزی استان گیلان به مناسبت اولین گردهمایی زیتون ‮‭14 -12‬ مرداد ماه ‮‭1370‬1370
11نگرشی برخلاصه فعالیت نمایشگاههای کشاورزی سال زراعی ‮‭1373‬
12خلاصه گزارش عملکردیکساله مددکاران ترویجی استان گیلان ‮‭1373‬
13برنامه کار سال ‮‭1369‬ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان1369
14گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان1369
15گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان1369
16گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان1370
17گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان1369
18گزارش آموزشی ‭FARMING SYSTEM RESEARCH COURSE :IRRI‬1371
19گزارشات طرحهای تحقیقی - ترویجی استان گیلان1372
20گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان1372
21‭TYUAP ‬برنامه ترویجی توسعه فعالیتهای کشاورزی در ترکیه1376
22ره آورد حضور در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران - تفلیس ‮‭6 -16‬ شهریورماه ‮‭1376‬ ‭=28 Aug - 7 sep1997‬1376
23‭I.P.M ‬مدیریت تلفیقی آفات برنج در گیلان
24آفات درختان زیتون1377
25سویا ‭Soya ‬و کشت آن روی مرز شالیکاری
26مزایای آبیاری بارانی در باغات چای1375
27گردش ازت در اراضی شالیکاری و تاثیر آن در راندمان تولید محصول برنج1371
28چگونه قارچ بکاریم1365
29گزارش آموزش جوانان روستایی استان گیلان (‮‭1374‬)1374
30آشنایی با باشگاه جوانان روستایی

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان تاکنون با 294 پژوهشگر از 62 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 166 مقاله نویسنده اول
   • 95 مقاله نویسنده دوم
   • 92 مقاله نویسنده سوم
   • 61 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی