Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم پژوهشکده پسته

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: پژوهشکده پسته
آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 271
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 374
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 487
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 39
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده پسته

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده پسته را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده پسته

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره ای بر رشد، عملکرد و بهره وری مصرف آب پسته
پژوهش آب در کشاورزی1394
2اثر اسید جیبرلیک و حلقه برداری بر خصوصیات پومولوژیکی میوه انگور رقم عسکری
مجله علوم باغبانی1393
3تاثیر برخی از ویژگی های خاک بر رشد، عملکرد و خندانی پسته در منطقه انار رفسنجان
نشریه پژوهش های خاک1388
4بررسی کارایی پیش تیمار نشاء پیاز خوراکی با قارچ های میکوریز بر جذب عناصر توسط آن در شرایط مزرعه
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
5مطالعه اثر پایه و رقم در فعالیت آنزیم PAL، تولید ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گل، برگ و میوه گیاه پسته (Pistacia vera L.)
نشریه زیست شناسی گیاهی ایران1392
6اثر اکتومیکوریز بر روی میزان برخی عناصر معدنی موجود در گیاه پسته (احمد آقایی) تحت تیمار غلظت های متفاوت منیزیم
نشریه زیست شناسی گیاهی ایران1388
7اثر اسیدهای آلی بر ویژگیهای رویشی گیاه منداب در آبیاری با آب شور
دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
8مقایسه اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی بذر پسته (Pistachio Vera L.) در کشت پتری دیش

دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
9بررسی کارایی پیش تیمار نشاءپیاز خوراکی با قارچهای میکوریز بر رشد و عملکرد آن در شرایط مزرعه
دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
10شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی چند گونه قارچ میکوریز از ریزوسفر درختان میوه هسته دار مناطق کوهستانی رفسنجان
دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
11The population density of biocontorol agents of common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) in non-sprayed orchards in pistachio plantation areas of Kerman and Yazd provinces


فصلنامه پسته و سلامت1400
12Effects of Freezing and an Alginate Coating on the Shelf Life of Fresh Pistacia Vera
فصلنامه پسته و سلامت1398
13Efficacy of saprophytic yeasts on growth of Aspergillus flavus and aflatoxin production
فصلنامه پسته و سلامت1397
14بررسی اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی
مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
15اثر توام کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کنجد
نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
16ارزیابی مدیریت آبیاری یکی از باغات پسته‎ی اردکان با کمک انعکاس‎‎سنجی بازه‎ی زمانی (TDR) و تکنیک سنجش از دور

دو فصلنامه آب و توسعه پایدار1393
17بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ‌زدگی
مجله علوم باغبانی1397
18تاثیر تیمارهای مختلف هالو پرایمینگ بر برخی پارامترهای جوانه زنی بذر پسته (. Pistachio Vera L) تحت تنش شوری در کشت پتری دیش

دومین همایش بین ­المللی شورورزی1398
19محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر کاربرد کودهای N-P-K بر عملکرد کمی و کیفی پسته (رقم احمد آقایی)
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
20محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر نوع محیط کشت و زمان بر حلالیت کانی سپیولیت در حضور سویه های مختلف باکتری
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
21تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کیفیت و عمر انبارمانی پسته تازه رقم های ’فندقی‘ و ’کله قوچی‘
فصلنامه علوم باغبانی ایران1396
22تاثیر میکوریزهای آربوسکولارGlomus intraradices ‎ و Glomus mosseae بر پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه پسته در شرایط تنش شوری
دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1398
23بررسی اثرات دانش مدیریت تغذیه ای کشاورزان بر عملکرد اقتصادی باغ های پسته در استان کرمان

فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1398
24بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز سرمایی درخت پسته در منطقه رفسنجان
ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1398
25شناسایی و کنترل تلفیقی پروانه هلیوتیس Helicoverpa armigera درباغات پسته در راستای کاهش هزینه های تولید و اقتصاد مقاومتی
همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی1398
26بررسی لزوم حذف باغات پسته مازاد دراستان کرمان براساس معیارهای فنی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
دو فصلنامه آب و توسعه پایدار1398
27تاثیر گاز هلیوم بر بار میکروبی پسته تازه رقم احمد آقایی
چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
28تولید دوغ سبزی پروبیوتیک با استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و صمغ زودو و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی
چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
29Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachioمحمد مرادی دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1398
30بررسی اثر دو روش برشته کردن ثابت و گردان بر خصوصیات پایداری اکسیداسیونی روغن پسته برشته شده
سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده پسته

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی پژوهشکده پسته را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از پژوهشکده پسته

ردیفعنوان طرحسال نشر
1تکنیک تولید کره از مغز پسته برشته
2فعالیتهای موسسه تحقیقات پسته از بدو تاسیس تاکنون1373
3بررسی وجود قارچ میکوریزا( وسیکولار- آرباسکولار) در مناطق پسته کاری کشورواثرآن بر روی جذب فسفر و رشد گیاه پسته1379
4گزارش نهایی طرح تعیین مناسبترین زمان برداشت پسته بمنظور بهینه کردن کیفیت محصول در رقم اوحدی1379
5گزارش نهایی طرح بررسی اثر حشره کش پراید روی پسیل پسته و اثرات جنبی آن روی زنبورهای پارازیتویید پسیل در باغات پسته1378
6گزارش نهایی طرح جمع آوری و شناسایی فون کنه های پسته استان کرمان1379
7گزارش نهایی طرح تعیین نظام ارتباطات موثر ترویجی پسته کاران شهرستان رفسنجان1378
8گزارش نهایی طرح مقایسه روشهای مختلف خشک کردن پسته اوحدی1378
9گزارش پژوهشی سال ‮‭1377‬موسسه تحقیقات پسته1377
10گزارش نهایی طرح بررسی اثرات پایه و پیوندک پسته(مرحله دوم)1379
11گزارش پژوهشی سال ‮‭1379‬ موسسه تحقیقات پسته کشور1380
12خصوصیات و ویژگیهای برخی از ارقام مهم پسته ایران1381
13ارتباط بین تاریخ تشکیل پسته های زودخندان و تغییر در خصوصیات ظاهری و آلودگی آنها به آفلاتوکسین در سه رقم پسته تجاری ایران (اوحدی، کله قوچی و احمد آقایی)1382
14تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ‭Eto ‬چمن1382
15بررسی امکان تهیه پایه های هیبرید مقاوم به فیتوفترا‭(Phytophthora drechsleri) ‬نماتدهای مولد غده ریشه پسته1382
16تعیین نیاز سرمایی سه رقم تجاری پسته (اکبری، اوحدی و کله قوچی)1383
17بررسی بیولوژی و پراکندگی سوسک شاخک بلند ‭Calchaenesthes pistacivora ‬در مناطق پسته کاری و رویشگاههای بنه استان کرمان1383
18معرفی بورس پسته1383
19اقتصاد استفاده از دستگاههای آب شیرین کن در مناطق پسته کاری1384
20استفاده از مواد شیمیایی به منظور غلبه بر کمبود نیاز سرمایی درختان پسته1384
21تامین نیاز سرمایی و اهمیت آن در پسته1384
22بررسی بیولوژی، خسارت و شناسایی دشمنان طبیعی زنبور طلایی مغزخوار پسته ‭(Megastigmus pistaciae) ‬در منطقه قزوین .1384
23نشریه فنی - ترویجی بررسی قارچ ریشه و کاربرد آن در کشاورزی1384
24بررسی فرمون های جنسی سن های سبز پسته‭. Brachynema signatum ‬و ‭B. germari ‬در استان کرمان1384
25بررسی وضعیت پارازیتیسم زنبورهای پارازیتویید ‭(.Trissolcus agriope psix sp) ‬بر روی تخم 5 گونه سن در شرایط آزمایشگاهی1385
26بررسی تعیین راهکارهای علمی جهت کاهش و حذف آفلاتوکسین در پسته های صادراتی ایران1382
27بررسی اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به قطره ای روی درختان پسته1385
28راهنمای نمونه برداری آب، خاک و برگ در باغ های پسته1385
29استفاده از کودهای آلی در مناطق پسته کاری کشور1380
30بررسی استفاده از سیستم چاهک معکوس انتخابی در محافظت باغهای پسته از خسارت سرمای بهاره1386

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده پسته

تاکنون 0 کنفرانس توسط پژوهشکده پسته برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده پسته به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده پسته

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده پسته در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه پژوهشکده پسته

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده پسته تاکنون با 252 پژوهشگر از 64 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران پژوهشکده پسته در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 70 مقاله نویسنده اول
   • 83 مقاله نویسنده دوم
   • 116 مقاله نویسنده سوم
   • 65 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازپژوهشکده پسته در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی