خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 346
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 275
رتبه علمی در کل کشور: 488
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 40
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

مقایسه برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک رویشگاه گز شاهی (Tamarix aphylla (L.) Karst) در نواحی بیابانی جنوب شرق ایران تحت تاثیر آتش سوزی (مطالعه موردی: رویشگاه نیاتک، استان سیستان و بلوچستان) نوشته مریم مصلحیتعیین شایستگی منطقه حفاظت شده برای چرای حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده گنو) نوشته کیان نجفی تبره شبانکارهتاثیر شیوه‎های مختلف ذخیره نزولات باران بر رطوبت خاک و خصوصیات رویشی نهال‎های مغیر Acacia oerfota (Forssk.) Schweinf (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف و زوجی دهگین استان هرمزگان) نوشته مریم مصلحیاثر تیمارهای آب شور و برخی کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گیاه لمون گراس (Cymbopogon citratus) نوشته عبدالحمید حاجبیبررسی ویژگی های خاک و عوامل فیزیوگرافی موثر در استقرار گونه لاتی (Taverniera spartea (Burnm. f.) DC.) در استان هرمزگان نوشته عبدالحمید حاجبی و محمدامین سلطانی پوربررسی میزان خوشخوراکی گیاهان مرتعی بر اساس شاخص رجحان در منطقه سیریک استان هرمزگان نوشته عبدالحمید حاجبی و محمدامین سلطانی پورشناسایی عوامل قارچی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی در استان هرمزگان نوشته آزاده گودرزیپراکنش کهور آمریکایی (Prosopis juliflora (sw.) DC.)در ناحیه صحارا-سندی استان هرمزگان-ایران نوشته مریم مصلحیگونه های قارچی و اامیست همراه با بیماری زوال مرکبات در استان هرمزگان نوشته آزاده گودرزیرویشگاه های ساحلی جلبک در جنوب ایران نوشته جلوه سهرابی پور و رضا ربیعیتعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi نوشته محمدامین سلطانی پورهشدار در خصوص خطر نابودی ذخائر ژنتیکی ارزشمند فلور جلبکی سواحل دریایی خلیج فارس و دریای عمان (قسمت اول جلبکهای قرمز) نوشته جلوه سهرابی پور و رضا ربیعیجایگاه حفاظتی گونه انحصاری مورخوش Zhumeria majdae در ایران نوشته محمدامین سلطانی پورارزیابی اولیه اندازه گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه های شور نوشته عبدالحمید حاجبیمقایسه تولید نهال کلیر(Capparis decidua) با استفاده از کاشت بذرهای رسیده و نارس در استان هرمزگان نوشته غلامرضا دمی زادهبررسی برخی خصوصیات آب و خاک رویشگاه های حرا در مناطق لافت و خمیر استان هرمزگان نوشته محمود آباده و غلامرضا دمی زاده و سعید چوپانیتاثیر شرایط نوری و رژیم آبیاری بر ویژگی های رویشی نونها‎ل‎های حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh) و چندل (Rhizophora mucronata (Lam.)) در نهالستان نوشته عبدالحمید حاجبی و مریم مصلحیجداسازی و شناسایی مورفولوژیک و مولکولی قارچ های اندوفیت مهم گیاه بنه(Pistacia mutica) در استان هرمزگان و تاثیر آن ها در افزایش تحمل به تنش شوری گیاهچه فلفل رقم کالیفرنیا واندر۳ نوشته مجید عسکری سیاهوییصفار، رقم جدید زودرس کلزا مناسب مناطق با محدودیت فصل کشت وکشت تاخیری در اقلیم های گرم جنوب و شمال ایران نوشته عبدالحسین عسکریتاثیر تاج پوشش گونه چوج (Salvadora persica) به عنوان درخت پرستار در استقرار اولیه درختان و درختچه های جنگلی نوشته غلامرضا دمی زاده و محمود دمی زاده

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر هرمزگان (1368)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی هرمزگان (1368)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع هرمزگان (1368)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات خاک و آب هرمزگان (1368)پیشگیری و مبارزه باکنه دامی (1364)اصول انتخاب ونگهداری تخم مرغ جوجه کشی (1364)تقویم زمانی فعالیتهای زراعی کاشت - داشت - برداشت در استان هرمزگان (1365)مجموعه طرحهای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان (1366)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372-73‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1375)گزارش پژوهشی بررسی اثرات تاریخ کاشت روی عملکرد و میزان پروتیین در رقم اسپیدفید (1374)گزارش پژوهشی بررسی و مقایسه عملکرد و میزان پروتیین ارقام هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای (1375)اصول جوجه کشی در روستاها ()گزارش فعالیتهای سال ‮‭1363‬ اداره ترویج کشاورزی استان هرمزگان (1363)خواص دارویی وویتامینهای سبزیجات : اسفناج ، شاهی (1375)خواص دارویی و ویتامینهای سبزیجات: سیب زمینی ،فلفل سبز (1375)نشریه ترویجی حفاظت خاک ()مینوز سبزی و صیفی و زمان مبارزه باآن ()زمان و نحوه مصرف کودهای شیمیایی مورد نیاز پرورش مرکبات (1363)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان (1368)گزارش نهایی طرح بررسی بیولوژی سن قهوه ای انبه (1378)کنار ()سیر تحول صنایع بسته بندی و فرآورش محصولات کشاورزی در استان هرمزگان (1379)گزارش نهایی بررسی امکان کنترل شیمیایی کرم میوه خوار ‭Batrachedra amydraula ‬همزمان با تلقیح خوشه های خرما (1380)گزارش عملکرد یکساله ‮‭1371‬ سازمان کشاورزی و واحدهای تابعه وزارت کشاورزی در استان هرمزگان (1371)بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزا در مناطق گرم جنوب (1381)بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در مناطق گرم جنوب (1381)بررسی تکثیر گیاهچه های انبه با استفاده از تکنیک کشت بافت (1382)