خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات آب

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 785
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4
رتبه علمی در کل کشور: 309
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 17
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات آب

ارزیابی آسیب پذیری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با ترکیب دو شاخصDRASTIC و WRASTIC نوشته حمید کاردان مقدمAn experimental examination of riprap effects on homogeneous embankment dams overtopping breach نوشته سیدمحمدهادی مشکاتیپهنه بندی آسیب پذیری و ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از شبیه DRASTIC و شاخص کیفی GWQI نوشته حسین محمدزادهارزیابی تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخصهای بارندگی معیار شده، منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شده نوشته حسین محمدزادهواسنجی مدل هیدرولوژیکی WetSpa با استفاده از بهینه سازی چندهدفه NSGAII و PSO نوشته فرشاد کوهیان افضلبررسی اثرات تغییر اقلیم بر فراسنجه های اقلیمی حوضه ی آبخیز تویسرکان به کمک الگوهای گردش عمومی جو نوشته سمانه پورمحمدیبررس کارایی مدل پیش بینی احتمالاتی تغییرات فصلی بارش در ایران نوشته محمدسعید نجفی و حسین دهباندستورالعمل فنی تشخیص دلایل خوابیدگی بوته (طبیعی و مدیریتی) در زراعت برنج نوشته ناصر دواتگرپایداری اثرات منفی نانوذرات نقره بر جوانه زنی و رویش بذر کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در خاک نوشته محمدحسین داوودیمقایسه عملکرد هیبریدهای وارداتی کرم ابریشم چینی نوشته رامین عبدلی و رضا صورتی زنجانی و یوسف خیرخواه رحیم آباد و رحیم عبدالهی مصباحارزیابی تاثیر توابع هدف غیرهمسو در واسنجی چندهدفه مدل هیدرولوژیکی SWAT، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو کرمانشاه نوشته فرشاد کوهیان افضلبررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه و ارائه راهکارهای سازگاری با اثرات آن (مطالعه موردی: حوزه آبریز تویسرکان همدان) نوشته سمانه پورمحمدیشناسایی و بررسی اثرهای قارچهای میکوریز آربوسکولار مقاوم به سرب و روی بر ویژگیهای مورفولوژیکی گونه محلب (Cerasus mahaleb L. Mill.) نوشته Farhad Rejaliمدیریت سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با رویکرد شبیه سازی و بهینه سازی نوشته مرتضی افتخاری و سارا شش انگشت و فاطمه جوادیناحیه بندی سواحل جنوبی دریای خزر براساس شواهد مورفودینامیک رسوبی نوشته Homaun Khoshravan و Javad Malekپردازش و تفسیر دادههای رادار نفوذی به زمین (GPR)، به منظور تعیین ضخامت و توپوگرافی بستر یخچال علم کوه نوشته Neamat Karimiتاثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت (Zea mays L.) نوشته کاظم خاوازیبررسی وضعیت جریان آب در دریاچه هفت برم با استفاده از فناوری تکه نگاری صوتی نوشته مسعود بحرینی مطلق و رضا روزبهانی و مرتضی افتخاری و علیرضا کاوسی حیدری و سینا ابوالحسینیجانمایی بهینه سنسورهای تشخیص آلاینده در شبکه های توزیع آب با درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها نوشته محسن دهقانی درمیان و شروین فقیهی راد و سید محمد هادی مشکاتی و محمد بابایی ملکشاهمقایسه شدت تغییرات خطوط ساحلی و شدت فرسایش پذیری بندرهای اصلی سواحل دریای خزر نوشته همایون خوشروان

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات آب

تاکنون 2 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات آب برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات آب به صورت زیر است: