خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 124
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور:
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی:
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات جمعیت کشور

Identification and Analysis of Social Functions in Artistic Creation نوشته Reza Kianiطراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد مطالعه: مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان نوشته آرزو باقریبازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید) نوشته رضا کیانیتفاوت های استانی تغییرات مولفه های بازارکار برحسب جنس در ایران طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵: همبسته ها و الزام های سیاستی نوشته نادر مطیع حق شناسمرخصی زایمان و ارتباط آن با تصمیمات باروری در زنان شاغل نوشته حجیه بی بی رازقی نصرآبادتمایل به مهاجرت از ایران و عوامل موثر بر آن: نتایج تحلیل ثانویه پیمایش سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ نوشته عادل عبدالهیتاثیر احساس امنیت بر رفتار، ایده آل و قصد فرزندآوری در تهران نوشته فاطمه مدیریمطالعه زمینه های جمعیت شناختی بیداری اسلامی نوشته جواد شجاعیعوامل موثر بر مهاجرت های کاری از استان آذربایجان شرقی به استان تهران نوشته شهلا کاظمی پورالگوسازی و پیش بینی رشد اقتصادی مبتنی بر سناریوی های رشد جمعیت با استفاده از شبکه های عصبی نوشته محمدجواد محمودیبهزیستی روستایی زیربنای پایداری جمعیتی مناطق روستایی: مطالعه کیفی ابعاد روستای خوب (مطلوب) در شهرستان شبستر نوشته ولی اله رستمعلی زادهتفاوت های نسلی در ازدواج خویشاوندی در استان سمنان نوشته حجیه بی بی رازقی نصرآبادبررسی عوامل اثرگذار بر سبک زندگی متاهلین در شهر تهران نوشته فاطمه مدیریعقلانیت اقتصادی و اجتماعی و کنش فرزندآوری در شهر تهران؛ نتایج یک مطالعه کیفی نوشته عادل عبدالهیعلل و تعیین کننده های مهاجرت برگشتی در ایران طی دوره ۹۰-۱۳۸۵ نوشته ولی اله رستمعلی زادهنقش نگرش و تقسیم کار جنسیتی در ترجیحات و نیات باروری زنان و مردان شهر تهران نوشته فریده خلج آبادی فراهانیمطالعه ابعاد احساس امنیت و عوامل جمعیتی- زمینه ای موثر بر آن در میان زنان شهر تهران نوشته حجیه بی بی رازقی نصرآباد و علی رحیمیبررسی الگوهای مدیریت و هزینه کرد پول در روابط میان زوجین نوشته فاطمه مدیریمطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد نوشته حجیه بی بی رازقی نصرآبادمعلومات باروری و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران نوشته فریده خلج آبادی فراهانی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات جمعیت کشور

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات جمعیت کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: