خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 719
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,147
رتبه علمی در کل کشور: 332
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 23
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

آیا ساکارز معیار درستی برای تعیین کیفیت عسل است؟ نوشته مرجان برازجانی و ناصر تاج آبادیپروتکل بهینه شده استخراج DNA برای زنبورعسل ایرانی نوشته شبنم پری چهره دیزجی و ناصر تاج آبادیReview Article: Sensory and quality properties of aquaculture products influenced by insect-based and aquatic-origin diets: A review نوشته A.R. Shavikloجداسازی و نگهداری باکتری های اسید لاکتیک همزیست دستگاه گوارش زنبورعسل معمولی نوشته شبنم پری چهرهاثر تغذیه توام پروبیوتیک، آنزیم و آنتی بیوتیک بر روی دفع ازت و فسفر در جوجه های گوشتی نوشته سید عبداله حسینیبررسی مهم ترین گیاهان مولد بره موم در ایران نوشته شبنم پری چهرهکاهش جهانی تنوع زیستی در حشرات به ویژه حشرات گرده افشان تهدیدی جدی برای امنیت غذایی انسان در دهه های آینده نوشته غلامحسین طهماسبیاثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda) نوشته غلامحسین طهماسبیاثر تغییر اقلیم بر جمعیت زنبوران عسل (Apis spp.) و فعالیت گرده افشانی نوشته شبنم پری چهرهاجتماعات میکروبی دستگاه گوارش در زنبوران اجتماعی نوشته شبنم پری چهرهاستراتژی های طبیعی برای کنترل باکتری Paenibacillus larvae عامل بیماری لوک آمریکایی نوشته شبنم پری چهرهمدیریت تهدیدات زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی زنبور عسل ایرانی Apis mellifera meda نوشته غلامحسین طهماسبی و پگاه ولی زادهپروانه خار یا پروانه رنگارنگ Vanessa cardui L. (Lepidoptera: Nymphalidae)رقیبی برای زنبورعسل در مناطق زنبورداری؟ نوشته غلامحسین طهماسبیبیولوژی و مدیریت شب پره موم خوار بزرگ (Galleria mellonella Fabricius ‎, ۱۷۹۸)، آفت شان های مومی زنبورعسل نوشته شبنم پری چهره دیزجیزنبورعسل و زنبورداری در آینه قرآن کریم و روایات اسلامی نوشته غلامحسین طهماسبیمعرفی جایگاه csd و نقش آن در تعیین جنسیت در زنبور عسل (Apis mellifera ) نوشته شبنم پری چهرهتوسعه سیستم پایش جغرافیایی ذخایر ژنتیکی زنبورعسل ایرانی با استفاده از فناوری GIS نوشته صابر جلوخانی نیارکی و شبنم پری چهره و غلامحسین طهماسبیتولید نوشیدنی فراسودمند نارنج و عسل بر پایه آب ماست نوشته مریم اثنی عشریتاثیر آفت کش ها بر عملکرد رشد، سلامت، ایمنی و تولیدمثل زنبورعسل– مقاله مروری نوشته شبنم پری چهرهبررسی عوامل موثر در فروپاشی کلنی های زنبورعسل طی سال های اخیر نوشته شبنم پریچهره

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی تاثیر روشهای مختلف سیلو نمودن برگ و طوقه چغندرقند در پروار بره های نر بلوچی (1378)گزارش وضعیت و عملکرد بخش تحقیقات علوم دامی مراکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان ها (‮‭1379‬) ()عملکرد سال ‮‭77‬ ()اثر اخته روی کمیت و کیفیت گوشت بزغاله های بومی ندوشن (1381)بررسی پراکنش، وضعیت پرورش و خصوصیات تولیدی و فنوتیپی غازهای منطقه آذربایجان (1383)بررسی اثر سطوح مختلف بقایای حاصل از پوست گیری پسته در جیره غذایی بر عملکرد بره های پرواری (1383)بررسی وضعیت و مسایل پرواربندی گوسفند در استان ایلام (1383)بررسی سطوح مختلف پروتیین و انرژی در راندمان تولید گوشت غازهای بومی آذربایجان (1383)بررسی اثر سن و جنس بر روی خصوصیات لاشه بزغاله های بومی لرستان (1383)بررسی تاثیراستفاده ازآنزیم تولید داخل کشورباجیره غذایی حاوی سطوح مختلف جو (1383)بررسی عملکرد سیلو سورگوم شیرین نسبت به ذرت سیلوشده در پرواربندی گوساله های نر (1383)بررسی مسایل پرواربندی گوسفند در استان اردبیل (1383)بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد مرغ مادر گوشتی آرین (1383)بررسی ارزش غذایی گیاهان مرتعی استان سمنان (فاز1: تعیین ترکیبات شیمیایی) (1382)بررسی وضعیت مدیریت تغذیه درواحدهای پرورش گاو شیری تحت پوشش رکوردگیری دراستان تهران (1383)تعیین کارایی فنی واحدهای پرواربندی گوسفند استان قزوین (1383)شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در استان فارس (1384)بررسی وضعیت مقدماتی وضعیت پرورش گاومیش در استان آذربایجانشرقی و تهیه منحنی تولید و ترکیبات شیر (1384)بررسی اثر مقادیر مختلف ویتامین ‭c ‬در جیره غذایی جوجه های گوشتی در فصل تابستان روی عملکرد آنها (1384)اثر مکمل کروم بر توان تولید، ترکیب لاشه و عکس العملهای متابولیکی بره های پرواری (1384)شناسایی و تخلیص و تعیین ژنوم لاکتوباسیلوسهای تولیدکننده باکتریوسین جداشده از موادغذایی به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی مواد غذایی (1384)بررسی اثرات استفاده از جو بدون پوشینه در جیره جوجه های گوشتی (1384)گزارش نهایی بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در طول دوره خشکی گاوهای شیری در شهرستان گلپایگان (1384)بررسی امکان بهبود وضعیت تغذیه گوساله های بومی استان گیلان (1384)بررسی منابع غذایی مورد استفاده دام و طیور در استان فارس فاز سوم : تعیین ارزش غذایی پنج گونه گیاه مرتعی درمنه ، علف گندمی، برنج وحشی ، علف گاوی و استپی (1384)بررسی خصوصیات شیرواری و رشد بره گوسفند شال (1384)تعیین پارامترهای تولیدمثلی در مادیانهای اسبچه خزر (1384)بررسی اثرات استفاده از ضایعات گلوتن گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی (1384)بررسی اثر سطوح مختلف آزولای سیلوشده با تفاله خشک چغندرقند در جیره پرواری گوساله های نر بومی گیلان (1384)بررسی اثر سن و فصل بر روی خصوصیات منی و تغییرات هورمونهای جنسی در شتر نر یک کوهانه (1384)