خلاصه فعالیتهای علمی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 270
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 516
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 39
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری نوشته عبدالله عابدینیپیش بینی نشاط ذهنی بر اساس سبک های دلبستگی با میانجی گری سرمایه روان شناختی در زنان دارای شاخص توده بدنی بالا نوشته مهدی زارع بهرام آبادیمبانی صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در جبران خسارت از جنگ عراق علیه ایران نوشته عبدالله عابدینیبررسی و نقد قضایای چهارگانه کانت نوشته احمد احمدیآیین بودای تنتره یانه نوشته ملیحه معلمتحفهالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله ای در تصوف از اوایل قرن دهم نوشته عبدالرسول فروتنمقایسه اثربخشی مشاوره تحصیلی مبتنی بر رویکرد روایتی و رویکرد شناختی- رفتاری بر تاب آوری، انگیزش و هیجان های تحصیلی دانش آموزان با افت تحصیلی نوشته مهدی زارع بهرام آبادیزمیولوژی روان-جرم شناختی «قلدری سایبری» توسط نوجوانان؛سیاستگذاری جنایی بایسته نوشته مهدی خاقانی اصفهانیپیش بینی بنیان های اخلاقی بر بایه تعهد و تامل دینی و سه کانه تاریک شخصیت نوشته ناصر آقابابائیمقایسه استرسهای شغلی در کارکنان زن دور کار و غیر دورکار در شرکتهای کوچک و متوسط نوشته مهدی زارع بهرام آبادیمقایسه تعارض کار- خانواده در کارکنان زن دور کار و غیر دورکار در شرکتهای کوچک و متوسط نوشته مهدی زارع بهرام آبادیبررسی تفاوت نسلی نگرش به انتخاب همسردر سه نسل از مردان ساکن شهر اراک نوشته مهدی زارع بهرام آبادینگاهی اجمالی برتشابهات فرهنگی وحوزه پراکندگی، گسترش ونفوذ دوره لپویی فارس( بر اساس یافته های باستان شناختی) نوشته محمدرضا سعیدی هرسینیجایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) نوشته محمدرضا سعیدیتحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان شهری تهران و سناریوهای آینده نوشته مجید رمضانی مهریانعدالت آموزشی؟ خط پایان ناپذیر آموزشی نوشته محمد آرمندتحلیل تغییرات پوشش اراضی در شهرهای ساحلی به منظور مدیریت اکوسیستم های ساحلی (نمونه موردی : شهر بندرعباس) نوشته مجید رمضانی مهریاننقش آگاهی در زمینه انتخاب رشته تحصیلی مناسب در دانشگاه ها نوشته محمد آرمندپاسخ های فرآیند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی- جرم شناختی ، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا نوشته مهرداد رایجیان اصلیمعیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نوشته عبدالله عابدینی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: