خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 646
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 334
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 20
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

مروری بر مباحث امنیت در وب معنایی نوشته میثم سبحانی و پوریا خدابندهامنیت در رایانش ابری نوشته سیدوحید محمودی هریس و پوریا خدابندهمروری بر اینترنت اشیاء و چالش های امنیتی در آن نوشته میثم صادقی قازانچائی و پوریا خدابندهداده کاوی: فرآیند، تکنیک ها و مسائل اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها نوشته عقیل خزائی پول و پوریا خدابندهمدیریت ریسک و فناوری اطلاعات نوشته سیده معصومه حسینی پول و مهدیه زال نژادمدیریت کیفیت جامع در فناوری اطلاعات نوشته مهدیه زال نژاد و سیده معصومه حسینی پولطبقه بندی تهدیدات امنیتی در اینترنت اشیاء نوشته مهدیه زال نژاد و پوریا خدابندهطبقه بندی تهدیدهای امنیتی در پردازش ابری نوشته سیده معصومه حسینی پول و پوریا خدابندهتاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت و قصد استفاده دائمی (مطالعه موردی: مشتریان هتل ونوس پلاس) نوشته حسن رحمانی و داود کیاکجوری و مهدی علیرضانژاداثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: بندر نوشهر) نوشته یعقوب قاسمی صلاحی و جعفر کیالاشکی و مهدی علیرضانژادبررسی تاثیر سیستم یکپارچه سازی منابع سازمان (ERP) بر چابکی سازمان در بندر نوشهر نوشته مرتضی قمی اویلی و هدایت کیالاشکی و مهدی علیرضانژادبررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت اداری (نمونه مورد مطالعه: گمرک نوشهر) نوشته علی بسطام و داود کیاکجوری و مهدی علیرضانژادبررسی تاثیر ارکان مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی (مطالعه موردی شرکت عمران و مسکن شمال) نوشته سیدمحمدمهدی موسوی میرکلایی و هدایت کیالاشکی و مهدی علیرضانژادبررسی تاثیر شایستگی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان شهرداری نوشهر نوشته سجاد حسن تبارصلاحی و داوود کیاکجوری و مهدی علیرضانژادبررسی تاثیر هوش سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری چالوس نوشته جواد تاجیک و جعفر کیالاشکی و مهدی علیرضانژادتاثیر کارگاه کارآفرینی ورزشی بر مطلوبیت درک شده، امکان سنجی درک شده و قصد کارآفرینانه نوشته هدایت کیا لاشکی و سعیده موسویتجدید نظر در مفهوم توسعه شهری: نقش باستان شناسی در معرفی مفاهیم جدید در طراحی شهرهای هوشمند نوشته فاطمه صفوی پوربررسی نقش المان های معماری داخلی بر رفتارشناسی با رویکرد توسعه روانشناختی مخاطب نوشته شیدا دومیرکلایینقش پادشاهان و بانوان دربار در تغییر پوشاک مردم در عصر قاجار نوشته منا آقاسیدعلی و علی محمودی عالمیعملکرد تطبیقی شیشه های ارسی و ویترای در معماری داخلی معاصر ایران با رویکرد بهره مندی از نور طبیعی نوشته زهره گوهرشادی و رضا قنبری