آقای دکتر علی محمودی عالمی

Dr. ali mahmodialami

معاونت پژوهشی دانشگاه مارلیک نوشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (277718)

133
2
6
6
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • علی محمودی عالمی, محمدکریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, "بررسی نقوش جانوران مقدس در هنر فلزکاری ساسانی در مازندران", The International Journal of Humanities, Vol 24(3), 2017, PP.49-66 Status: Available PDF (2017)
 • محمودی عالمی, علی, یوسف جمالی, محمد کریم, موسوی, مهدی, & جدیدی, ناصر. (1396). بررسی عناصر نمادین و اسطوره ای در هنر فلزکاری دوره ی ساسانی مکشوفه از مازندران. فصلنامه تاریخ, 12(44), 99-126. (1396)

تالیفات

 • کتاب تاریخ پوشاک ایران و جهان (وارش‌وا) - 1400 - فارسی
 • کتاب نگاهی بر پوشاک ایران وهند باستان (وارش‌وا) - 1399 - فارسی
 • کتاب آشنایی با تاریخ هنر و معماری ایران و جهان (وارش‌وا) - 1392 - فارسی
 • کتاب تشکیلات اداری ونظامی سامانیان (تهران انتسارات نذیر) - -1385 - فارسی
 • کتاب نامداران تاریخ ایران (تهران) - -1386 - فارسی
 • کتاب سیرهنرومعماری ایران وجهان درتاریخ (تهران انتشارات سبز) - -1389 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس (1382-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه علمی و کاربردی واحد 2 مازندران (-1387-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت اموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت معاونت پژوهشی دانشگاه مارلیک نوشهر تاکنون (1393-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه صنایع دستی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنرواحد2مازندران (1385-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت اموزشی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنرواحد2مازندران (1387)