خلاصه فعالیتهای علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 194
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 579
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 44
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاسیس حکومت محلی بنی عنازی (۳۲۸-۴۴۸ق) به مرکزیت حلوان در دوره آل بویه نوشته صباح خسروی زادهشکستن صدای کارگران صنعت نفت در هیاهوی جنبش ملی نفت ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ش (تاریخ از پایین) نوشته ربابه معتقدیتاریخ نگاری فرودستان از دریچه آرشیو اسناد با نگاهی به اسناد کنشگری زنان در ملی شدن نفت نوشته ربابه معتقدیچشم اندازی مردم شناختی به گزیده آثار مدون با محوریت مواد فرهنگی مکتوب ایران (مطالعه موردی مواد فرهنگی مکتوب: اسناد ازدواج) نوشته اعظم علیخانیبررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی شهر تهران نوشته معصومه انگورج تقویتحلیل محتوای مقالات منتشر شده در دو نشریه فصلنامه "کتابداری و اطلاع رسانی" و " فصلنامه کتاب" در سالهای ۱۳۸۵و۱۳۸۶ نوشته اشرف السادات بزرگیتحلیل پیوندهای وب سایت های مراکز علوم اسلامی مستقر در شهر قم نوشته اشرف السادات بزرگیمیزان انطباق فهرستنویسی توصیفی پیشینه های کتابشناختی کتاب های فارسی موجود در لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران (۸۴ – ۸۸) با AACR۲ نوشته اشرف السادات بزرگیتاثیر نگرش استفاده کننده واقعی و استفاده کننده غیرواقعی بر میزان ارائه خدمات کتابخانه ملی ایران نوشته فریبرز خسرویمیزان کاربست عناصر پنج گانه مدیریت راهبردی کالدول و اسپینکز در کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشته نرگس نشاطبررسی روند جریان اطلاعات در مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دیدگاه اعضای هیات علمی و مدیران نوشته علی صادق زاده وایقانبازشناختی از خدمات اطلاع رسانی: الگویی برای کتابخانه های ملی نوشته اعظم نجفقلی نژادمیزان تطابق سرعنوان های موضوعی فارسی با برچسبهای اجتماعی کاربران نوشته معصومه کاظمی زادهشناسایی نیازهای کاربران دارای آسیب بینایی در استفاده از خدمات کتابخانه: یک مطالعه کیفی نوشته اعظم نجفقلی نژاد و زهرا باباییاستانداردهای آوانویسی و نویسه گردانی مورد پذیرش متخصصان دو حوزه زبان شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی نوشته فریبرز خسرویمخاطب شناسی تقدیم نامه های کتاب های منتشر شده در ایران و نقش فرهنگی و ارتباطی آنها در جامعه اسلامی - ایرانی (مطالعه موردی: کتاب های کتابخانه عمومی شهید آوینی وایقان) نوشته علی صادق زاده وایقاناقدامات رفاهی و عوامل ایجاد انگیزش در کارکنان نوشته راهله فرخیبررسی نقش حسابداری منابع انسانی در تبدیل قابلیت های پویا به مزیت رقابتی نوشته مرسم استادزادهترجمان دانش و آسیب شناسی آن راهکارهایی برای ارتقاء عملکرد پژوهشی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی نوشته نرگس نشاط و زهرا سادات عالمیایل باجلان در کشاکش جنگ جهانی اول نوشته صباح خسروی زاده

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: