خلاصه فعالیتهای علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 563
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 383
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 24
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

آموزش استم: چارچوبی برای رویارویی با بحران رشته های ریاضی دانشگاهی در ایران نوشته سهیلا غلام آزادارائه الگوی بکار گیری رسانه های اجتماعی در ارتقای روابط عمومی (مورد مطالعه: شهرداری نهاوند) نوشته علی جعفریبررسی چالش ها و موانع نهادینه سازی رسانه اجتماعی در سازمان های دولتی نوشته علی جعفریچگونگی به کارگیری کتاب های کمک درسی در نظام آموزشی ایران نوشته اشرف السادات شکرباغانیفناوری های نوین ارتباطی و ظهور کنشگران جدید در عرصه بین الملل نوشته علی جعفرینقد کهن الگویی روابط اجتماعی در رمان های سیال ذهن ایرانی (مطالعه موردی: این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) نوشته علی جعفریالگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تاملی و عملکرد در درس ریاضی نوشته احد نویدیطراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای کارکنان نوشته اقدسی احقرتدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد و شناسایی استعدادهای برتر سازمان: مورد پژوهی در سازمان بورس و اوراق بهادار نوشته احد نویدیواکاوی تسهیل گرهای مشارکت خانواده در سیاست گذاری های تربیتی نوشته معصومه صمدیپیش بینی نشخوار و ابراز خشم بر اساس سیستم بازداری و فعال ساز رفتار با میانجی گری دشواری در نظم دهی هیجان نوشته سارا ابراهیمیمدارس جدید در ایران معاصر نوشته اقبال قاسمی پویانشستن بر قلمدوش قابلیت در میدان کارآفرینی نوشته حیدر تورانیتدوین بسته آموزشی حل مسئله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر و بررسی اثربخشی آن بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان با درماندگی آموخته شده نوشته مسعود کبیریویژگی های بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی؛ اینستاگرام) نوشته علی جعفریرابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه نوشته منیره رضاییطراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نوشته قدسی احقرطراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته نوشته حیدر تورانیتاثیر مداخلات هیجان محور و شناختی بر کاهش استرس بیماران CABG از طریق افزایش فرکانس رزونانسHRV نوشته بهنام بهرادتاثیر برنامه تفکر سازنده (PATHS) بر شایستگی اجتماعی و هیجانی، واسطه های عصبی- شناختی و هیجانی، اختلالات برون نمود و ارتباط آن با سلامت جسمی و روانی کودکان نوشته بهنام بهراد

کنفرانسهای برگزار شده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تاکنون 2 کنفرانس توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: