نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی

The 1st International Conference on Education of Students with Special Needs: Curriculum Issues

نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی روز سه شنبه، 1 اسفند، 1402 توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش, سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی, سازمان آموزش و پرورش استثنايي و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: ESSNC01

توضیحات کنفرانس

اولین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی روز سه شنبه، ۱ اسفند، ۱۴۰۲ توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش, با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در شهر تهران برگزار می شود
از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۲۰ دی ماه با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

مبانی و اصول برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه رویکردها و دیدگاه‌های نظری در برنامه درسی برای کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
مبانی روانشناختی برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
مبانی جامعه شناختی برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
نیازسنجی برنامه درسی برای کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
چالشهای برنامه ریزی حوزه های موضوعی-مهارتی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه چالشها، راهکارها، و تجارب آموزش علوم انسانی به کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
چالشها، راهکارها، و تجارب آموزش ریاضی، علوم، هنر، فناوری و مهندسی( STEAM) به کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
چالشها، راهکارها، و تجارب آموزش تربیت بدنی به کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
چالشها، راهکارها، و تجارب آموزش کارآفرینی و مهارت آموزی به دانش آموزان با نیازهای ویژه
چالشها، راهکارها، و تجارب در طراحی فعالیت های فوق برنامه برای کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
آسیب شناسی و مطالعه اثربخشی برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه در دوره های مختلف تحصیلی
مدیریت منابع در برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیاز ویژه سیاستگذاری توسعه حرفه ای و استمرار خدمت با کیفیت معلمان مدارس دارای کودکان و دانش آموز با نیاز ویژه
رهبری و مدیریت کلاس درس کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه( در ابعاد آموزشی و رفتاری)
رهبری و مدیریت مدرسه ای کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه( در ابعاد آموزشی و رفتاری)
مربی گری در تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
مدیریت منابع آموزشی در ارتباط با کودکان و دانش آموزان با نیاز ویژه
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
شایستگیهای معلمی برای کودکان و دانش آموزان با نیاز ویژه در مدارس استثنایی و مدارس عادی
نقش والدین در آموزش دانش آموزان با نیاز ویژه و مدیریت آنها
الزامات سنجش و ارزشیابی در برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه ماهیت ارزشیابی در برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیاز ویژه
ابزارها و روش‌های ارزشیابی در برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیاز ویژه
دلالت های علوم اجتماعی برای برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه فرهنگ سازی عمومی در زمینه تعلیم و تربیت و جامعه پذیری کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
تغییرات جمعیت شناختی در تعداد و انواع اختلالات کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
نقش والدین در تربیت کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
نقش رسانه در تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
جایگاه مشاوره در آموزش کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه و والدین آنها
توانبخشی بالینی و توانبخشی مبتنی بر مدرسه در نظام آموزشی ویژه الزامات و بایسته های توانبخشی مبتنی بر مدرسه برای کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
کاربردهای توانبخشی در فرایندهای یاددهی-یادگیری کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
ادراک معلمان از توانبخشی و نقش آن در یاددهی-یادگیری کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
ادراک برنامه ریزان آموزشی از توانبخشی و نقش آن در یاددهی-یادگیری کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
ادراک والدین از توانبخشی و نقش آن در یاددهی-یادگیری کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
تکنولوژی آموزشی در برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه چالش های کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه در استفاده از فناوری های کمکی
سیاستگذاری برای دسترسی فراگیر و ارزان کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه به فناوریهای کمکی
فناوری‌های نوین قابل استفاده در ارتقای یادگیری کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
نقش بخش خصوصی در تجهیز مدارس استثنایی
ارگونومی در مدارس و تاثیر آن بر برنامه درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه چالش های کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه در معماری کنونی فضاهای آموزشی
تجارب سایر کشورها در معماری فضاهای آموزشی عمومی و خاص کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
استلزامات و ملاحظات آماده سازی کلاس درس برای کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه

درج در تقویم: 1 آذر 1402 - تعداد مشاهده 3493 بار