خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 878
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,712
رتبه علمی در کل کشور: 314
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 20
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

تاثیر عصاره گیاهان اسپند، اسطوخودوس، رازیانه و دارچین بر برخی ویژگی های پس از برداشت گل رز شاخه بریدنی رقم سامورایی نوشته ناصر محمدیارزیابی غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر باززایی کشت جنین بالغ ژنوتیپ های گندم دوروم نوشته رضا محمدیاثر محلول پاشی کودهای پتاسیم دار بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه گندم دیم نوشته علی رسائی و ولی فیضی اصلارزیابی پایداری عملکرد عدس با استفاده از روش ناپارامتری نوشته داود صادق زاده اهرینقش بیوچار در تغییرات نیتروژن خاک نوشته یاسر عظیم زادهکاملینا، دانه روغنی منحصر به فرد با تحمل بالا به خشکی و سرما نوشته حسین رستمی احمدوندیخصوصیات زراعی عملکرد دانه و روغن توده های بومی بالنگو در شرایط دیم زارعین نوشته هوشنگ نارکیگندم رصد سازگار با دیم زارهای سردسیر استان های اردبیل و آذربایجان شرقی نوشته مظفر روستایی و داود صادق زاده اهری و مقصود حسن پور حسنی و ایرج اسکندری و رضا حق پرست و رسول اسلامی و رضا رضاییبررسی اثرات کاربرد علف کش های پس رویشی در کنترل علف های هرز و عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط دیم سردسیری نوشته سهیلا پورحیدر غفاربی و جعفر جعفرزاده و غلامرضا قهرمانیانمطالعات پروتئومیکس در تنش های غیرزیستی نوشته ناصر محمدیبررسی زیان اقتصادی تلفات گندم دیم طی فرآیند تولید در مزارع تولید بذر داخل ایستگاه های تحقیقاتی نوشته رویا فردوسی و غلامرضا قهرمانیان و مظفر روستاییتجزیه ارتباطی سراسر ژنوم برای صفات آگرونومیک گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم نوشته رضا محمدیبررسی واکنش های فیزیولوژیکی و بیوشمیایی ارقام گندم دیم به تنش سرما در سیستم کشاورزی حفاظتی نوشته رامین لطفیارزیابی نقش انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در پر شدن دانه ژنوتیپ های مختلف گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی نوشته مظفر روستاییبهینه سازی بیان موقت ژن در گیاه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) نوشته یوسف شرفیبررسی تنوع ژنتیکی درکلکسیون گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم نوشته سید سعید پورداد و مهدی جمشید مقدممقایسه روش جدید با روش مرسوم اداره مزارع پرورشی جو و گندم نوشته کورش نادرمحمودیبررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم نوشته فرهاد آهک پز و کوروش نادر محمودی و الیاس نیستانیتاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر خاک در شرایط دیم مراغه نوشته غلامرضا ولیزاده و محمود تیموریانارزیابی ژنوتیپ های گندم نان برای تحمل خشکی با استفاده از صفات آگرو-فیزیولوژیک نوشته رضا محمدی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

گزارش پژوهشی نهایی بررسی مقایسه و تعیین تاریخ کشت و میزان بذر ارقام نخود (1375)گزارش پژوهشی نهایی بررسی در خزانه بین المللی ارقام نخود تحمل به سرما (1375)دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه گندم در شرایط دیم (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح تحقیقاتی انتخاب خطی کارمناسب برای کشت گندم دیم (1376)گزارش پژوهشی نهایی آزمایش بین المللی بررسی سازگاری ماشک ‭Vicia ervibia‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی مقایسه کاربرد چند علفکش بر روی علف های هرز عدس دیم (1375)گزارش پژوهشی نهایی بررسی طول کلیوپتیل و ارتباط آن با مقاومت به سرمادرارقام گندم (1376)گزارش پژوهشی نهایی بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو در شرایط دیم (1375)گزارش پژوهشی نهایی بررسی در خزانه بین المللی برق زدگی نخود ‭( 96 - CIABN - A )‬ (1375)گزارش پژوهشی نهایی آزمایش بین المللی بررسی سازگاری ماشک ‭Vicia sativa ‬در شرایط دیم (1374)گزارش پژوهشی نهایی بررسی و شناسایی گونه های مختلف اگروتیس‭(Agrotis spp‬0 ) و تعیین گونه یا گونه های غالب آن در زراعت نخود دیم مناطق مراغه و هشترود (1376)گزارش نهایی طرح بررسی اثر تاریخ و عمق کاشت در میزان آلودگی گندم پاییزه به بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم با عامل ‭Tilletia controversa kuhn ‬درمناطق دیم (1376)دستورالعمل فنی یادداشت برداری ارقام گندم و جو در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر و گرمسیر و نیمه گرمسیر (1374)نتایج تحقیقات به زراعی گندم و جو سال زراعی ‮‭73 - 74‬ (1374)نتایج تحقیقات به نژادی گندم سال زراعی ‮‭73 - 74‬ (1374)گزارش شرکت در کارگاه علمی حاصلخیزی خاک‭Soil fatility workshop‬برگزار شده در مرکز تحقیقات ایکاردا - سوریه‮‭19‬ ‭ICARDA - Syria ‬تا ‮‭23‬ نوامبر ‮‭1995‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم درآزمایشات مقایسه عملکرد در مناطق سردسیر (1374)گزارش سالیانه طرح بررسی اثر تاریخ وعمق کشت درکاهش آلودگی گندم پاییزه به بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم با عامل ‭Tilletia controversa khun ‬در مناطق دیم (1374)گزارش نهایی طرح بررسی مقاومت ارقام پیشرفته گندم، نامزد نامگذاری در دیمات کشورنسبت به زنگهاوبیماریهای برگی در مزرعه ()گزارش نهایی طرح بررسی وانتخاب ارقام مقاوم به بیماری ویروسی کوتوله گی زردجو ‭BYDV ‬ازبین ارقام و لاینهای دریافتی از ایکاردا (1374)گزارش نهایی طرح بررسی و تعیین مناسبترین روش کنترل علفهای هرز نخود (1378)گزارش نهایی طرح ارزیابی بیماریهای برق زدگی و پژمردگی فوزاریومی در مزارع نخود دیم (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای بین المللی نخود سفید در شرایط دیم ‭95-1-CIYT-sp-95 2-CISN-sp‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی کاربردادوات جهت کنترل مکانیکی علفهای هرز در زراعت نخود دیم (1374)گزارش پژوهشی نهایی بررسی توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم دیم در آزمایشات بین المللی ‭(F2 CIT)‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی در توده های دورگ نسلهای در حال تفکیک عدس در شرایط دیم ‭F6‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد لاینهاو ارقام نخود سفید و سیاه در شرایط دیم (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح مقایسه عملکرد ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم درمناطق سردسیری(آزمایشات داخلی) (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی عملکردارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد درشرایط دیم در مناطق سردسیر (منطقه ای) (1374)گزارش بازدیدازمراکزوموسسات تحقیقات کشاورزی ترکیه و سیمیت ‮‭25- 18‬‭) CIMMYT/Turkey ‬تیرماه ‮‭1375‬‭= 15,1996-8 july‬ (1375)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: