خلاصه فعالیتهای علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 343
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 130
رتبه علمی در کل کشور: 478
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 33
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

الگوی دانشگاه پژوهی در دانشگاههای وابسته به جهاد دانشگاهی نوشته سید هادی مرجائیشناسایی مولفه های اثرگذار در تضمین کیفیت آماده سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی نوشته مقصود فراستخواهتاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور نوشته اصغر زمانیتکنولوژی های جدید و دگرگونی معنایی «علم» و «صنعت» در دوره قاجار نوشته مقصود فراستخواهشناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت آموزش در آموزش عالی نوشته اصغر زمانیباورهای مبتنی بر جنسیت و ردپای آن ها در بازار کار دختران دانش آموخته: خاستگاه انتخاب ها و ترجیح ها نوشته سمیه فریدونیجایگاه آموزش های مهارتی در توسعه اقتصادی دانش بنیان نوشته معصومه قارون و یعقوب انتظاریدانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات نوشته اصغر زمانی و مهتاب پورآتشیمدل سازی معماری سازمانی چابک: ارزیابی کاربردپذیری شش استاندارد مدل سازی بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران نوشته احمدعلی یزدان پناهتحلیل محتوا و تبیین رابطه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باسند چشم انداز و سند نقشه جامع علمی کشور نوشته اصغر زمانی و مهتاب پورآتشیآسیب شناسی نظام انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ابتدایی ناحیه ۵ شهر اصفهان نوشته مهتاب پورآتشیمجازی شدن کلاس درس و فرهنگ دانشگاهی نوشته مقصود فراستخواهبررسی میزان تفکر استرادژیک مدیران گرو ه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۰ نوشته رضا نوروززادهارائه مدلی ملی- منطقه ای از عوامل موثر برای توسعه اکوسیستم نوآوری با رویکرد ترکیبی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری نوشته یعقوب انتظاریچالش ه ای جذب دانشجویان بین المللی: تجربه ای برای دانشگاه های ایران (واکاوی پژوهش های گذشته) نوشته غلامرضا ذاکر صالحیبررسی مولفه های اثر گذار بر ارتقاء علمی زنان هیات علمی در آموزش عالی ایران نوشته یزدان ابراهیمیبرنامه درسی ارتباط ساز بستری نو در اقلیم آموزش عالی؛ اهداف و راهبردها نوشته سیده مریم حسینی لرگانیتامین مالی اجتماعی دانشگاه نوشته احمدرضا روشناولویت بندی گزیدارهای آموزشی و مشاوره ای دانشگاه به نومتاهلین دانشجو: گامی همسو با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نوشته مهتاب پورآتشیپیشاتاریخ دانشگاه در ایران نوشته مقصود فراستخواه

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نگرش کلی به فعالیتهای بخش کشاورزی "زراعت و باغداری" (1379)نگاهی اجمالی به قوانین زمین داری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (1383)محدودیتهای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و راه برون رفت از آن ()وضعیت قیمت، حمایت و تعرفه های چند محصول در برخی از کشورهای جهان (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی آثار افزایش صادرات و سرمایه گذاری بخش های کشاورزی و صنعت بر روی توزیع درآمد مجدد آن در اقتصاد ایران (1381)پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی (1378)راهکارهای اشتغالزایی در بخش کشاورزی ایران (1377)تامین قطعات یدکی نیاز فوری و حیاتی مکانیزاسیون کشاورزی (1378)اشتغال در بخش کشاورزی (1377)فعالیتهای زنان در امر کشاورزی (1377)بررسی شرکت های تعاونی زنان روستایی(استان کرمانشاه) (1378)چگونه می توان رشد کشاورزی ،فقرزدایی ومحیط پایدار داشت؟ (1378)گزارش نهایی طرح پژوهشی تضمین خرید آرد بجای گندم (1377)بررسی توانایی های بخش کشاورزی در بهبود تراز پرداختهای کشور ،قسمت اول: بخش کشاورزی و نقش آن د رتوسعه اقتصادی کشور (1378)گزارش مقدماتی تشکل های اجتماعی و صنفی در بخش کشاورزی "روندهای گذشته ،چشم اندازهای آینده" (1378)زنان روستایی و اشتغالزایی آنان (1377)چشم انداز تولید محصولات زراعی و باغی در برنامه توسعه‮‭1379-83‬ (کمیات مهم) (1384)اثرات کاربرد نهاده هاو حذف یارانه برتولیدات کشاورزی( استان فارس) (1378)تدوین مدل تعیین نرخ بهینه پیمان ارزی محصول خرما (1378)ارکان سنتز ملی 3 (1378)بررسی برنامه های عمرانی بخش کشاورزی قبل و بعد از انقلاب اسلامی (1380)ساختار هزینه تولید و عرضه گندم در ایران: یک تحلیل اقتصاد نسبی (1378)خلاصه گزارش بررسی نوسانات قیمت سیب زمینی و پیاز در ایران (1381)راهنمای اطلاعات به ناامنی غذایی در سطح ملی و آسیب پذیری و سیستمهای تهیه نقشه: سابقه و اصول آن (1378)بازارهای جهانی مواد غذایی در قرن ‮‭21‬ سیاست ها و محدودیت های محیطی و منابع (1378)توافقنامه ها و تفاهمنامه های همکاری وزارت جهاد کشاورزی (1381)برآورد مزیت نسبی محصولات اساسی زراعی و دامی براساس آمار سال ‮‭1381‬ (1384)برنامه پنجساله دوم زراعت: (گندم) (1376)مروری بر سیاستهای حمایتی گوشت مرغ در کشورهای منتخب و تحلیلی بر فرایند تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ در سال های ‮‭1373-83‬ (1384)الحاق چین به سازمان جهانی تجارت (1386)