خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 10
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 844
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 66
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

ضرورت بازنگری دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی با تکیه بر دروس مبانی نظری اسلام نوشته عبدالحمید آکوچکیانمطالعه تجربه زنان عضو هیات علمی دانشگاه از ایفای مسئولیت های خانوادگی و شغلی نوشته شیما سادات حسینیتبیین و تحلیل رابطه ی حواس ظاهری با حکم در قضایا در فلسفه اسلامی با رویکرد تاریخی-منطقی نوشته حسام الدین مومنی شهرکیبایسته های ارتقاء کیفیت آموزش دروس معارف اسلامی از دیدگاه اساتید و دانشجویان در پساکرونا نوشته نیره قویجستاری در ساختار روش شناسی حکمت اسلامی با تاکید بر ساحت هستی شناختی نوشته حسام الدین مومنی شهرکیبررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی نسبت به وضعیت آموزش عالی در دوران کرونا نوشته نیره قویامکان سنجی و بازنگری ارائه دروس مبانی نظری اسلام با رویکرد به مباحث حوزه سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی نوشته عبدالحمید آکوچکیاندیدگاه زمخشری در مورد قرائات نوشته سید محمود طیب حسینیبهره گیری از مبانی اسلامی برای معماری دانشی سازمان های نیرو های مسلح ج.ا.ا. نوشته شیماسادات حسینیمراحل رشد وتحول در انسان نوشته حافظ ثابت

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تاکنون 1 کنفرانس توسط پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: