خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 1010
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 64
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تاکنون 1 کنفرانس توسط پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: