خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی بینالود

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 528
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 401
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 39
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی بینالود

نقش مهارتهای مدیریتی بر بهرهوری منابع انسانی در بین کارکنان شهرداری مشهد نوشته علی سماعیتاثیر جبر فناورانه بر عملکرد سازمان شهرداری مشهد نوشته حسین کاظمیبررسی نقش تکنولوژی بر کارآمدی ارتباطات عمومی بین کارکنان شهرداری مشهد نوشته حسین کاظمیبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شهر مبتنی بر عدالت (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۲ شهر مشهد) نوشته حسین کاظمیارزیابی راندمان شهرداری منطبق با اصول و شاخص های حکمروایی شهری نوشته حسین کاظمیتعمقی در باب اثر مولفه های مدیریتی بر فزونی بهره وری سرمایه های انسانی کم سابقه (مورد مطالعه : اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد) نوشته بی بی هدی علیزادهتاملی درباره اثر مدیریت کیفیت بر کارکرد پرسنل با تکیه بر میانجیگری دوسوتوانی (مورد مطالعه : شهرداری منطقه ۴ مشهد) نوشته بی بی هدی علیزادهبازبینی وضعیت مهاجرت وحاشیه نشینی درکلان شهرها (مورد مطالعه : محله شهید آوینی مشهد) نوشته بی بی هدی علیزادهبررسی وضعیت کیفیت زندگی در شهرهای مذهبی و توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) نوشته مسعود داوری نژاد و علی سالاریطراحی باغ مدرسه کودک بر اساس تئوری هوشهای چندگانه گاردنر درمشهد نوشته جعفر رضائی و میلاد رضازادهپیشایندها و پسایندهای عشق به برند؛ از شیفتگی برند مصرف کننده آنلاین تا نیت خلق ارزش برند (مورد مطالعه برند افق کوروش) نوشته علی علیرضایی بجستانی و زهرا محمد زادهشناسایی چالش های حقوقی کسب و کارها در متاورس به روش دلفی نوشته زهرا محمدزادهارتباط بین سرعت پردازش ذهنی با سرعت راه رفتن و تعادل با نقش میانجی ترس از افتادن در سالمندان نوشته بنفشه فرودی و آتنا یزدان شناسشناسایی شاخص های نظام اطلاعاتی ورزش دانش آموزی نوشته مهدی خردمند و کیانوش شجیعتحلیل آسیب شناسانه برند شخصی بازیکنان والیبال لیگ برتر والیبال ایران نوشته کیانوش شجیعبررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر عملکرد خدمات با میانجی گری قابلیت های استراتژیک نیروی انسانی در نهاد های آموزشی نوشته سمانه مزروعیبررسی قابلیت ها و محدودیت های شهر فیض آباد در زمینه ی گردشگری شهری با رویکرد رقابت پذیری شهری نوشته یونس آرین نژاد و نگار حسینیانبررسی و تحلیل شاخص های سلامت روان شهروندان در فضای شهری (نمونه موردی: خیابان احمدآباد مشهد) نوشته علی افشار و مسعود داوری نژادمقدمتاثیرات فعالیت های خرابکارانه گردشگران در محیط های روستایی بر روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور) نوشته اسما بذری کشتانارزیابی میزان تاب آوری شهری در بافت های فرسوده )نمونه موردی شهر طرقبه( نوشته مسعود داوری نژادمقدم و حمید داوودی مقدم