اطلاعات کنفرانس

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 20 بهمن 1399
تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1399
تعداد صفحات: 2395
تعداد مقالات : 281
نمایش مقالات: 90796
شناسه ملی این کنفرانس: PDCONF07
نویسندگان مشارکت کننده: 747 پژوهشگر

مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 281