ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای مهدی حسن پور

Mehdi Hasanpoor

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176250)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی حسن پور در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی مهدی حسن پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات مهدی حسن پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهرهگیری هدف دارای مانور در رادارهای مونواستاتیک با استفاده از تبدیل مختصات بدون بایاسپانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهاثر گیاه میزبان بر زیست شناسی شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi L. در شرایط آزمایشگاهیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی پارامتر های چرخه زندگی کنهTetranycopsis horridus (Canesterini & Fanzago) (Acari: Tetranychidae) در سه دمای 15، 20 و 25 درجه سانتیگراد در شرایط آزمایشگاهی.اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ورمیکمپوست بر رشد و صفات مورفولوژیک باقلا (Vicia faba L.)نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت مراحل نابالغ بالتوری سبز Chrysoperla carnea به حشره کش حایل دینوتئفوران و تیامتوکسام در شرایط آزمایشگاهینخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
6دریافت فایل PDF مقالهمقاوهت رقمهای مختلف گندم نسبت به تریپس گندم، Haplothrips tritici ، تحت شرایط مزرعهایاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
7دریافت فایل PDF مقالهتنوع گونهای شکارگرهای تریپس گندم روی چند رقم گندم در منطقه اردبیلاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان فلزات سنگین در اندامهای اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن در سواحل جنوب شرقی دریای خزرهمایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان1392
9دریافت فایل PDF مقالهتخمین جذب و ارزیابی ریسک غذایی فلزات نیکل و کادمیوم ناشی از مصرف ماهی کلمه دریای خزربیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک غذایی فلزات کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی کلمه تالاب بین المللی میانکالهبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجمالی مکانهای دفن پسماند شهرستان چالوس،بر اساسروشاولکنواولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
12دریافت فایل PDF مقالهغلظت جیوه در بافت خوراکی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) تالاب بین المللی میانکالهسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
13دریافت فایل PDF مقالهفلزات در بافت عضله کیلکای معمولی خزر و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آنسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
14دریافت فایل PDF مقالهدر تغذیه از شته ی جالیز (Chrysoperla carnea (Stephens پارامترهای تولیدمثلی بالتوری سبزAphis gossypii (Glover)دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
15دریافت فایل PDF مقالهاثر دما روی پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens در تغذیه از شته ی جالیز Aphis gossypii (Gloverروی گیاه خیاردومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
16دریافت فایل PDF مقالهاثر دما روی واکنش تابعی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذیه از شته ی جالیزgossypii (Glover) Aphis روی گیاه خیاردومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
17دریافت فایل PDF مقالهنرخ شکارگری بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذیه از شته ی جالیز Aphis gossypii (Glover در سه دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ورمی کمپوست روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegataشکارگر شته جالیز Aphis gossypii Gloverدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ورمی کمپوست روی ویژگی های تولیدمثل و طول عمر کفشدوزک Hippodamia variegataروی شته جالیزدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
20دریافت فایل PDF مقالهاثر گیاهان میزبان شته سبز گندم (Hemi.: Aphididae) Sitobionavenae روی زیستشناسی کفشدوزک شکارگر (Col.: Coccinellidae) (Goeze) Hippodamiavariegataدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
21دریافت فایل PDF مقالهروی برخی خصوصیات زیستی (Hemi. Aphididae) Brevicoryne brassicae اثر گیاهان میزبان شته مومی کلم (Col. Coccinellidae Hippodamia variegata شکارگر کفشدوزکدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
22دریافت فایل PDF مقالهاثرنسبتهای مختلف ورمی کمپوست به خاک روی برخی پارامترهای تولیدمثلی شته ی جالیز، Glover Aphisgossypii روی گیاه خیاردومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
23دریافت فایل PDF مقالهروی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های Aphis gossypii Glover برخی پارامترهای زیستی شته ی جالیز، مختلف ورمی کمپوست به خاکدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دوره رشد قبل از بلوغ کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamiavariegata با تغذیه از شته (Hemi.:Aphididae) Sitobionavenae روی دو گیاه گندم و جو در شرایط آزمایشگاهیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
25دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای رشد جمعیت پایدار شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover پرورش یافته روی بوته های خیار تیمار شده با نسبت های مختلف ورمی کمپوست:خاکدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
26دریافت فایل PDF مقالهزیست شناسی کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغییر ازشته مومی کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روی کلزا و کلم برگ قرمزدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
27دریافت فایل PDF مقالهزیست شناسی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea در تغذیه حشرات کامل روی چند رژیم غذایی مصنوعیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
28دریافت فایل PDF مقالهکنترل تطبیقی مدل- مرجع یک هلیکوپتر آزمایشگاهی به کمک نظریه پایداری لیاپانوفکنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394
29دریافت فایل PDF مقالهمعرفی یک راهبرد جدید درپیش بینی سریهای زمانی آشوبی براساس معادلات مرکزجرم بازگشتیکنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394
30دریافت فایل PDF مقالهپایدارسازی جانبی بهینه خودرو با استفاده از کنترلر چندمتغیره مدلغزشی مرتبه 2کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394
31دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچانسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد شیر ماهی رودخانه شارک قوچانسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
33دریافت فایل PDF مقالهسنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های شیرماهی رودخانه شارک قوچاناولین همایش ملی محیط زیست طبیعی1394
34دریافت فایل PDF مقالهسنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های ماهی قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان رودخانه شارک قوچاناولین همایش ملی محیط زیست طبیعی1394
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میانگین غلظت کروم در بافت های کبد،کلیه و ماهیچه شیر ماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچاندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میانگین غلظت سرب دربافت های شیرماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچاندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک غذایی فلزات کادمیوم، کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی شیر ماهی رودخانه شارک قوچاندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای حذف نیتروژن و فسفات از پساب خروجی تصفیه خانه بابل توسط دو گیاه تیفا لاتیفولیا و نی استرالیاییهشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1395
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جاذب پیرولوزیت در حذف پارامتر آهن از آبهای زیرزمینیکنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهحذف تکمیلی BOD5 و COD از پساب خروجی تصفیه خانه بابل در وتلندهای گیاهان تیفا لاتیفولیا و نی استرالیاییکنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1395
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتارجفتگیری و تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر آماره های تولیدمثلی بالتوری سبز ، carnea Chrysoperlaچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
42دریافت فایل PDF مقالهنقش شرکت های تعاونی در توسعه و تقویت کارهای بزرگ اقتصادی در استان گیلانسومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1396
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش بومی، کاشت، فرآوری و اهمیت اقتصادی خرما در شهرستان طبسسومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1396
44دریافت فایل PDF مقالهنگاهی بر کاربردهای درخت نارنج در طب محلی و رژیم غذایی مردم ایران (با تاکید بر دانش بومی، کاشت، فرآوری و اهمیت اقتصادی آن در شهرستان طبس)سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه1396
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای ی برای تلفیق آب های سطحی و زیرزمینی در ایراندوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1397
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea ، (Stephens) در تغذیه ی حشرات کامل روی چند رژیم غذایی مصنوعیششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
47دریافت فایل PDF مقالهنقش معلم و برنامه ریزی درسی در رشد و تعالی فرهنگ اسلامیچهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت1397
48دریافت فایل PDF مقالهاثر کود ورمی کمپوست روی زیست شناسی پشه ی شته خوارAphidoletes aphidimyza Rondani، در شرایط آزمایشگاهیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف کود مرغی روی پارامترهای رشدی و جدول زندگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae) تحت شرایط گلخانهسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک روی پارامترهای رشد جمعیت کنه ی تارتن دولکه ای، تاثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک روی پارامترهای رشد جمعیت کنهی تارتنTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف کود مرغی روی تراکم جمعیت مینوز برگ گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) و خسارت آن تحت شرایط مزرعه ایسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
52دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای تولیدمثلی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber در تغذیه از گرده ی گیاهان مختلفسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
53دریافت فایل PDF مقالهاثر گردهی گیاهان مختلف روی پارامترهای زیستی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieberسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
54دریافت فایل PDF مقالهنرخ شکارگری حشرات مادهی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber نسبت به شته ی جالیز Aphis gossypii Glover در سنین مختلفسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
55دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک (Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hemiptera: Aphididaeسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
56دریافت فایل PDF مقالهطول مراحل مختلف دوره پس از بلوغ حشرات ماده کفشدوزک شکارگر (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) در تغذیه از شته روسی گندم روی گیاهان مختلف میزبان در شرایط آزمایشگاهیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
57دریافت فایل PDF مقالهنرخ شکارگری سن شکارگر(Orius laevigatus (Fieber روی شته ی جالیز (Aphis gossypii (Glover در سه دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
58دریافت فایل PDF مقالهاثر دما روی واکنش تابعی افراد نر و مادهی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber نسبت به کنه ی دولکه ای Tetrnychus urticae Koch روی گیاه خیارسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
59دریافت فایل PDF مقالهنرخ شکارگری سن شکارگر(Orius laevigatus (Fieber روی کنه ی دولکه ای Tetranychus urticae Koch در سه دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
60دریافت فایل PDF مقالهواکنش تابعی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber نسبت به شته ی جالیز Glover) Aphis gossypii) روی گیاه خیار: اثر دما و جنسیت شکارگرسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
61دریافت فایل PDF مقالهاثر مزبان های مختلف گیاهی روی زیست شناسی شته برگ یولاف Homoptera: Aphididae) ) Ropalosiphum padi در شرایط آزمایشگاهیچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
62دریافت فایل PDF مقالهویژگی های مورفومتریک شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover و زوبور پارازیتوئید AphidiuscolemaniViereck در گیاهان کوددهی شده با ورمی کمپوستچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تداخل همزیستی لاروهای پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Gloverچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
64دریافت فایل PDF مقالهاثر گیاهان میزبان شته برگ یولاف Ropalosiphum padi روی مراحل قبل از بلوغ کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata در شرایط آزمایشگاهیچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
65دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Rhopalosiphum Diuraphis noxia و padiچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
66دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای زیستی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Rhopalosiphum padi و Diuraphis noxiaچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
67دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای تولید مثلی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته های Rhopalosiphum padi و Diuraphis noxiaچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
68دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیرکشندگی پایریپروکسی فن روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidaeچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
69دریافت فایل PDF مقالهاثر حشره کشی و دور کنندگی پنج اسانس گیاهی روی شپشه دندانه دار غلات oryzaephilus surinamensis Lدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
70دریافت فایل PDF مقالهاثرات کشندگی اسانس های پونه، گلپر، بومادران روی مرحله ی تخم کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
71دریافت فایل PDF مقالهکشندگی عصاره های آبی گیاهان پونه، گلپر، بومادران روی مرحله ی تخم کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
72دریافت فایل PDF مقالهترجیح حشرات ماده ی کامل کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به دو گونه از شته های آفت خیار در گلخانه: شته ی جالیز Aphis gossypii (Glover) و شته ی سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
73دریافت فایل PDF مقالهواکنش تابعی لارو سن چهارم و حشرات ماده ی کامل کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به شته ی جالیز Aphis gossypii (Glover) روی گیاه خیاردومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
74دریافت فایل PDF مقالهترجیح غذایی لارو سن چهارم کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به شته ی جالیز، Aphis gossypii (Glover) و شته ی سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer) روی گیاه خیاردومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
75دریافت فایل PDF مقالهواکنش تابعی کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به شته ی Schizaphis graminum (Rondani) روی جودومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
76دریافت فایل PDF مقالهواکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata (Goeze)نسبت به شته یSchizaphis graminum Rondaniروی جوهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
77دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پسماند کمپوست قارچ خوراکی روی واکنش تابعی پشه ی شکارگرAphidoletes aphidimyza نسبت به شته ی جالیز Aphis gossypiiهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
78دریافت فایل PDF مقالهارایه یک روش ترکیبی بهبود یافته جهت پیش بینی مولفه های آسیب پذیر نرم افزار با رویکرد کاهش بعد توسط گسسته سازی و انتخاب ویژگیدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
79دریافت فایل PDF مقالهارایه یک روش نوین جهت پیش بینی مولفه های آسیب پذیر نرم افزار با استفاده از تشابه ویژگی ها توسط تطابق زیر دنباله ی توکن ها و آزمون فرضدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
80دریافت فایل PDF مقالهراه های پیشگیری از فساد اداری توسط فن آوری اطلاعاتسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
81دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناختی فساد اداری کارکنان دولتسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
82دریافت فایل PDF مقالهحساسیت زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) به اسانس گیاهان آویشن Zataria multiflora و رازیانه Foeniculum vulgareسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
83دریافت فایل PDF مقالهاثرات کشندگی اسانس گیاهان بومادران Achillea millefolium و ریحان Ocilium basilicum روی حشرات کامل زنبور پارازیتویید خارجی H.hebetorسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
84دریافت فایل PDF مقالهبازدارنده های برنامه درسی علوم کلاس هفتم: مطالعه ی موردیکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
85دریافت فایل PDF مقالهپیمان تجارت تسلیحات و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایراناولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش دانش آموزان راهنمایی نسبت به آموزش علوم: یک مطالعه موردی( گوش دادن به صدای دانش آموز)اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393

مقالات مهدی حسن پور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمیزان سلنیوم و وانادیوم در ماهی های کیلکای معمولی و آلوزا در سواحل جنوبی دریای مازندران و ارزیابی خطر مصرف غذایی ناشی از آنمجله علوم پزشکی زانکو1393
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر کروم، سرب و کادمیوم در مصرف کنندگان کپور معمولی و سوف معمولی در خلیج گرگانمجله علوم پزشکی زانکو1394
3دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه های مختلف در شرایط آزمایشگاهیدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1393
4دریافت فایل PDF مقالهترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindemanدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1394
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی شاخص های تغذیه ای کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua Lepidoptera Noctuidae روی 10 هیبرید تجاری ذرتدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آماره های جدول زندگی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پنج رقم گوجه فرنگی اهلیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهدموگرافی شب پره پوست خوار میوه پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضایعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ریه در گوسفندان کشتار شده شهرستان بابلنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1385
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی برخی ویژگی های رفتاری پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهیدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین سمیت سرب، کروم و آهن در بافت خوراکی پرنده چنگر در تالاب بین المللی گمیشانمجله تحقیقات دام و طیور1391
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1833 بار

نمودار سالانه مقالات مهدی حسن پور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مهدی حسن پور


به اشتراک گذاری صفحه مهدی حسن پور

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی