آقای دکتر سیامک منصوری مقدم

Dr. Siamak Mansoori Moghadam

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (213246)

21
1
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن انجمن علمی طبیعت گردی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب برند سازی مقاصد گردشگری روستایی (سنجش و دانش) - 1399 - فارسی
  • کتاب تکنیک های مقدماتی تور گردانی (نشر همدل) - 1398 - فارسی