خانم دکتر آسیه حسن زاده

Dr. asieh hasanzadeh

استادیار موسسه آموزش عالی بصیر

Researcher ID: (244466)

46
5
1
2
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن متخصصین صنایع غذایی
 • عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی2 (فرادرس) - 1400 - فارسی
 • کتاب مبانی میکروبیولوژی عمومی (آیندگان) - 1399 - فارسی
 • کتاب روغن ها و چربي هاي خوراكي (فانوس اندیشه) - 1399 - فارسی
 • کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی 1 (فرادرس) - 1398 - فارسی
 • کتاب تکنولوژی موادغذایی (مدرسان شریف) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

 • مربی مرکز علمی کاربردی قائم(1398-تاکنون )
 • مربی مرکز علمی کاربردی پارسیان(1397-1398)
 • استادیار موسسه آموزش عالی بصیر آبیک(1397-تاکنون )
 • مربی مرکز علمی کاربردی شهید زمانپور(1388-1390)
 • مربی مرکز علمی کاربردی پگاه(1387-1392)
 • مربی مرکز علمی کاربردی شرکت تعاونی دانه های روغنی(1387-1395)
 • استادیار دانشگاه آزاد آیت الله آملی(1386-1388)
 • استادیار موسسه آموزش عالی خزر(1385-1387)
 • مربی مرکز علمی کاربردی صنعت غذا(1385-1391)

جوایز و افتخارات

 • استاد نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران

سایر موارد

 • مدرس رسمی برگزارکننده دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه مسئولین فنی و مدیران صنعت غذا
 • دبیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
 • مشاور رتبه يك سازمان نظام مهندسي كشاورزي
 • سردبیر علمی پایگاه خبری فناوری غذا و صنایع تبدیلی کشاورزی