آقای دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

Dr. Masood Davarinezhad

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (8652)

31
11
7
1
11
7
9
7

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Davarinezhad M, "Measuring the level of satisfaction among Mehr-Housing residents of new town of Golbahar, Iran", Environment Conservation Journal, Vol. 17: No. 3, 2016
 •  Alizadeh K, Davarinezhad M, "The Influence of the Security of Overnight Urban Spaces on Tourist's Permanence", Journal of Civil Engineering and Urbanism, Vol 5: No. 2, 2015
 •  Davarinezhad M, Rahnama M, "The assessment of Urban Furniture for the Disabled Case study: Shiraz city and large park", Journal of Civil Engineering and Urbanism, Vol 5: No. 1, 2015
 •  Khakpoor B.A, Davarinezhad M, Mabhoot M.R, "Role of Urban Planning In Decreasing Damages Results of Earthquake in Human Habitats", Journal of Civil Engineering and Urbanism, Vol 4: No. 1, 2014
 •  Davarinezhad M, Rahnama M, "To Fit Urban Spaces with an Emphasis on the Needs of Less- Able Individuals", Journal of Art and Architecture Studies, Vol 3: No. 2, 2014
 •  Davarinezhad M, "Recreational and Strategic Centers to Develop Urban Tourism ", Journal of Social Issues & Humanities, Vol 2: No. 7, 2014
 •  Rahnama M.R, Davarinezhad M, Mabhoot M.R, "Evaluate the Level of Development in Regions of Mashhad Municipality, Iran", International Journal of Life Sciences, Vol 9: No. 3, 2012

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • روانشناسی رنگ و کاربرد آن در شهر منتشر شده در فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ (1392)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و براتعلی خاکپور. "سنجش میزان توسعه اقتصادی استانهای کشور با روش تحلیل خوشه ای". فصلنامه علمی – پژوهشی خراسان بزرگ، شماره شانزدهم (1393)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و محمدرحیم رهنما. "سنجش میزان توسعه یافتگی نواحی شهرداری مشهد، ایران". فصلنامه علمی – پژوهشی آمایش و توسعه پایدار، شماره سوم (1391)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "پوتراجایا، اولین باغشهر هوشمند مالزی". فصلنامه علمی - تخصصی طاق (سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی)، شماره شصت (1391)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و محمد رضا مبهوت. "دوچرخه سواری و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی شهری". فصلنامه فنی- تخصصی دانش نما، شماره دویست و سیزدهم (1391)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و محمد رضا مبهوت. "آسیب شناسی روشهای تولید مسکن درکشور با رویکرد تولید مسکن انبوه". فصلنامه علمی – ترویجی بنا، شماره چهل و هشتم (1390)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "توسعه پایدار و نقش و جایگاه آن در ارتقاء کیفیت زندگی شهری". فصلنامه علمی - تخصصی ساختمان سبز، شماره هفدهم (1390)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "گردشگری دینی و نقش آن در افزایش همگرایی فرهنگی در جهان اسلام". نشریه بین المللی گردشگری گشت و گذار، شماره سی و نهم (1390)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و محمد رضا مبهوت. "جریانهای مهاجرت و نقش آن در توسعه مناطق حاشیه نشین". فصلنامه علمی - تخصصی طاق (سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی)، شماره سی ام (1388)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "نگرشی بر دیدگاههای عمده در باب خصوصیات مناطق حاشیه نشین". فصلنامه علمی – ترویجی مهندس اسوه، شماره دوازدهم (1387)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "ارزیابی مسکن حاشیه نشینان در قالب برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور". فصلنامه علمی – ترویجی مهندس اسوه، شماره سیزدهم (1387)

تالیفات

 • کتاب بازگشت به آینده (شهرگرایی نوین و طلوع نوسنّت‌گرایی در برنامه‌ریزی شهری) (دانشگاه صنعتی سجاد) - 1397 - فارسی
 • کتاب برنامه‌ریزی و طراحی به منظور جابجایی شهری پایدار (دانشگاه بینالود مشهد) - 1396 - فارسی
 • کتاب به سوی شهرهای سالم (دانشگاه بینالود مشهد) - 1395 - فارسی
 • کتاب تجدید حیات پیاده روهای شهری (مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد) - 1394 - فارسی
 • کتاب وضعیت شهرهای جهان (مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد) - 1394 - فارسی
 • کتاب شهر و رفتارهای اجتماعی (انتشارات طحان) - 1392 - فارسی
 • کتاب شناخت فضای شهری (شهرداری مشهد (انتشارات طحان)) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

 • استادیار دانشگاه بینالود مشهد

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مشاور رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد (1395-1397)
 • معاون و قائم مقام مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد (1392-1395)
 • ارزیاب و ناظر برنامه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری مشهد (1394-1395)
 • کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسین مشاور بهین پاژ (1391-1394)
 • رئیس اداره توسعه و ترویج مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد (1389-1392)
 • کارشناس مشاور شهرسازی مدیریت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرداری مشهد (1387-1389)
 • کارشناس کمیسیون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (1385-1387)
 • کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسین مشاور نقش آذین شهر (1385-1386)
 • سابقه تدریس در بیش از ده سال سابقه تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی (1384-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی دانشگاه (1388-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسین مشاور آب پوی (1383-1385)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر (رتبه اول)، در بین اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیرانتفاعی منطقه نه کشور (1395)
 • پژوهشگر برتر (رتبه دوم)، در بین اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیرانتفاعی منطقه نه کشور (1394)
 • دارای دو عنوان کتاب برگزیده در سومین جشنواره جایزه کتاب منوچهر مزینی (1394)
 • مهندس نمونه استان خراسان رضوی (بخش پژوهش) در همایش بزرگداشت روز مهندس (1393)
 • پژوهشگر برتر (بخش تألیف کتاب) در اولین جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری شهرداری مشهد (1393)
 • پژوهشگر برتر (بخش تألیف مقاله) در اولین جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری شهرداری مشهد (1393)
 • دانشجوی ممتاز و نفر اول فارغ التحصیل دوره کارشناسی (1382)

سایر موارد

 • دبیر کمیته تخصصی (تعالی) نظام پیشنهادهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
 • دبیر و عضو کمیته انتشارات دانشگاه بینالود مشهد، ۱۳۹۵ تاکنون
 • بازرس انجمن علمی طبیعت گردی ایران، ۱۳۹۵ تاکنون
 • عضو کمیته تخصصی (تعالی) نظام پیشنهادهای شورای اسلامی شهر مشهد، ۱۳۹۳ تاکنون
 • عضو اتاق فکر حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، ۱۳۹۳ تاکنون
 • عضو شورای عالی نظام ایده پردازی مدیریت شهری، شهرداری مشهد، ۱۳۹۴
 • عضو کمیته راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری مشهد، ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴
 • دبیر کارگروه های تخصصی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه بینالود مشهد، ۱۳۹۲ تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱
 • دبیر کمیته پایان نامه های معماری و شهرسازی دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹
 • عضو کمیته داوری مسابقات کشوری خرپای ماکارونی دانشگاه خاوران مشهد، سال ۱۳۸۸
 • عضو کمیسیون طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) استان خراسان رضوی، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
 • عضو کارگروه مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
 • عضو کمیته فنی بررسی و تدوین شرح خدمات مهندسین شهرساز نظام مهندسی خراسان رضوی،۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱
 • مدیر اجرایی دوفصلنامه علمی- ترویجی مشهد پژوهی، ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴