آقای دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

Dr. Masood Davarinezhad

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (8652)

85
11
5
10
1
12
15
67
12
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Davarinezhad M, "Measuring the level of satisfaction among Mehr-Housing residents of new town of Golbahar, Iran", Environment Conservation Journal, Vol. 17: No. 3, 2016
 •  Alizadeh K, Davarinezhad M, "The Influence of the Security of Overnight Urban Spaces on Tourist's Permanence", Journal of Civil Engineering and Urbanism, Vol 5: No. 2, 2015
 •  Davarinezhad M, Rahnama M, "The assessment of Urban Furniture for the Disabled Case study: Shiraz city and large park", Journal of Civil Engineering and Urbanism, Vol 5: No. 1, 2015
 •  Khakpoor B.A, Davarinezhad M, Mabhoot M.R, "Role of Urban Planning In Decreasing Damages Results of Earthquake in Human Habitats", Journal of Civil Engineering and Urbanism, Vol 4: No. 1, 2014
 •  Davarinezhad M, Rahnama M, "To Fit Urban Spaces with an Emphasis on the Needs of Less- Able Individuals", Journal of Art and Architecture Studies, Vol 3: No. 2, 2014
 •  Davarinezhad M, "Recreational and Strategic Centers to Develop Urban Tourism ", Journal of Social Issues & Humanities, Vol 2: No. 7, 2014
 •  Rahnama M.R, Davarinezhad M, Mabhoot M.R, "Evaluate the Level of Development in Regions of Mashhad Municipality, Iran", International Journal of Life Sciences, Vol 9: No. 3, 2012

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • روانشناسی رنگ و کاربرد آن در شهر منتشر شده در فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ (1392)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و براتعلی خاکپور. "سنجش میزان توسعه اقتصادی استانهای کشور با روش تحلیل خوشه ای". فصلنامه علمی – پژوهشی خراسان بزرگ، شماره شانزدهم (1393)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و محمدرحیم رهنما. "سنجش میزان توسعه یافتگی نواحی شهرداری مشهد، ایران". فصلنامه علمی – پژوهشی آمایش و توسعه پایدار، شماره سوم (1391)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "پوتراجایا، اولین باغشهر هوشمند مالزی". فصلنامه علمی - تخصصی طاق (سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی)، شماره شصت (1391)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و محمد رضا مبهوت. "دوچرخه سواری و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی شهری". فصلنامه فنی- تخصصی دانش نما، شماره دویست و سیزدهم (1391)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و محمد رضا مبهوت. "آسیب شناسی روشهای تولید مسکن درکشور با رویکرد تولید مسکن انبوه". فصلنامه علمی – ترویجی بنا، شماره چهل و هشتم (1390)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "توسعه پایدار و نقش و جایگاه آن در ارتقاء کیفیت زندگی شهری". فصلنامه علمی - تخصصی ساختمان سبز، شماره هفدهم (1390)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "گردشگری دینی و نقش آن در افزایش همگرایی فرهنگی در جهان اسلام". نشریه بین المللی گردشگری گشت و گذار، شماره سی و نهم (1390)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود و محمد رضا مبهوت. "جریانهای مهاجرت و نقش آن در توسعه مناطق حاشیه نشین". فصلنامه علمی - تخصصی طاق (سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی)، شماره سی ام (1388)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "نگرشی بر دیدگاههای عمده در باب خصوصیات مناطق حاشیه نشین". فصلنامه علمی – ترویجی مهندس اسوه، شماره دوازدهم (1387)
 • داوری نژاد مقدم، مسعود. "ارزیابی مسکن حاشیه نشینان در قالب برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور". فصلنامه علمی – ترویجی مهندس اسوه، شماره سیزدهم (1387)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • کاربست الگوریتمی مطلوب به منظور مدیریت عرضه و تقاضا در خطوط تاکسی شهر مشهد (1396)
 • ارزیابی میزان تحقق پذیری اهداف مسکن مهر در کلانشهر مشهد (1394)
 • پایدارسازی صنایع کوچک و نجات محصولات سنتی کشاورزی ایران (1394)
 • سنجش کیفیت زندگی شهری از منظر ابعاد اجتماعی و زیست محیطی در شهر مشهد (1392)
 • سنجش کیفی و کمی مبلمان شهری در شهر مشهد (1392)

تالیفات

 • کتاب الزامات تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد (انتشارات سنجش و دانش تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب ریخت شناسی شهری (درآمدی بر مطالعه فرم فیزیکی شهرها) (انتشارات دانشگاه بینالود مشهد) - 1398 - فارسی
 • کتاب بازگشت به آینده (شهرگرایی نوین و طلوع نوسنّت‌گرایی در برنامه‌ریزی شهری) (انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد) - 1397 - فارسی
 • کتاب شهرهای آینده و آیندة شهرها (انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد) - 1397 - فارسی
 • کتاب برنامه‌ریزی و طراحی به منظور جابجایی شهری پایدار (انتشارات دانشگاه بینالود مشهد) - 1396 - فارسی
 • کتاب به سوی شهرهای سالم (انتشارات دانشگاه بینالود مشهد) - 1395 - فارسی
 • کتاب تجدید حیات پیاده روهای شهری (انتشارات مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد) - 1394 - فارسی
 • کتاب وضعیت شهرهای جهان (انتشارات مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد) - 1394 - فارسی
 • کتاب شهر و رفتارهای اجتماعی (انتشارات طحان) - 1392 - فارسی
 • کتاب شناخت فضای شهری (انتشارات طحان) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

 • استادیار دانشگاه بینالود مشهد

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مشاور رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد (1395-1397)
 • معاون و قائم مقام مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد (1392-1395)
 • ارزیاب و ناظر برنامه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری مشهد (1394-1395)
 • کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسین مشاور بهین پاژ (1391-1394)
 • رئیس اداره توسعه و ترویج مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد (1389-1392)
 • کارشناس مشاور شهرسازی مدیریت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرداری مشهد (1387-1389)
 • کارشناس کمیسیون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (1385-1387)
 • کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسین مشاور نقش آذین شهر (1385-1386)
 • مسئول طرح تفصیلی حوزه برنامه‌ریزی مياني غربي مشهد (1397-1403)
 • سابقه تدریس در بیش از ده سال سابقه تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی (1384-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی دانشگاه (1388-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسین مشاور آب پوی (1383-1385)

جوایز و افتخارات

 • کسب رتبه فعال در بین کارشناسان سامانه نظام پیشنهادهای شهرداری مشهد (1402)
 • برگزیده چهارمین جشنواره کتاب و مقاله قلم (1401)
 • کسب رتبه نخست اولین رویداد تدوین برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد (1400)
 • برگزیده جشنواره بزرگ کتابخوانی شهر دانایی (1399)
 • برگزیده سومین جشنواره کتاب و مقاله قلم (1399)
 • کسب عنوان "مقاله برتر" در کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری (1398)
 • برگزیده دومین جشنواره کتاب قلم (1398)
 • برگزیده اولین جشنواره کتاب قلم (1397)
 • پژوهشگر برتر (رتبه اول)، در بین اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیرانتفاعی منطقه نه کشور (1395)
 • پژوهشگر برتر (رتبه دوم)، در بین اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیرانتفاعی منطقه نه کشور (1394)
 • دارای دو عنوان کتاب برگزیده در سومین جشنواره جایزه کتاب منوچهر مزینی (1394)
 • مهندس نمونه استان خراسان رضوی (بخش پژوهش) در همایش بزرگداشت روز مهندس (1393)
 • پژوهشگر برتر (بخش تألیف کتاب) در اولین جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری شهرداری مشهد (1393)
 • پژوهشگر برتر (بخش تألیف مقاله) در اولین جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری شهرداری مشهد (1393)
 • دانشجوی ممتاز و نفر اول فارغ التحصیل دوره کارشناسی (1382)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره آموزشی بررسی مدیریت پسماند ژاپن - سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (1402)
 • دوره آموزشی ارتقاء و توسعه شایستگی‌های سازمانی - دفتر نوسازي و تحول سازمانی شهرداری مشهد (1402)
 • دوره آموزشی آشنایی با محدوده و حریم کلانشهر مشهد - دفتر نوسازي و تحول سازمانی شهرداری مشهد (1402)
 • دوره آمورشی برنامه‌ریزی نوین سیستم‌های حمل و نقل شهری - دفتر نوسازي و تحول سازمانی شهرداری مشهد (1402)
 • دوره آموزشی بررسی ارتباط محتوایی برنامه‌‌میان مدت شهرداری با طرح‌های جامع - دفتر نوسازي و تحول سازمانی شهرداری مشهد (1402)
 • دوره آموزشی مبانی نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداري‌هاي خراسان (1402)
 • دوره آموزشی ضوابط و مقررات اختصاصی کاربری های عمومی و مشترک طرح‌های تفصیلی - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1402)
 • دوره آموزشی دوام سازه‌های بتنی شهری - دفتر نوسازي و تحول سازمانی شهرداری مشهد (1402)
 • دوره آموزشی طراحی و مدیریت رویدادهای گردشگری - دفتر نوسازي و تحول سازمانی شهرداری مشهد (1402)
 • دوره آموزشی دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب مشاور - دفتر نوسازي و تحول سازمانی شهرداری مشهد (1401)
 • دوره آموزشی روشهای تامین مالی دانش بنیان (ثروت پنهان) - دفتر نوسازي و تحول سازمانی شهرداری مشهد (1401)
 • دوره آموزشی اصول و روش‌های نورپردازی شهری - شهرداری مشهد (1401)
 • دوره آموزشی حکمروایی خوب شهری - شهرداری مشهد (1401)
 • دوره آموزشی آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی شهری - شهرداری مشهد (1401)
 • دوره آموزشی پدافند غیرعامل، تجارب طرح پیوست پدافند غیرعامل طرح توسعه - مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد (1401)
 • دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با تملک - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1400)
 • دوره آموزشی پیامدهای اجتماعی زلزله - وزارت راه و شهرسازی کشور (1400)
 • دوره آموزشی شناخت دانش و پیشرفت‌های روز دنیا در حوزه مسائل شهری - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1400)
 • دوره آموزشی آشنایی باضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1400)
 • دوره آموزشی آشنایی باضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1400)
 • دوره آموزشی تاثیر پروژه های بزرگ مقیاس در طرح های توسعه شهری - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1400)
 • دوره آموزشی سامانه تدارکات الکترونیک دولتی - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1400)
 • دوره آموزشی اصول طراحی نما در بدنه شهری - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1400)
 • دوره تخصصی جی‌آی‌اس پیشرفته - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1400)
 • دوره آموزشی انرژي و محيط زيست در ‏ساختمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (1400)
 • دوره آموزشی اصول ‏مدیریت سرمایه گذاری و ‏تحلیل بازار سرمایه - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1399)
 • دوره آموزشی ارائه راهکارهای افزایش تحقق پذیری اسناد ‏توسعه شهری‏ - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره آموزشی آمادگی و مقابله با بحران ‏های شهری (بیولوژیکی) - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1399)
 • ششمین همایش ملی ‏فناوری های نوین صنعت ‏ساختمان‏ - وزارت راه و شهرسازی (1399)
 • دوره آموزشی آشنایی با قانون ‏اساسی جمهوری ‏اسلامی با تاکید بر فصل ‏هفتم‏ - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1399)
 • وبینار گفتگوی توسعه شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1399)
 • دوره آموزشی آشنایی با تکنولوژی‌های شهر هوشمند و تاثیر آن ‏بر خدمات مدیریت شهری‏ - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1399)
 • کارگاه مدلسازی ‏اقلیمی، سناریوهای ‏تغییر اقلیم و آینده ‏شهرها‏ - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • نهمین کنفرانس برنامه ‏ریزی و مدیریت شهری - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • کارگاه آشنایی و شناخت ‏مدیریت پسماند عادی ‏شهری و زیر سیستم ‏های مرتبط با آن‏ - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره آموزشی طرح ملبورن: ‏از طراحی تا ‏اجرا‏ - موسسه بين‌المللي انجمن كلان شهرهاي جهان (1399)
 • دوره آموزشی آشنایی با اصول ایمنی و ‏بهداشت حرفه ای محیط ‏کار‏ - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1399)
 • دوره آموزشی بررسی حدود وظایف و ‏اختیارات قانونی ‏شهرداریها در حریم شهر ‏ - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره آموزشی تجارب تسهیل گری در ‏حریم‏ - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره آموزشی چگونه یک مقاله علمی ‏بنویسیم؟‏ - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1399)
 • دوره آموزشی نرم‌افزار ورد پیشرفته - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1399)
 • دوره آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی ‏پروژه های عمرانی و ‏شهرسازی‏ - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1398)
 • دوره آموزشی توسعه صنعت گردشگری با تأکید بر نقش معماری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی (1398)
 • دوره آموزشی توسعه گردشگری پایدار - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی (1398)
 • دوره آموزشی گردشگری و توسعه شهری و روستایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی (1398)
 • دوره آموزشی نرم‌افزار پاورپوینت پیشرفته - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1398)
 • دوره آموزشی نحوه ارزیابی ملک - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1398)
 • دوره آموزشی اصول و مبانی پدافند غیر عامل در طرح‌های شهری - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1398)
 • دوره آموزش ضوابط و مقررات ملی ساختمان در نمای ساختمان‌ها - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1398)
 • دوره آموزشی طراحی معماری داخلی - سازمان فنی و حرفه‌ای کشور (1397)
 • دوره آموزشی تفکیک و افراز اراضی شهری - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1397)
 • دوره آموزشی طراحی شهری برای اقشار خاص - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1397)
 • دوره آموزشی مقاله نویسی (عمومی) - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1397)
 • دوره آموزشی آشنایی با مبانی شهر هوشمند - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1397)
 • دوره آموزشی اصول گزارش نویسی و خلاصه سازی مکاتبات - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1397)
 • دوره آموزشی حقوق شهروندی - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1397)
 • دوره آموزشی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1397)
 • اصول سیستم اطلاعات جغرافیایی - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1396)
 • دوره آموزشی توانمندی‌های جامعه با اطلاعات مکانی - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1396)
 • دوره آموزشی دانستنی‌های حقوقی - دفتر نوسازی و تحول سازمانی‏ شهرداری مشهد (1396)
 • دوره آموزشی حقوق املاک و ثبت اسناد - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1396)
 • دوره آموزشی تهدیدشناسی و مبانی پدافند غیرعامل شهری - دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) (1396)
 • دوره آموزشی آشنایی با گردشگری در ایران - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان (1396)
 • دوره آموزشی آشنایی با موتورهای جستجوگر علمی - موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي (1396)
 • هفدهمین سیاست‌های توسعه مسکن در ایران - وزارت راه و شهرسازی (1396)
 • دوره آموزشی آشنایی با رویه‌های قانونی احکام قضایی شهرسازی - مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا (1396)
 • هشتمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری - دانشگاه فردوسی مشهد (1396)

سایر موارد

 • دبیر کمیته تخصصی (تعالی) نظام پیشنهادهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
 • دبیر و عضو کمیته انتشارات دانشگاه بینالود مشهد، ۱۳۹۵ تاکنون
 • بازرس انجمن علمی طبیعت گردی ایران، ۱۳۹۵ تاکنون
 • عضو کمیته تخصصی (تعالی) نظام پیشنهادهای شورای اسلامی شهر مشهد، ۱۳۹۳ تاکنون
 • عضو اتاق فکر حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، ۱۳۹۳ تاکنون
 • عضو شورای عالی نظام ایده پردازی مدیریت شهری، شهرداری مشهد، ۱۳۹۴
 • عضو کمیته راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری مشهد، ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴
 • دبیر کارگروه های تخصصی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه بینالود مشهد، ۱۳۹۲ تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱
 • دبیر کمیته پایان نامه های معماری و شهرسازی دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹
 • عضو کمیته داوری مسابقات کشوری خرپای ماکارونی دانشگاه خاوران مشهد، سال ۱۳۸۸
 • عضو کمیسیون طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) استان خراسان رضوی، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
 • عضو کارگروه مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
 • عضو کمیته فنی بررسی و تدوین شرح خدمات مهندسین شهرساز نظام مهندسی خراسان رضوی،۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱
 • مدیر اجرایی دوفصلنامه علمی- ترویجی مشهد پژوهی، ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴
 • عضو کمیته رسیدگی به تخلفات اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه بینالود مشهد، 1397 الی 1398
 • عضو کارگروه شهرسازی ترمیمی کلانشهر مشهد، 1399 الی 1401
 • عضو کارگروه برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای شهرداری مشهد، 1400 الی 1401
 • عضو سامانه طراحان سئوال سازمان سنجش آموزش کشور، 1400 تا کنون