اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (30 عضو)

سیدمحمدرضا موسوی فرد استادیار
غلامرضا تیزفهم فرد دکتری‌مدیریت‌بازرگانی‌ومدرس‌دانشگاه‌هادرتهران‌وسازمان‌ها-دارای‌چهارمدرک‌کارشناسی‌ارشد وسه‌مدرک‌لیسانس- نویسنده،مشاورشرکت‌هاوداورمقالات-آشناباچندزبان
بهروز قادری دانش اموخته رشته حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد صفادشت
مزدک نصوری کارشناس ارشد حقوق
حمید پورمحمد کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
هیراد مخیری دکتری تخصصی روابط بین الملل
سیدساعی حاجی میرسعیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران
ایمان باقرپور دکتری مهندسی مواد/ مواد پیشرفته دانشگاه شیراز
سیدمهران محمدی دکتری حقوق بین الملل عمومی
میلاد میری نام نیها دانشجوی دکتری روابط بین الملل
ساوالان محمدزاده دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل آسترکی دکترای مهندسی هوافضا
علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمدحسین رودباری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه بین المللی کیش
مریم نوری کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای
فرید زندی پژوهشگر
ساسان کریمی محقق پسادکتری مطالعات آمریکای شمالی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
شهرام نورزاده Phd candidate
احسان صادقی پور دوره دكتري حقوق بين الملل عمومي
مسعود حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد
نوید دهقانی مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه
سید احسان کمالی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل عمومی
محمد عیسی پور کارشناس ارشد حقوق بین الملل
سعید حق پرست دکتری علوم سیاسی ـ جامعه شناسی سیاسی
سمیرا پورآقایی خبرنگار/ پژوهشگر و کارشناس حوزه آسیای مرکزی و قفقاز
محمد شکرچیان خوزستانی کاندیدای دکتری
مهدیه جوان سرند
سینا اسکندرزاده
علی محمدی پور استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مسعود داوری نژاد مقدم استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه

اگر شما هم عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.