آقای شهرام کریمی

Shahram Karimi

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179432)

52
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی