آقای حسن مرادی

Hasan Moradi

استادیار گروه حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182108)

33
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی