خلاصه فعالیتهای علمی سازمان انرژیهای نو ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 175
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 605
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 48
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان انرژیهای نو ایران

تعیین عملی پتانسیل تولید برق از زائدات پوست سبز پسته نوشته علی نظریمطالعه اطلسهای خورشیدی و پیشنهاد تهیه اطلس جامع تابشی ایران نوشته شهرام نظامیوندچگینیبررسی تغییرات ترکیب شیمیایی کانی های دگرگونه در سنگ های بازیک میلونیتی و متاسوماتیک شمال باختر ارومیه نوشته عبداله کوثری تربه براکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقه بوشلی- سبلان با استفاده از داده های مگنتوتلوریک نوشته محمدرضا رحمانیارایه مدل عددی سه بعدی غیراشباع جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان (EOS3) نوشته سهیل پرخیالیمطالعات اکتشافی در منطقه زمین گرمایی بوشلی در جنوب شرق سبلان نوشته نسترن حجتی و سهیل پرخیالامکان سنجی احداث نیروگاه 1/77 مگاوات الکتریکی بر پایه خروجی فاضلاب یکی از صنایع لبنی نوشته اکبر شعبانی کیا و بهروز بوغلان دشتیتعیین سطح آمادگی فناوری پیل سوختی پلیمری خانگی در ایران نوشته مینو غلامی جورشریبررسی اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنایع مختلف کشور با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر نوشته اکبر شعبانی کیا و بهروز بوغلان دشتیمسمومیت در پیل های سوختی پلیمری نوشته عدالت تیزپر و مصطفی منسوجیامکان سنجی و بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم های هیبرید سلول های فتوولتاییک و توربین بادی جهت تامین انرژی الکتریکی تیرهای روشنایی خیابانی در سایت طالقان توسط نرم افزار HOMER نوشته پیمان تقی پور و ایرج هرسینی و بهرنگ انصار دزفولیامکان سنجی احداث نیروگاه 1/77 مگاوات الکتریکی بر پایه خروجی فاضلاب یکی از صنایع لبنی نوشته اکبر شعبانی کیا و بهروز بوغلان دشتیپلاسما، فناوری برتر برای تولید انرژی سبز و انهدام پسماند نوشته اکبر شعبانی کیازایدات جامد شهری و جایگاه سامانه های زباله سوز در استحصال انرژی از آن در ایران نوشته بهروز بوغلان دشتیزایدات جامد شهری و جایگاه سامانه های زباله سوز در استحصال انرژی از آن در ایران نوشته بهروز بوغلان دشتیامکان سنجی و طراحی مفهومی احداث نیروگاه زیست توده با سوخت زباله شهری مطالعه موردی، شهر کرج نوشته اکبر شعبانی کیا و علی نظری و بهروز بوغلان دشتیکاهش مصرف برق % ۵۰ کولر گازی و ۷۰% بخاری برقی با پمپ حرارتی نوشته سهیل پرخیال و محسن تقدسیفناوری هضم خشک بی هوازی روشی مطمین برای تولید انرژی از منابع زیست توده و تثبیت سریع زباله و پسماندهای خشک فساد پذیر نوشته اکبر شعبانی کیا و علی نظریفناوری هضم خشک بی هوازی روشی مطمین برای تولید انرژی از منابع زیست توده و تثبیت سریع زباله و پسماندهای خشک فسادپذیر نوشته اکبر شعبانی کیا و علی نظریانواع راکتورهای مختلف تولید انرژی از پسماندهای آلی با استفاده از فناوری هضم بی هوازی نوشته اکبر شعبانی کیا و علی نظری