خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 428
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 329
رتبه علمی در کل کشور: 404
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 32
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد

اثر روش های خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و بهره وری آب ارقام گندم در تناوب گندم-ذرت نوشته محمد خرمیان و سیدرضا اشرفی زادهارزیابی پایداری لاین ها ی پیشرفته سویا (Glycine max L.) در شرایط تنش خشکی با استفاده از روش GGE بای پلات و Ammi نوشته سید احمد کلانتر احمدیقابلیت زنده مانی کنیدی های(Metschnikoff) Sorokin Metarhizium anisopliae در فرمولاسیون روغن های گیاهی و میزان کشندگی آنها روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae نوشته رحیم اسلامی زادهبررسی واکنش ژنوتیپ های پیشرفته و تجاری گندم ایران نسبت به زنگ قهوه ای در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل نوشته محمد دالوندتاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC۷۰۴ در شرایط تنش شوری وخشکی نوشته مهران شرفی زادهتاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم نوشته سید حسین محمودی نژاد دزفولی و علیرضا پاک نژاد و سید احمد کلانتر احمدیاثر تغذیه گل میمونی سازوئی یا تشنه داری بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گوسفند لری-بختیاری نوشته محمدرضا مشایخیبررسی واکنش ارقام گلرنگ به سطوح مختلف فسفر در مناطق گرم نوشته کامران میرزاشاهیتحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچه شبکه آبیاری دز نوشته منصور معیریتعیین تراکم بوته و زمان مناسب کاشت لوبیا لیما (Phaseolus lunatus) در استان گیلان نوشته رضا سخاوتبررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) نوشته منصور معیریارزیابی کارایی Bacillus thuringiensis در مهار زیستی دوبالان قارچ خوراکی در آزمایشگاه و مزرعه نوشته رحیم اسلامی زادهمقایسه برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی نوشته محمد خرمیانبررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) نوشته منصور معیریتحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچه شبکه آبیاری دز نوشته منصور معیریاثر تاریخ کشت زمستانه بر عملکرد دانه ارقام آفتابگردان در شرایط شمال استان خوزستان نوشته سیداحمد کلانتراحمدی و حبیب مبینی رادارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام جدید چغندرقند پاییزه در استان خوزستان نوشته محمد سعید حسنوندیارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های باقلا با مدل اثرهای مختلط خطی (LMM) نوشته رضا سخاوتبرآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور نوشته محمد خرمیانبررسی اثرات باقیمانده فسفر و پتاسیم مصرف شده بر عملکرد گندم درتناوب ذرت-گندم نوشته کامران میرزاشاهی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد

بررسی میوه های نیمه گرمسیری (1353)بررسیهای سبزیکاری (1352)بررسیهای چغندرقند کشت بهاره (1353)بررسیهای چغندرقند (1351)بررسیهای گندم در سال زراعی ‮‭1357‬ ‮‭1356‬ (1357)تاثیر کیفیت و نوع علوفه بر میزان رشد گوساله های پرواری در خوزستان (1354)مطالعات اثر تغذیه تفاله چغندرقند در برنامه غذایی گاوهای شیری (1353)بررسی دانه های روغنی در مزرعه آزمایش صفی آباد دزفول (1349)بررسیهای سورگوم در سال ‮‭1366‬ (1367)بررسیهای سورگوم درسال ‮‭1367‬ (1367)طرحهای تحقیقاتی چغندرقند سالهای ‮‭65‬ ‮‭1363‬ (1368)روشهای تجزیه شیمیایی گیاه (1363)بررسیهای غلات (1360)بررسیهای غلات (1361)راهنمای تولید ذرت ، سودانگراس و مایلو (1361)نقش ازت در تغذیه مرکبات (1361)تغذیه نوین مرغ در تمام فصلها (1362)تغذیه نباتات (1361)تولید و پرورش کلم در منطقه خوزستان (1361)تحقیقات پنبه : سال ‮‭1364‬ (1364)بررسیهای کشت پنبه : سال ‮‭1361‬ (1361)طرحهای غلات به نژادی گندم و جو سال زراعی ‮‭66‬ ‮‭1365‬ (1366)بررسیهای گندم در سال زراعی ‮‭1355 -1356‬ ()گزارش نهایی بررسی و تعیین مناسبترین فاصله خطوط کاشت در رقم سورگوم علوفه ای (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬بخش تحقیقات خاک وآب مرکزتحقیقات کشاورزی صفی آباد (1374)گزارش نهایی و نتایج طرح بررسی علوفه طرح بررسی اثرات فواصل خطوط و میزانهای مختلف بذر در میزان عملکرد و کیفیت علوفه یونجه (1374)بررسیهای کشت پنبه (1360)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد (1374)گزارش نهایی بررسی و تعیین مناسبترین زمان برداشت پرتقال والنسیا (1376)گزارش نهایی بررسی روند رشد سورگوم علوفه ای رقم شوگرگریزبا هدف دستیابی به بهترین زمان برداشت (1377)