خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه فضایی ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 488
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 8
رتبه علمی در کل کشور: 399
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 28
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه فضایی ایران

Applying Ni-P-PTFE Composite Coatings by Electroless Deposition Method and Investigating Their Corrosion and Tribological Properties نوشته بهزاد آبشت و احسان شالچیInvestigation of Hydroxylated Carbon Felt Electrode in Vanadium Redox Flow Battery by Using Optimized Supporting Electrolyte نوشته Mohammad Zarei-Jelyani و Mohsen Babaiee و Abdolmajid Ghasemi و Rahim Eqraتخمین تمرکز ذرات معلق (PM۱۰) در جو با استفاده از داده های سنجش از دور ماهواره ای و زمین پایه و پراسنج های هواشناختی: کاربست شبکه عصبی مصنوعی نوشته Masoud Khoshsimaبررسی تغییرات ضریب خاموشی جو بر مبنای دید افقی در چهار فرودگاه پرتردد کشور نوشته Masoud Khoshsimaبررسی اثر تابشی دز یونیزان کل بر عملکرد لیزر محموله لیدار هواشناسی (فضایی): طراحی سیستمی ماهواره سنجش از دور در مدار LEO نوشته Masoud Khoshsima و Reza Amjadifard و Sasan Zamani Moghadam و Sajjad Ghazanfariniaتوسعه الگوریتم طراحی مفهومی سامانه هواایست تاکتیکی نوشته علی جعفریان و سعید سرخیل و وهاب حقیقت نمینیمطالعه اقلیم فضا و مخاطرات آن بر فرآیندهای زیست انسان نوشته احسان کوثریبهبود طبقه بندی تصاویر ابر طیفی با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های کپسول و درخت تصمیم تقویتی نوشته طیبه مناقبیپایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص سنجش از دوری وضعیت تبخیر تعرق در حوزه آبخیز جراحی نوشته مائده بهی فرمعرفی کشتی هوایی و چسب های پلی یورتانی ویژه آن ها نوشته هاجر اسحاقیسنجش رضایت مشتری برای دستیابی به شاخصی قابل استفاده در نظام ارزیابی عملکرد امور شعب بانکها (مطالعه موردی در یکی از بانکهای شهر تهران) نوشته رحیم احسانیطراحی کنترل کننده پیش بین مقاوم مبتنی بر تیوب زیربهینه: کاربرد در کنترل وضعیت ماهواره نوشته طالب عبدالهیبررسی تاثیر ادراک از جو سازمانی نوآورانه بر عملکرد شغلی با نقش متغیر میانجی تقویت بازاریابی کارآفرینانه (مطالعه موردی: صنایع چوب اصفهان) نوشته محمود رفیعیراهکارهایی برای رفع چالش ها و عبور از گلوگاههای فناوری آنتن محموله HTS در مدار زمین آهنگ نوشته الهام شریفی مقدم و محمد فضائلی فربررسی آماری منظومه های ماهواره ای و جایگاه ماهواره های مکعبی در آنها نوشته احسان موسیوند و یاسر صفار و مسعود خوشسیماارزیابی عملکرد حالت پالسی یک رانشگر تک پیشرانه هیدرازینی نوشته محمدعلی امیری فر و علیرضا رجبی و نورالدین قدیری معصوم و زهرا امیرسرداریطراحی، تحلیل و آزمون سازه ماهواره مخابراتی مطابق با استانداردECSS نوشته سید محمد نوید قریشی و محمد امین جعفری و امیر صداقتی و احسان ذبیحیانمروری بر فناوری های دستیابی به خودترمیمی در پوشش های سد حرارتی YSZ نوشته مائده السادات ضوئی و سید جاوید میراحمدی و مجتبی فرقانی و محمد چیانی و سعید اصغریبررسی جریان پیشران در نازل همگرا-واگرا با شرایط خروجی جو به وسیله شبیه سازی اجزای محدود و صحه-گذاری نتایج با آزمون تجربی نوشته آرزو اسماعیلی و مرتضی فرهید و محرم شاملیطراحی و ساخت آنتن باند X ماهواره سنجشی با کمک پروب تغذیه حلقوی و ریزنوارهای جهت دهنده الگوی تشعشعی نوشته راضیه نریمانی و الهام حسینی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشگاه فضایی ایران

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه فضایی ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: