آقای دکتر سعید اصغری

Dr. Saeed Asghari

دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475565)

58
12
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی