ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 229
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 474
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 39
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1ارزیابی اثر قارچ کش های تری¬فلوکسی استروبین + فلوپیرام و پیراکلواستروبین + بوسکالید روی Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری خیار در شرایط گلخانه
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1400
2بررسی اثر محلول پاشی جاسمونیک اسید و تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیک ارقام کینوا (Chenopodium quinoa Willd)
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
3بررسی اثر تنش کم آبی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در جنوب کرمان
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
4کاهش پوسیدگی گلگاه و بهبود ترکیب شیمیایی و عملکرد هندوانه با مصرف ماده آلی، پتاسیم و کلسیم در یک خاک سبک و آب نیمه شور
نشریه پژوهش های خاک1397
5تأثیر سلنیوم بر صفات کمی وکیفی، انباشت سلنیوم وکاهش تجمع نیترات در غده سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
دوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1399
6شناسایی نشانگرهای ISSR مرتبط با صفات کمی اکوتیپ‌های زعفران زارعی (Crocus Sativus L)
فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
7مصرف بی رویه کودهای نیتروژن دار: تهدیدی جدی برای سلامت جامعه

همایش ملی کشاورزی و سلامت1399
8نقش زیست فناوری در بهبود تولید محصولات کشاورزی و تأمین مواد غذایی
همایش ملی کشاورزی و سلامت1399
9بررسی اثر بازدارندگی برخی اسانس های گیاهی بر رشد باکتری Xanthomonas Citri subsp Citri، عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات
همایش ملی کشاورزی و سلامت1399
10اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.)
فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1399
11کارایی سن شکارگر (Nesidiocoris tenuis Reuter (Hempitera, Miridae در کنترل بید گوجه‌فرنگی (Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae در شرایط گلخانه
فصلنامه روابط خاک و گیاه1399
12اثر نیترات کلسیم بر عملکرد ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در جنوب استان کرمان

فصلنامه علوم زراعی ایران1397
13نقش دما، جیبرلیک اسید و نور بر جوانه زنی گیاه دارویی- صنعتی حنا
شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
14بررسی امکان کاشت سورگوم علوفه ای تحت تنش خشکی در منطقه جیرفت
شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
15تاثیر کود آلی، شیمیایی و سوپرجاذب بر وضعیت تغذیه ای نهال پایه نارنج (Citrus aurantium)


دوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1398
16کاربرد روش شیب پخش در غشاء نازک (DGT) در پیش بینی روی و مس قابل دسترس گیاه در خاک و مقایسه آن با روش DTPA

نشریه پژوهش های خاک1398
17بررسی کارایی علف کش پندیمتالین(پرول) در کنترل علف پشمکیbromus tectorum در مزارع پیاز Allium cepa
دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
18محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی غلظت آهن و روی در کمپوست و ورمی کمپوست تولید شده از ضایعات آلی مختلف
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
19محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر ریزوسفر و فواصل مختلف ریزوسفر پایه های مرکبات بر آهن قابل جذب در یک خاک آهکی
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
20محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر کود اوره پوشش داده شده با مواد پلیمری در عملکرد برنج

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
21محور مقاله: شیمی خاک- اهمیت تغذیه بهینه و ماده آلی در کاهش اثر منفی بور آب آبیاری در مرکبات

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
22محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و نگهداری آب در خاک- نقش کم آبیاری بر رشد و عملکرد کنجد در شرایط خشکسالی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
23ارزیابی و گزینش ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) دابل هاپلوئید بر اساس صفات ریشه ای در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط نرمال و تنش شوری
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
24اثر کاربرد کلسیم بر انباشت کربوهیدرات ها، کلسیم و بهبود انبارمانی ارقام سیب زمینی در شرایط تنش گرمایی

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
25بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بنه بر ویژگی های گل، کلاله و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی جنوب کرمان


فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
26ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی در تاریخ های مختلف کشت در شرایط آب و هوایی جنوب استان کرمان
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
27بررسی جدایه های عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه فوزاریومی خیار گلخانه ای با استفاده از آزمون بیماری زایی، گروه های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی
فصلنامه حفاظت گیاهان1398
28بررسی تنوع و تجزیه رگرسیون برای عملکرد دانه در سورگوم
چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
29درختچه توج پوششی مناسب برای کاهش فرسایش خاک در بیابان ها و اراضی شور و بهبود محیط زیست

چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
30سبب شناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایه بکرایی در جنوب استان کرمان

دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1398

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان تاکنون با 163 پژوهشگر از 42 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 141 مقاله نویسنده اول
   • 96 مقاله نویسنده دوم
   • 64 مقاله نویسنده سوم
   • 28 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,169,786 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی