اثر کودهای بیولوژیک و نانو بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیای چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در منطقه جیرفت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SUST-33-4_010

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1402

چکیده مقاله:

یکی از ارکان اساسی در کشاورزی پایدار استفاده از کودهای بیولوژیک با هدف حذف یا کاهش مصرف نهاده های شیمیایی است. در سال های اخیر نانو کودها به عنوان یک راهکار کارآمد به منظور کاهش تلفات عناصر غذایی و افزایش کارایی مصرف کودها مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثر کودهای بیولوژیک و کودهای نانو بر عملکرد و صفات مورفولوژیک لوبیای چشم بلبلی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی طی دو سال زراعی متوالی (۹۸-۱۳۹۷ و ۹۹-۱۳۹۸) انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کودهای بیولوژیک (شاهد، آمینوکلات روی، آمینوالکسین و بیوبیست) و چهار سطح نانوکلات ها (شاهد، نانو کلات بور، نانوکلات پتاسیم و نانو کلات آهن) بود. نتایج نشان داد که اثر سال بر صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. این در حالی است که کاربرد کودهای بیولوژیک بویژه بیوبیست و پس از آن آمینوالکسین سبب دستیابی به بیش ترین میزان خصوصیات رشدی و عملکرد شد. همچنین در بین کودهای نانوکلات آهن و پس از آن پتاسیم بیشترین تاثیر مثبت را داشت. بررسی اثر متقابل نشان داد که کم ترین میزان خصوصیات رشدی و عملکرد مربوط به شاهد بود. این در حالیست که بیش ترین میزان ارتفاع بوته، تعداد گل، تعداد غلاف در بوته، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف و بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه و کاه در کاربرد بیوبیست همراه نانوکلات آهن و پتاسیم مشاهده شد. باتوجه به نتایج حاصل از آزمایش، کاربرد توام کودهای بیولوژیک بویژه بیوبیست همراه نانوکلات آهن و پتاسیم سبب بهبود معنی دار خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی شد

نویسندگان

فاطمه میرساردو

جیرفت- خیابان دولت- سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان - طبقه دوم- اتاق ۷

غلامرضا افشارمنش

بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت،

احمد آئین

بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت،

سهیلا کوره پز

دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، جیرفت، ایران

حسین حیدری شریف آباد

گروه علوم زراعی و باغی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Abdoli M, Esfandiari E, Mousavi B and Sadeghzadeh B. ۲۰۱۴. ...
 • Aghaalipur E, Farahvash F, Mirshekari B and Eivazi A. ۲۰۱۲. ...
 • Alami Milan M, Amini R and Bandeh Hagh A. ۲۰۱۵. ...
 • Ali S, Shah A, Arif M, Miraj G, Ali I, ...
 • Bagheri A, Rahmani A and Abbaszadeh B. ۲۰۱۳. The effect ...
 • Behbodhi F., Dadi A.A. and Mohammadi Goltepe A. ۲۰۱۲. The ...
 • Boghori M, Shamsi H and Morovati A. ۲۰۱۴. Effect of ...
 • Bowyzys T and Krauz A. ۲۰۰۰. Effect of boron fertilizers ...
 • Chinnamuthu C.R and Boopathi M. ۲۰۰۹. Nanotechnology and agroeco system. ...
 • Delfani M, Firouzabadi M.B, Farrokhi N, Makarian H.۲۰۱۴. Some physiological ...
 • FAO. ۲۰۱۹. The FAO statistical yearbook, Food and Agriculture Organization ...
 • Fathi A, Farnia A and Maleki A. ۲۰۱۳. Effects of ...
 • Ghasemi S, Khoshgoftarmanesh A.H, Afyuni M and Hadadzadeh H. ۲۰۱۳. ...
 • Ghasemi S, Khoshgoftarmanesh A.H, Hadadzadeh H and Jafari M. ۲۰۱۲. ...
 • Hamzeei J., Tejarii, S., Sadeghi, F., and Seyedi, M. ۲۰۱۴. ...
 • Jafarzade R, Jami Moeini M and Hokmabadi M. ۲۰۱۳. Response ...
 • Karami Chame S, Khalil-Tahmasbi B, ShahMahmoodi P, Abdollahi A, Fathi ...
 • Karimian M, Mir B, Bidranameni F and Keshtehgar A. ۲۰۲۰. ...
 • Kassab OM, Mehanna HM and Aboelill A. ۲۰۱۲. Drought impact ...
 • Khalaj H, Razazi A, Nazaran M.H, Labbafi M.R and Beheshti ...
 • Ladan Moghadam A, Vattani H, Baghaei N and Keshavarz N. ...
 • Lotfi B, Fotohi F, Siadat S and Sadeghi M. ۲۰۱۸. ...
 • Maghsoudi M and Najafi N. ۲۰۱۷. Effects of nano-micronutrient fertilizers ...
 • Mallick S., Sinam, G., Mishra, R. K. and Sinha, S. ...
 • Mazaherinia S, Astaraei A.R, Fotovat A and Monshi A .۲۰۱۰. ...
 • Mir Y. ۲۰۱۴. Effect of solubility of various amounts of ...
 • Mojid MA, Wyseure GCL and Biswas SK .۲۰۱۲. Requirement of ...
 • Naderi Y. ۲۰۱۲. Effect of nano Fe-chelate fertilizer on agronomic ...
 • Rezaei R, Hosseini S.M, Shabanali Fami H and Safa L. ...
 • Roosta H.R, Jalali M and Vakili Shahrbabaki A.S.M. ۲۰۱۵. Effect ...
 • Sabeki M, Asgharipour MR and Miri K. ۲۰۱۷. The effect ...
 • Santos M.G, Ribeiro R.V, Oliverira R.F, Machado E.C. and Pimetel ...
 • Sheykhbaglou R, Sedghi M, Tajbaksh Shishevan M and Seyed Sharifi ...
 • Sommer, A.L.L. ۱۹۹۵. Further evidence of the essential nature of ...
 • Souri Mk, Yarahmadi B. ۲۰۱۶. Effect of Amino Chelates Foliar ...
 • Waraich E. A, Ahmad R, Halim A and Aziz T. ...
 • Yarahmadi B. ۲۰۱۳. Effect of foliar application of amino chelates ...
 • Zayed M. E and Ammar R. A. ۲۰۱۱. Some transition ...
 • نمایش کامل مراجع