Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 860
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,926
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 263
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 14
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1ارزیابی کارایی چند عصاره گیاهی علیه Golovinomyces cichoracearum، عامل بیماری سفیدک پودری خیار

کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری1400
2بررسی فیلوژنتیکی عامل پوسیدگی نرم ارکیده در گلخانه های منطقه پاکدشت

فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1393
3تاثیر قارچ کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1393
4کارآیی تثبیت کننده های قارچ flavus Talaromyces در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1393
5شناسایی و پراکنش سه ویروس مهم لیلیوم در استان تهران
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1393
6کارآیی فرمولاسیون EC عصاره اوکالیپتوس در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی از قارچ Alternaria alternata در شرایط گلخانه
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1393
7گزارش دو گونه سن Ectomocoris cordiger Stål, ۱۸۶۶ ,(Hemiptera: Reduviidae) Reduvius disciger Horvagh, ۱۸۹۶ از برخی استان های ایران

فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1394
8گونه های جدید برای جنس سپتوریا از ایران


فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1394
9بررسی تفاوت بیولوژیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis از استان های یزد و بوشهر بر روی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera (Hubner)
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1394
10بررسی برخی خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1394
11بررسی تفاوت بیولوژیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis (KH۴ and GN۹) بر روی سوسک برگخوار سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1394
12مقایسه مقادیر و زمان های مختلف کاربرد دو سم نماکور و راگبی در کنترل نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne incognita Kofoid and White
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1394
13بررسی تفاوت بیولوژیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis از استان های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1394
14شناسایی استرپتومایسس های خاک لواسان و بررسی پتانسیل آنتاگونیستی آن ها
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1395
15سبب شناسی بیماری لکه تاولی و نکروز برگی خیار و خربزه در استان مازندران
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1395
16تاثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1395
17زیست سنجی دو جدایه ایرانی (YD۵ and ۸۱) Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say)
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1395
18شناسایی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو آن در دماوند
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1396
19استفاده از پیوند در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته خربزه بر اثر قارچ Monosporascus cannonballus
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1396
20بررسی اثر بازدارندگی عصاره اتانولی و آبیCinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv بر قارچ های بیماری زای گیاهی Fusarium solani و Bipolaris sorokiniana در محیط آزمایشگاه و گلخانه
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1398
21ارزیابی کنه کش آبامکتین (اگریمک گلد®SC ۸.۴%) در کنترل کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch و بررسی دوره کارنس آن در خیار گلخانه ایی

فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1400
22بررسی امکان اختلاط علف کش های اولتیما (نیکوسولفورون+ ریم سولفورون) و برومایسید ام آ (بروموکسینیل+ ام سی پی آ) در کنترل علف های هرز ذرت

فصلنامه علوم زراعی ایران1392
23اثر گیاهان پوششی پاییزه و بهاره بر کنترل علف های هرز چغندرقند
فصلنامه علوم زراعی ایران1391
24ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم نان بهاره با علف هرز یولاف وحشی
فصلنامه علوم زراعی ایران1391
25اثر محلول پاشی مواد خشکاننده بر کاهش رطوبت دانه، زودرسی، عملکرد دانه و میزان روغن کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه گیلان
فصلنامه علوم زراعی ایران1391
26اثرآرایش کاشت و تراکم بوته ذرت (Zea mays L.) بر شاخص های رشد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ذرت و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط رقابت
فصلنامه علوم زراعی ایران1391
27مدیریت تلفیقی علف های هرز با استفاده از فاصله ردیف، علف کش و کولتیواتور در ذرت دانه ای در منطقه کرمانشاه
فصلنامه علوم زراعی ایران1390
28اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم جارویی
فصلنامه علوم زراعی ایران1390
29اثر الگوی کاشت و مصرف علف کش بر جمعیت علف های هرز، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب ذرت سینگل کراس ۷۰۴
فصلنامه علوم زراعی ایران1389
30فعالیت ضد قارچی قارچ های درون زی جداشده از قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus)، علیه برخی عوامل بیماری زای قارچی آن
دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1401

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ردیفعنوان طرحسال نشر
1بررسی شناسایی دشمنان طبیعی بید سیب زمینی‭(phothorimaea operculella Zeller)‬در شرایط صحرایی و انباری1385
2حشرات ایران: فهرست بال غشاییان موجود در موزه ی حشرات هایک میرزایانس1385
3مقایسه مقاومت نسبی ارقام مختلف تجاری انار نسبت به کنه قرمز پاکوتاه انار‭(tenuipalpus punicae P. and B) ‬در ساوه1385
4بررسی تاثیر کنه کش انویدور‭(spirodiclofen) ‬علیه کنه قرمز اروپایی‭(panonychus ulmi koch) ‬و کنه تارتن دونقطه ای‭( tetranychus urticae koch) ‬درختان سیب در استانهای خراسان، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان و تهران1385
5مطالعه تاثیر کنه کش انویدر در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه قرمز مرکبات در شرق و غرب استان مازندران1385
6ارزیابی تاثیر کنه کش انویدور در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه زنگار مرکبات(کنه نقره ای مرکبات) در غرب و شرق استان مازندران1385
7بررسی اثرات عمق کاشت و آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و نوسانات جمعیت کنه ‭Rhizoglyphus robini ‬عامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شهرستان گناباد1385
8بررسی بررسی روش های کاربردی پرورش و تکثیر انبوه کفشدوزک نقابدار دولکه ای ‭.chilocorus bipustulatus L ‬جهت استفاده در مبارزه بیولوژیک علیه شپشک های نباتی1385
9بررسی و معرفی علف کش های شیمیایی جدید ایلیکو، ویدمستر و دورینول در کنترل علف های هرز باغ ها1385
10بررسی رقابت چاودار با گندم و تاثیر اختلاط آن بر کیفیت نان1385
11حشرات ایران: فهرست دوبالان موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ‭Diptera (XXVIII) :Tephritidae‬1385
12بررسی امکان کنترل علف های هرز پنبه با استفاده از کارآیی توام روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی (علف کش های قبل از کشت، پیش رویشی، پس رویشی و کولتیواتور)1385
13بررسی و معرفی علفکش های شیمیایی جدید در کنترل علف های هرز باغ های کشور1385
14بررسی مطالعه گیاهان تیره اویارسلام در ایران (زیر تیره ‭Caricoideae)‬1385
15بررسی پراکنش و تعیین درصد آلودگی بیماریهای لکه برگی ذرت در استانهای فارس، اصفهان، تهران و مازندران1385
16بررسی اندازه گیری باقیمانده سم کاربندازیم در خیار به روش اسپکتروفتومتری و مقایسه آن با ‭HPLC‬1385
17بررسی تاثیر حشره کش ایندوکساکارب (آوانت %‮‭15‬) بر کرم غنچه توتون1385
18سنتز ترکیب جلب کننده اتیل 4- تیوسیاناتوبوتیریت و کاربرد آن برای جلب و کنترل سن بذرخوار کلزا‭Nysius Cymoides‬1385
19بررسی تاثیر قارچ کش جدید کالیبان (بیکربنات پتاسیم) روی بیماری سفیدک سطحی خیار1385
20بررسی تاثیر قارچکش جدید استروبی روی بیماری سفیدک سطحی کدوییان1385
21تعیین خصوصیات سرولوژیکی و بیولوژیکی ویروس زردی بافت مرده باقلا ‭(FBNYV) ‬در ایران1385
22بررسی مقاومت احتمالی سوروف به علف کش های رایج در مزارع برنج ایران1385
23بررسی تاثیر سولفورپد در مقایسه با قارچ کش تیابندارول علیه بیماری های مهم انگورو شناسایی بیمارگرهای قارچی جدایتزی شده1385
24تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی1385
25بررسی فنولوژی جمعیتهای پیچک استان تهران1385
26پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در مزارع گندم کشور1385
27جداسازی، تعیین توان بیماری زایی و دامنه میزبانی فوزاریوم های پاتوژن گل جالیز1385
28ارزیابی اثرات اختلاط ارقام و تراکم کاشت بر جمعیت علف های هرز در کشت زمستانه نخود1396
29کارآیی یک کنه کش جدید " کنه مایت 15% SC" در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغهای درختان سیب1396
30ارزیابی تکمیلی تاثیر حشره کش دلتامترین عرضه شده توسط شرکت های مختلف روی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps1396

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تاکنون 0 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تاکنون با 917 پژوهشگر از 131 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 236 مقاله نویسنده اول
   • 433 مقاله نویسنده دوم
   • 300 مقاله نویسنده سوم
   • 143 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی