دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی

BioControl in Plant Protection

نشریه­‌ی علمی-پژوهشی "مهار زیستی در گیاه­ پزشکی " از سال ۱۳۹۲ تا کنون به چاپ رسیده است. این نشریه به دو زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) یا انگلیسی (با چکیده فارسی) منتشر می‌شود و شماره­‌های نشریه به دو صورت الکترونیکی و چاپی عرضه می‌گردد. این نشریه توسط موسسه‌‌ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با همکاری انجمن‏ های علمی بیماری شناسی گیاهی ایران و حشره‌شناسی ایران منتشر می‌شود

مجوز انتشار: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: شماره‌ ۹۱/۳۲۴۴۹ تاریخ ۹۱/۱۰/۲۵

مجوز انتشار: از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری: شماره‌ ۳/۴۹۵۸۸ تاریخ ۹۱/۰۳/۰۳ و شماره‌ ۲/۱۸//۱۷۱۱۶۲ تاریخ ۹۱/۸/۲۲

تاییدیه اعتبار: تاییدیه اعتبار علمی–پژوهشی این نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به شماره‌ ۱۹۷۵۲/۱۸/۳ تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲

نشریه کنترل بیولوژیک به دو زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) یا انگلیسی (با چکیده فارسی) منتشر می‌شود و شماره­‌های نشریه به دو صورت الکترونیکی و چاپی عرضه می‌گردد. نوشتارهای قابل چاپ در مجله می‌تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف- مقاله های کامل تحقیقی- راهبردی که حاصل یک پژوهش اصیل باشد.

ب- مقاله های علمی- مروری که توسط اساتید و پژوهشگران برجسته و صاحب نظر در موضوعات مختلف کنترل بیولوژیک بر اساس مقالات، کتاب ها و سایر نشریات منتشره که اغلب آنها توسط شخص متخصص نگارنده مقاله مروری منتشر شده است، با نگاهی به سایر مقالات و نشریات منتشره در موضوع مورد بحث در ایران و سایر کشورهای جهان برای تبیین خط مشی آتی در موضوعی تخصصی ارائه می شود، قابل بررسی و چاپ است.

ج- تک نگاره (منوگراف)

د- مقالات کوتاه

ه- معرفی و نقد کتاب های تخصصی تهیه شده در زمینه کنترل بیولوژیک آفات، بیماری­ های گیاهی و علف های هرز

نوشتارها می‌توانند در یکی از موضوعات تخصصی حشره شناسی، بیماری‌شناسی گیاهی، جانورشناسی، نماتدشناسی در حوزه گیاه‌پزشکی باشد:

- انگل واره ها (پارازیتوییدها)

- شکارگرها (پرداتورها)

- میکروارگانیسم‌های بیمارگر آفات و آنتاگونیست های عوامل بیماریزای گیاهی

- جنبه های تلفیقی استفاده از مواد و ترکیبات اخذ شده از موجودات زنده (مثل اسانس های طبیعی گیاهی و غیره) به همراه عوامل کنترل بیولوژیک

- بیواکولوژی، سیستماتیک و حفظ و حمایت از دشمنان طبیعی در محیط طبیعی

- روش‌های تولید انبوه، فورمولاسیون، بکارگیری و یا ارزیابی فراورده های بیولوژیک

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات