آقای دکتر مسعود شمس بخش

Dr. Masoud Shams-bakhsh

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185443)

39
53
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی